«ДИРЕКТИВИ РІВНОСТІ» ЯК НЕВИКОНАНІ УРОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.2.7

Ключові слова:

права жінок, трудові права жінок, директиви рівності, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, інституційний механізм з ґендерної рівності, гендерна політика, трудова реформа.

Анотація

Стаття містить ретроспективний аналіз досвіду імплементації в Україні шести «директив рівності», що були визначені для впровадження Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. З’ясовано, що ця частина зобов’язань за Угодою отримала мало належної ґендерної й соціальної експертизи; вона впиралась у нестачу статистичних даних та в інституційну недостатність впроваджуючої урядової агенції. Імплементаційні плани до «директив рівності» включали багато поточної діяльності центрального органу виконавчої влади, відповідального за їх впровадження органу, а виконана нормопроектувальна робота була недостатньою. Більшість розроблених на імплементацію «директив рівності» законодавчих пропозицій не були прийняті парламентом, а окремі з них не були подані до ВРУ. З’ясовано, що, хоча ситуація з упровадженням «директив рівності» за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС залишається для України складною, і зараз, у зв’язку із проведенням трудової реформи спроможна стати додатковим викликом у реформуванні національних трудових стандартів, вона все ж дозволила на практиці відтестувати спроможність державного інституційного механізму з ґендерної рівності забезпечувати виконання таких складних імплементаційних завдань. Зроблено висновки, що виконана імплементаційна робота лишила по собі низку викликів, але й дозволила чітко локалізувати проблеми, що вплинуть на подальші кроки законодавчого забезпечення національної політики гендерної рівності. Зокрема, це брак секторальної ґендерної статистики та дезагрегованих за статтю даних в секторах дії «директив рівності»; нестача урядової ґендерної експертизи; нестача навичок консультаційної роботи з зацікавленими сторонами; недостатня координація ґендерних питань, які є крос-секторальними, навіть всередині відповідального за рівність та недискримінацію за статтю центрального органу виконавчої влади. Зроблено висновки про відмінні способи імплементації норм рівності в країнах, котрі набули членство в ЄС, та в Україні.

Посилання

Global Gender Gap Report 2021 / The World Economic Forum, 2021. URL: https://www.weforum.org/reports/ global-gender-gap-report-2021 (дата звернення: 26.11.2021)

Альтернативна доповідь по виконання Україною Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (VIII періодична доповідь) / за ред. М. М.Скорик. Київ : Київський інститут гендерних досліджень, 2017. 60 с.

Угода про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії, їхніми державами-членами, з іншого боку / Верховна рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/984_011 (дата звернення: 26.11.2021)

Чечель А. О., Зеленіна Д. С. Європейський досвід реалізації ґендерної політики та можливості його застосування в Україні. Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін : збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія : Державне управління. Т. ХХ. Вип. 312. Маріуполь : ДонДУУ, 2019. C. 240–254.

Хавлін Т. В. Ґендерна політика в рамках Європейського Союзу та український вибір. Український соціум. № 2(25). 2008. С. 113–122.

Кисельова О., Коломієць І. Гендерна політика європейського союзу: виклики для України. Київ, 2007. 152 с.

Задоєнко К. О. Законодавство європейського союзу у сфері забезпечення політики ґендерної рівності: досвід для України. Юридичний журнал. № 23. 2019. С. 144–150.

Вінська О. Ґендерний розрив у країнах – членах ЄС: вимір законодавців і топ-менеджменту. Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації : укр. щоріч. з європ. інтеграц. студій. Вип. ІІІ. С. 65–75.

Пєтухова О. Ґендерна політика ЄС: виклики для України. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2008. Вип. 76, ч. 1. С. 151–154.

Пищуліна О. Ґендерна рівність і розвиток: погляд у контексті Європейської стратегії України. Київ, 2016. 244 с.

Kateryna Yarmolyuk-Kröck, Marfa Skoryk, Vasyl Andreyev. Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement: Labour law, Gender Equality and Occupational Safety and Health. Kyiv, 2019. 30 p.

Антидискримінаційне законодавство та практика: права вразливих груп в контексті виконання угоди про асоціацію / Ю.Тищенко та ін. Київ : Платформа громадянського суспільства Україна – ЄС, 2016. 15 с.

Skoryk, Marfa. Gender equality and non-discrimination in employment, social policy and service provision. From objectives to results: the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement as seen by stakeholders. Ukrainian Side of the EU – Ukraine Civil Society Platform, 2017. P. 55–60.

Ґендерна політика Європейського союзу: загальні принципи та найкращі практики / Міжнародний центр політичних досліджень. Київ, 2015. 44 с.

Соціальна політика / Міністерство юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_45891 (дата звернення: 27.12.2021).

Трудова реформа: п’ять норм, що зроблять наше трудове життя простішим. URL: https://www.labor.me.gov.ua/ trudova-reforma-pyat-norm-scho-zroblyat-nashe-trudove-zhittya-prostishim (дата звернення: 27.12.2021).

План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки : Розпорядження Кабінету міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р.

Про схвалення розроблених Міністерством соціальної політики планів імплементації деяких актів законодавства ЄС : Розпорядження Кабінету міністрів України від 21 січня 2015 р. № 34-р.

План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Постанова Кабінету міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106.

Скорик М. М. Ґендерна дискримінація у доступі до праці й послуг: оцінка впровадження антидискримінаційних директив Ради ЄС Міністерством соціальної політики України. Київ, 2019. 50 с.

Data and statistics. In: Beijing + 25: Parallel report. Ukraine 2014-2019 [text]: scientific and production edition / AO Nenka and others. Ed. by M. Kichorovska-Kebalo, M. Skoryk, O. Davlikanova. Kyiv, Vistka LLC, 2019. 80 p.

Ґендерна дискримінація у доступі до праці й послуг: незалежна (вибіркова) оцінка стану національної нормативно-правової бази (гендерний аналіз) / О. Ю. Брязгунова та ін. ; за ред. М. М.Скорик. Київ, 2021. 78 с.

Перелік директив ЄС та звіти Мінсоцполітики про їх виконання / Міністерство соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/content/perelik-diriktiv-es-ta-zviti-minsocpolitiki-pro-ih-vikonannya.html (дата звернення: 27.12.2021).

Звіти про виконання Угоди про асоціацію / Міністерство юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/m/zviti-provikonannya- ugodi-pro-asotsiatsiyu (дата звернення: 27.12.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ