ПУБЛІЧНОУПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Олександр Олександрович Кучеровський
  • Юрій Григорович Хоміч
  • Віталій Володимирович Баштанник

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.2.3

Ключові слова:

адміністрування, принципи діяльності, правоохоронні органи, публічне управління, регіональний рівень, територіальна організація влади, функції держави

Анотація

Стаття присвячена дослідженню формування та реалізації публічно-управлінської діяльності в системі правоохоронних органів. Встановлено залежність стану забезпечення суспільної безпеки і правопорядку від раціонального перебігу реформи правоохоронних органів. Наголошено, що в системі правоохоронних органів важливим завданням виcтупає реформування функцій, структури та повноважень таких органів з метою підвищення ефективності та сталості їх функціонування. Встановлено, що у сучасних умовах реформи децентралізації особливого значення набуває здатність системи публічного управління зберігати рівновагу в умовах суттєвої зміни норм і процедур управлінської діяльності. Доведено, що інноваційна модель суверенної держави потребує формування та реалізації раціональної моделі діяльності правоохоронних органів, базовим завданням яких виступає гарантування кожній людині чіткого дотриман- ня конституційних принципів, реалізації права на «добре врядування». Розкрито сутність формування інституціонально-правового концепту територіального управління правоохоронними органами як основи механізму державного управління суспільною безпекою і правопорядком в контексті процесів децентралізації влади в Україні. Обгрунтовано, що реалізація функції сучасного правоохоронного органу у сфері публічного управління повинна бути забезпечена дієвими механізмами та раціональними моделями організації управлінської діяльності на основі удосконалення системи публічно-службових відносин. Встановлено, що нагальною проблемою виступає несистемність забезпечення реформування правоохоронних органів, подовження у часі структурних реформ, суб’єктна невизначеність реформування. У дисертації вказані нагальні завдання діяльності правоохоронних органів, зокрема, оптимізація територіальних підрозділів правоохоронних органів в умовах децентралізації; формування засад взаємодії правоохоронних органів та органів виконавчої влади з метою раціоналізації надання публічних послуг; удосконалення нормативно-правового забезпечення реформування правоохоронних органів.

Посилання

Ботвінов Р. Здійснення правоохоронної діяльності органами державної влади: сутність та ознаки. Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. Вип. 4(31). C. 44–50.

Гацуля О. М. Державноуправлінські реформи і конституційний процес в Україні. Молодий вчений. 2020. № 3(79). С. 34–39.

Гацуля О. М., Рагімов Ф. В. Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління на регіональному та галузевому рівнях у контексті процесів децентралізації. Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. 2015. Вип. 3(26). С. 17–24.

Чубара Т. Удосконалення взаємодії державних служб охорони порядку з населенням у контексті реалізації правозабезпечувальної функції публічної влади. Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. Вип. 1. С. 78–86.

Чубара Т. Загальноєвропейські тенденції формування служб охорони порядку в системі публічної влади. Публічне адміністрування: теорія та практика : електр. зб. наук. праць. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2010. Вип. 2. 12 с. URL: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2010-02/10ctsspv.pdf (дата звернення: 20.09.2021).

Ботвінов Р. Правоохоронна функція держави: сутність та форми реалізації. Публічне управління: теорія та практика : електрон. зб. наук. пр. 2016. № 1(15). 14 с. URL:: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/ 2016-01(15)/4.pdf (дата звернення: 20.09.2021).

D. А. Mishchenko, V. S. Bilozubenko, T. М. Brus, T. A. Krushelnytska Challenges and prospects for the development of the system of public andmunicipal administration Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 96 p.

Дяченко В. І. Система правоохоронних органів : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2003. 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ