ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ – НЕЗАКОННОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.1.20

Ключові слова:

об’єкт кримінального правопорушення, класифікація об’єктів, елементи структури суспільних відносин, об’єкт та предмет незаконної приватизації державного та комунального майна

Анотація

У цій статті розглянуто актуальні підходи до визначення поняття об’єкта будь-якого кримінального правопорушення. Розглянуто еволюцію поглядів на поняття об’єкта будь-якого кримінального правопорушення. Досліджено погляди та переконання сучасної науки кримінального право щодо визначення поняття об’єкта кримінального правопорушення. Зосереджено увагу на визначенні об’єкта кримінального правопорушення як сукупності суспільних відносин, що підлягають охороні за приписами Кримінального кодексу України. Визначено елементи структури суспільних відносин що складають поняття об’єкту кримінального правопорушення. Та дано визначення кожному з елементів цієї структури, що в цілому складають поняття об’єкта будь-якого кримінального правопорушення. Крім того, надано класифікацію об’єктів кримінального правопорушення на загальний, родовий та безпосередній. Узагальнення поглядів та виокремлення сучасного розуміння поняття об’єкта кримінального правопорушення дало ґрунтовну базу для продовження дослідження. У наступному за вказаною моделлю визначення поняття об’єкта кримінального правопорушення дано визначення та класифікацію об’єкта кримінального правопорушення – незаконної приватизації державного та комунального майна. А саме виокремлено та надано визначення загальному, родовому та безпосередньому об’єкта кримінального правопорушення – незаконної приватизації державного та комунального майна. Проведено дослідження та визначення понять, що межують з наукою кримінального права, а саме такі категорії, як «сфера господарської діяльності», що регулюються нормами господарського права. Та досягнуто головної мети цієї статті, а саме виділено та дано визначення предмета кримінального правопорушення – незаконної приватизації державного, комунального майна. На цій основі, з використанням положень чинного законодавства у сфері приватизації державного, комунального майна, дано класифікацію предмета кримінального правопорушення – незаконної приватизації державного, комунального майна. Підсумком дослідження стала пропозиція розгляду категорії земельної ділянки як предмета кримінального правопорушення – незаконної приватизації державного, комунального майна.

Посилання

Сергій Колос. Об’єкт злочину у науці кримінального права Кримінальне право. 2018. № 11. С. 196–199.

Щербініна І. Ю. Наукові підходи до розуміння об’єкта злочину крізь призму заподіяння йому шкоди. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. С. 166–170.

Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В. О. Навроцького. Київ : Юринком Інтер, 2013. 712 с

Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України : навчальний посібник. Харків : УкрЮА, 1994. 76 с.

Тацій В. Я. Об’єкт злочину. Вісник асоціації кримінального права України. 2013. № 1. С. 131–134.

Чугуніков І. І. Об’єкт злочину як нормативне поняття Держава та регіони. 2017. С. 60–73.

Шевчук В. В., Охман О. В. Об’єкт злочину за кримінальним правом України Університетські наукові записки. 2006. № 2(18). С. 234–239.

Макодзьоб А. В. Предмет злочину за кримінальним правом України Право і суспільство. 2017. № 3, ч. 2. С. 194–198.

Навроцький В. О. Кримінальне право. Особлива частина: Курс лекцій. Київ : Знання, 2000. 771 с.

Кісілюк Е. М. Процюк О. В. Загальні засади кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 2. С. 168–174.

Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика : монографія. Київ : Юридична практика, 2003. 924 с.

Про приватизацію державного майна : Закон України від 04.03.1992 р. № 2163-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-12/ed20040311#Text

Стельмахович І. В. Методика перевірки первинної інформації при виявленні ознак злочину, пов’язаних з порушенням порядку проведення приватизації Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. 2007. № 4. С. 90–97.

Уголовное право Украины. Общая и Особенная части : учебник / отв. редактор заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор юридических наук, профессор Е. Л. Стрельцов. Харків : ООО «Одиссей», 2006. 720 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-10