АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.1.17

Ключові слова:

механізми державного управління, міжгалузеве управління, теорія публічного управління, система охорони здоров’я, система медичної освіти, післядипломна медична освіта

Анотація

У статті здійснено науковий огляд сучасних досліджень у галузі публічного управління з проблем розвитку післядипломної медичної освіти та виокремлено перспективи подальшого розгляду механізмів її реформування. Узагальнено аспекти соціальної значущості розвитку післядипломної медичної освіти як підґрунтя для визначення підходів до вирішення актуальних теоретичних і практичних завдань у цій сфері. Виявлено низку проблем державного управління у сфері охорони здоров’я, що пов’язуються науковцями з удосконаленням післядипломної медичної освіти: розвиток інтенсивного навчання всіх груп фахівців цієї галузі, навчання в установах охорони здоров’я, самостійного навчання, забезпечення якості підготовки керівних кадрів органів управління охороною здоров’я, закладів охорони здоров’я, удосконалення механізмів формування державного замовлення на підготовку кадрів. Підтверджено необхідність більшого врахування специфіки механізмів розвитку післядипломної медичної освіти, зумовленої міжгалузевим характером управління (охорона здоров’я, освіта). Зазначене дозволило окреслити завдання поглиблення знань про механізми міжгалузевого управління з урахуванням розвитку сучасної теорії публічного управління й запитів суспільства. Робиться висновок про необхідність узагальнення теорії та практики запровадження механізмів державного управління в умовах утвердження концепту «публічності». Реформування післядипломної медичної освіти в Україні пов’язуються з запровадженням механізмів інноваційного розвитку системи охорони здоров’я. Еволюція теоретичних поглядів на механізми державного управління розглядається у контексті пошуку нових ідей щодо запровадження засобів, важелів, стимулів впливу влади на систему медичної освіти з точки зору поглиблення суб’єкт-суб’єктних відносин у процесі управління суспільними справами та в умовах міжсекторального підходу. Підкреслюється важливість вивчення впливів демократизації державно-суспільних відносин, децентралізації влади на вибір механізмів публічного управління.

Посилання

Авраменко Н. В. Державне управління системою охорони здоров’я на регіональному рівні : автореф. дис ... д-ра наук з держ. управ. : 25.00.02 ; Класичний приват. ун-т. Запоріжжя, 2011. 36 с.

Білинська М. М. Державне управління галузевою стандартизацією в умовах реформування вищої медичної освіти в Україні : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 ; Національна академія держ. управління при Президентові України. Київ, 2004. 36 с.

Громова С. О. Механізми державного управління професійною підготовкою керівних кадрів вищих медичних навчальних закладів в Україні : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Харків, 2015. 211 с.

Виноградов О. В. Механізми державного управління багатоканальним фінансуванням системи охорони здоров’я України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2009. 20 c.

Галацан О. В. Організаційно-економічний механізм управління охороною здоров’я : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управ. : 25.00.02 ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харків. регіон. ін-т держ. упр. Харків, 2004. 17 с.

Жаховський В. О. Державне управління системою формування кадрового потенціалу медичної служби Збройних Сил у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 ; Національна академія держ. управління при Президентові України. Київ, 2005. 20 с.

Козуліна С. О. Механізми державного управління діяльністю закладів охорони здоров’я (організаційно- правовий аспект) : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Одеський регіональний ін-т держ. Управління ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. Одеса, 2004. 20 с.

Котляревський Ю. О. Організаційно-економічний механізм державного регулювання якості медичних послуг в Україні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. Харків, 2009. 20 с.

Кризина Н. П. Державна політика України в галузі охорони здоров’я: механізми формування та реалізації : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2008. 36 с.

Мєзєнцева Н. Б. Державне регулювання суспільних відносин в галузі охорони здоров’я України: історичні та правові аспекти : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2010. 23 с.

Надюк З. О. Механізми державного регулювання ринку медичних послуг в Україні : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 ; Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2009. 40 с.

Радиш Я. Ф. Державне управління охороною здоров’я в Україні: генезис та тенденції розвитку : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 ; Українська Академія держ. управління при Президентові України. Київ, 2003. 35 с.

Солоненко Н. Д. Державне управління перебудовою галузі охорони здоров’я в умовах обмежених ресурсів в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Киів, 2004. 20 с.

Терешкевич Г. Т. Розвиток біоетики в Україні (державно-управлінський аспект) : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 ; Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. Львів, 2004. 20 с.

Фуртак І. І. Механізми державного управління у сфері охорони здоров’я в контексті європейської інтеграції України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Львів, 2010. 20 с.

Чернишенко Т. І. Державне управління освітою фахівців охорони здоров’я в умовах перебудови галузі в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2003. 20 с.

Шевцов В. Г. Державне управління розвитком медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харків. регіон. ін-т держ. упр. Харків, 2011. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-10

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 5 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 5.1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ