ЛОНГІТЮДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.1.9

Ключові слова:

емоційний інтелект, підлітковий вік, емпатія, трансформація

Анотація

У статті представлена специфіка емоційних зрушень в підлітковому віці, зокрема трансформація основних компонентів емоційного інтелекту у зв’язку з особистісними характеристиками, притаманними підліткам. Було розглянуто питання психолого-педагогічних особливостей виявлення емоційного інтелекту в підлітковому віці та сформульовано висновок, що розвиток емоційного інтелекту є важливим фактором адаптації підлітків у соціальному оточенні, який допомагає балансувати емоції та розум, відчути відповідальність за себе, усвідомити власні мотиви поведінки, а також поступово створювати стратегію власного життя. Трирічне лонгітюдне дослідження визначило позитивну динаміку розвитку емоційного інтелекту та перехід від замкнутого способу життя до відкритості до соціуму. Така ж позитивна динаміка спостерігається і за особистісним дорослішанням. Виявлено зв’язок між усіма шкалами обох опитувальників: зокрема виявлений у вибірці респондентів зв’язок низького рівня емоційного інтелекту з інтровертованістю, високими показниками відособленості, високим значенням за емоційною нестійкістю та експресивністю. Встановлено певні зміни характеру зв’язку між видами емоційного інтелекту та особистісними факторами: при зростанні рівня компонентів емоційного інтелекту спостерігається набуття навичок емоційної стійкості та соціальної взаємодії. Емпірично доведено, що в підлітковому віці відбувається динаміка прояву емоційного інтелекту в залежності від притаманних психологічних характеристик. На зміну пасивності в міжособистісних стосунках приходить активність та прояви співпраці. Наполегливість, пластичніть та відповідальність допомагають підліткам досягати успіхів в творчій та науковій сфері. Емоційний комфорт, стійкість, самодостатність та допитливість дає змогу дітям правильно ідентифікувати власні почуття та вміти управляти ними. Встановлено перспективи подальшого дослідження, а саме у виробленні методичних допоміжних рекомендацій та плакатів як учням, так і вчителям і батькам задля розвитку навичок емоційної компетентності з метою психоедукації та самостійного розвитку усіх компонентів емоційного інтелекту.

Посилання

Власова О. І. Психологія соціальних здібностей: структура, динаміка, чинники розвитку : монографія. Київ : Видавничо-поліграф. Центр «Київський університет», 2005. 308 с.

Журавльова Л. П. Психологія емпатії. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Я. Франка. 2008. 328 с.

Люсин Д. В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭмИн. Психологическая диагностика. 2006. № 4. С. 264–278.

Хромов А. Б. Пятифакторный опросник личности. Курган : Изд-во Курганского гос. университета, 2000. 23 с.

Шпак М. Особливості розвитку емоційного інтелекту і підлітковому віці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Психологічні науки. 2016. Т. 2, вип. 5. С. 80–84.

Armstrong A. R. Emotional intelligence and psychological resilience to negative lifeevents. Personality and Individual Differences. 2011. № 51(3). P. 331–336.

Bar-On R. Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory. Handbook of emotional intelligence. San Francisco : Jossey-Bass, 2000. P. 363–388.

Berrocal P. F. The Role of Emotional Intelligence in Anxiety and Depression among Adolescents David Pizarro. Individual Different Research. 2006. Vol. 4. P. 16–27.

Davis S. K. Emotional intelligence predicts adolescent mental health beyond personality and cognitive ability. Personality and Individual Differences. 2012. Vol. 52. P. 144–149.

Jones D. E. Early social-emotional functioning and public health: the relationship between kindergarten social competence and future wellness. American Journal of Public Health. 2015. Vol. 105. P. 2283–2290.

Lopes N. Emotional intelligence and social interaction. Society for Personality and Social Psychology. 2004. Vol. 30(8). P. 1018–1034.

Rivers S. E. Emotion skills as a protective factor for risky behaviors among college students. Journal of College Student Development. 2013. Vol. 54. P. 172–183.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-10