БАГАТОАСПЕКТНА СОЦІОМЕТРІЯ МИРЕІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.1.7

Ключові слова:

соціальні відносини, групова організація, групова динаміка, когезія, соціометрія, багатоаспектна соціометрія

Анотація

Присутність однолітків відіграє особливо важливу роль у житті школярів, оскільки діти проводять усе більше часу у компанії однолітків й поступово вчаться знайти своє місце у групі шляхом засвоєння норм. Обставини організації групи, ролі у соціальних формуваннях, а також досвід й спогади про дружні відносини також мають кардинальне значення. Основна мета цієї статті – шляхом аналізу міжнародної спеціалізованої літератури з відповідної теми, а також представлення емпіричних досліджень, зосередитись на потенційному дослідницькому методі багатоаспектної соціометрії Ф. Миреі як методі вивчення соціальних відносин.
Ф. Миреі шукав інший тип соціометрії порівняно з попереднім методом, який дійсно аналізує суспільство; який не тільки вказує на місце людини у ньому, але й характеризує саме суспільство, дозволяє визначити людську спільноту (конгломерат) як соціально-психологічну одиницю.
На підставі критеріїв відбору багатоаспектної соціометрії можливо локалізувати суттєві відхилення від тез Я. Морено. Понад усе, вона відображає інтерпретацію соціальної позиції членів групи як доповнення до соціальної позиції досліджуваного формування з метою отримання інтерпретаційної підтримки про малу групу як соціальну одиницю. По-друге, вона обов’язково містить відносини в соціальному полі зі всіма його підрозділами, ієрархіями та взаємозв’язками. По-третє, вона передбачає цілі, які сприяють наданню додаткової інформації про мотиви, вибір та належність до соціальної сфери.
Задля правильного керування групою або класом, вчителю необхідно знати внутрішню динаміку групи, глибинні, приховані події, які можуть слугувати важливим орієнтиром у виборі методів керування. Відмінний спосіб зробити це – провести соціометричне опитування.
Сьогодні застосування цього методу несправедливо відійшло на другий план у психолого-педагогічній практиці, частково через його надзвичайну трудомісткість. На противагу цьому, ця публікація пропонує наочну перспективу.

Посилання

Antalóczy, T. Kor-kép. In: (Vész)jelzések a kultúráról. (Eds: Antalóczy, T.- Füstös L.- Hankiss E.). Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2009. С. 10–14.

Бергхауер-Олас Е. Л. Кінетичний малюнок школи як можливий метод аналізу соціальних зв’язків. Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання : зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 97-річчю від дня народження В. Сухомлинського. Кіровоград, 2015. С. 29–31.

Бергхауер-Олас Е. Л. Інноваційний метод аналізу соціальних зв’язків – Кінетичний малюнок школи. Роль і місце психології та педагогіки у формуванні сучасної особистості : зб. матер. Міжнародної науково-методичної конференції. Харків, 2016. С. 82–86.

Кочерга О., Васильєв О. Психічне здоров’я молодшого школяра. Психолог на батьківських зборах / упоряд. О. Главник. Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. 112 с.

Mérei, F. Közösségek rejtett hálózata. Budapest : Osiris Kiadó, 2006. 348 с.

Mérei F. A társkapcsolatok megszilárdulása. Csoportlélektani vizsgálatok óvodában. In: Társ és csoport: Tanulmányok a genetikus szociálpszichológia köréből. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1989. С. 56–79.

Mérei, F. A szociometria módszerei és jelenségvilága. Szociálpszichológia. Szövegygyűjtemény. (Ed: Lengyel, Zs.). Budapest : Osiris Kiadó. 1997. С. 305–325.

Miller, D. N. – Nickerson, A. B. Projective Assessment and School Psychology: Contemporary Validity Issues and Implications for Practice. The California School Psychologist. 2006. Vol. 11. С. 73–84.

N. Kollár, K. – Szabó, É. Pszichológia pedagógusoknak. Budapest : Osiris Kiadó, 2004. 605 с.

Орбан-Лембрик Л. Е., Орос І. Психолого-педагогічни засади спілкування : монографія / Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ. Берегове – Ужгород : ТОВ «Рік-У», 2021. 380 с.

Petrusek, M. Szociometria. Budapest : Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1972. 362 c.

Piotrowski, C. – Keller, J. W. – Ogawa, T. Projective techniques: An international perspective. Psychological Report. 1993. 72(1). С. 179–182.

Sallay, H., Perge, J. A szociometriai módszer alkalmazása alsó és középfokú oktatási intézményekben. Budapest : ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 2007. 96 c.

Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В. Вікова та педагогічна психологія. Київ : Просвіта, 2001. 416 c.

Столяренко Л. Д. Основы психологии: Практикум. Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. 672 c.

Золотовицкий Р. А. Социометрия Я. Л. Морено: мера общения. Социологические исследования. 2002. № 4. С. 103–113.

Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Москва : Академкнига, Добросвет, 2003. 596 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-10