СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.1.3

Ключові слова:

стратегічний розвиток, стратегічне планування, SWOT- і PESTEL аналіз, моніторинг, соціо-еколого-економічна система, прогнозування, місія, профіль міста, інтегрований підхід

Анотація

У статті досліджено аспекти стратегічного управління соціально-економічним та екологічним розвитком міста (зокрема, на прикладі Стратегії розвитку м. Маріуполя) з визначенням низки недоліків у декларованій владою відкритості процесу стратегічного управління; проаналізовано літературні джерела, присвячені визначенню поняття стратегічного управління, його головних функцій, зокрема, планування та прогнозування; виділено етапи стратегічного управління, починаючи із аналізу його стану, з використанням SWOT- і PESTEL – аналізу, слабких та сильних якостей, можливостей та ймовірних загроз у розвитку. Підкреслено, що проведення цього етапу дозволяє перейти до стратегічного планування розвитку міста, визначення його політики та розробки необхідних програм, проектів та кроків для досягнення стратегічної мети. Окремим етапом стратегічного управління слід виділити її перманентний PR супровід з максимальним використанням можливостей засобів масової інформації. Перехід до етапу реалізації стратегії розвитку повинен супроводжуватися моніторингом досягнення поставлених цілей та завдань з їх постійним коригуванням.
У роботі зазначено, що систематизоване стратегічне управління перш за все повинне надавати відповіді на питання щодо місії, профілю міста, стратегічних цілей його розвитку і переліку завдань, які стоять перед місцевою владою, для виконання стратегії і досягнення поставлених цілей, для чого необхідно застосовувати комплексний, інтегрований інструментарій. Складовими такого інтегрованого підходу визначено: збирання і аналіз необхідної інформації; формування цілей розвитку; визначення меж розвитку; аналіз наявних ресурсів; розробку альтернативних варіантів стратегії; вибір оптимальної стратегії. У якості прикладу практичного застосування вищезгаданого інструментарію наведено досвід розробки та прийняття Стратегії розвитку м. Маріуполь до 2030 року. Місією Маріуполя в Україні заявлено стати візією українського Приазов’я, хабом динамічного розвитку Сходу України, його економічним, соціальним і мультикультурним центром, одним із символів незалежної і розвинутої європейської країни.

Посилання

Кузнецова Г. Ю., Любовный В. Я. Монопрофильные города – мониторинг и возможные направления решения проблем. Маркетинг и стратегия. 2015. № 2. С. 167–182.

O’Hagan S, Cecil B. A Macro-level Approach to Examining Canada’s Primary Industry Towns in a Knowledge Economy. Journal of Rural and Community Development. 2007. 2(2).

Hall P. Urban and Regional Planningє. Harmondsworth : Pelican Books, 2007. 450 p.

Hickling A. Managing Decisions: The Strategic Choice Approach Hickling. Rugby : MANTEC Publications, 2005. 83 p.

Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку : практичний посібник / Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Київ : ТОВ «София-А». 2012. 88 с.

Романюк С. А. Теорія та практика стратегічного управління : монографія. Київ : НАДУ, 2019. 232 с.

Lichfield D. Urban Regeneration for the 1990-s. London : London Planning Advisory Committee, 2002. 310 p.

Turok I. Continuity, change and contradiction in urban policy / In D. Donnison and A. Middleton (eds.) Regenerating the Inner City. London : Routledge & Kegan Paul, 2006. 460 p.

«Стратегія розвитку Маріуполя 2021». Маріуполь : 2017, 208 с. URL: https://mariupolrada.gov.ua/page/strategija-rozvitku-2021 (дата звернення: 21.01.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-10

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ