ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ З ПРОЯВАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ

Автор(и)

  • І. Ф. Аршава
  • К. П. Кутовий
  • І. О. Аршава

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2020.2.6

Ключові слова:

професійна деформація, посадова деформація, синдром професійного (емоційного) вигорання, нейротизм, депресія, держслужбовці

Анотація

Встановлено, що структура вмінь і знань державного службовця змінюється залежно від категорій його посади: для посад вищого рівня характерним є збільшення обсягу покладених на службовця обов’язків, що своєю чергою вимагає більшого рівня здібностей аналітично-прогностичної та координаційної діяльності. Визначено, що для посад нижчого рівня категорій характерна необхідність умінь і знань з інформаційно-статистичної обробки матеріалів. Розглянуто складники професійної деформації, визначено фактори, що сприяють виникненню професійних деформацій. Наведено результати емпіричного дослідження особливостей зв’язку особистісних характеристик держслужбовців із проявами професійної деформації. Визначено статистичні значущі зв’язки з рівнем професійного (емоційного) вигорання таких показників, як нейротизм, депресія, асоціальність. Встановлено від’ємний зв'язок показника доброзичливості з рівнем професійного (емоційного) вигорання досліджуваних держслужбовців. Доведено, що важливим елементом ефективності державної служби є попередження розвитку професійної дефор- мації державних службовців, що відбувається під впливом сучасних соціально-економічних, психологічних умов їхньої праці. Встановлено, що держслужбовці різного рівня управління з більшим рівнем доброзичливості, що характеризу- ється позитивним та терпимим ставленням до інших, мають нижчий рівень професійного (емоційного) вигорання, що призводить до виснаження емоційно-енергетичних і особистісних ресурсів. У результаті дослідження охаракте- ризовано наявність прямого зв’язку рівня нейротизму з рівнем професійного (емоційного) вигорання. Детерміновано від’ємний негативний зв'язок за показниками шкали доброзичливості п’ятифакторного особистісного опитувальника та загальним показником професійного (емоційного) вигорання, вказано на факт наявності деяких виражених симпто- мів професійного вигоряння у всіх категоріях державних службовців нашої вибірки. Встановлено факт детермінації емоційного вигорання умовами організаційного середовища і специфікою професійної діяльності.

Посилання

Аршава І.Ф. Емоційна стійкість людини і її діагностика. Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2006. 336 с.

Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. Санкт-Петербург : Речь, 2004. 272 с.

Зеер Э.Ф. Профессионально-образовательное пространство личности. Екатеринбург, 2002. 126 с.

Зелінський С. Теоретико-методологічні засади комплексного оцінювання державних службовців. Київ, 2016. 296 с.

Карамушка Л.М. Технологія профілактики та подолання синдрому професійного вигорання в організаціях / Л.М. Карамушка, Т.В. Зайчикова. Технології роботи організаційних психологів / за наук. ред. Л.М. Карамушки. Київ : Фірма «Інкос», 2005. С. 274–307.

Кириленко О.А. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу «людина – людина» : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.03 «Психологія праці, інженерна психологія». Київ, 2007. 20 с.

Круп’як Л. Організація діяльності державного службовця. Тернопіль : Крок, 2015. 243 с.

Носенко Е.Л. Форми відображеної оцінки емоційної стійкості та емоційної розумності людини / Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршава, К.П. Кутовий. Дніпропетровськ : Вид-во «Інновація», 2011. 178 с.

Сіцінська М.В. Попередження професійної деформації державних службовців в Україні: соціально-психологічні аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із держ. упр. : 25.00.03. Київ, 2011. 20 с.

Шалито А.Ю. Соціально-психологічні проблеми виробничого колективу / А.Ю. Шалито, О.С. Михайлюк. Психологія : Вивчення соціально-психологічного клімату в трудовому колективі за допомогою «експресметодики» : збірник наук. праць. 2004. Т. 3, вип. 11. 35 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-22