МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.1.2

Ключові слова:

зовнішня політика, міжнародні відносини, державне управління, глобалізація, міждисциплінарний підхід

Анотація

Стаття присвячена аналізу таких доктрин, як зовнішня політика і міжнародні відносини, з точки зору міждисциплінарного підходу, оскільки, маючи багато схожих рис, це все ж таки різні науки. Хоча з точки зору державного управління держава тримає основні позиції у цих двох векторах, тому дуже часто в галузі саме державного управління ці детермінанти використовуються або як синоніми, або як поняття, близькі за значенням. Тому, здійснюючи свої зовнішньополітичні функції, кожна держава проводить певну політику за межами своєї країни, на міжнародній арені у взаємодії з іншими країнами та міжнародними організаціями. Зовнішня політика держави є похідною ознакою міжнародних відносин. Зовнішня політика держави визначається її внутрішнім життям і внутрішньою політикою, яка саме і зумовлює механізми та інструменти (напрями, форми і засоби) формування та реалізації зовнішньої політики держави. Досліджено, що міжнародні відносини і зовнішня політика на рівні держави здійснюються одними і тими самими інституціями, які діють на території держави та поза її межами і представляють державу в її офіційних відносинах з іншими державами та суб’єктами міжнародного права. Досліджено, що слабкістю теорії міжнародних відносин є відсутність науково апробованої теорії, тому виникає потреба у можливості широкого застосування міждисциплінарних сучасних наукових методів та підходів. Розкрито, що у реалізації інтересів у сфері міжнародних відносин використовуються наявні методи та засоби, якими оперує держава у разі виконання основоположних засад внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема економічними, політичними, ідеологічними, дипломатичними, оборонними, і всі вони перебувають під впливом тенденцій глобалізації. Теорія міжнародних відносин є відносно молодою наукою і не має у своєму арсеналі набору власних методів дослідження, тому проводить відбір щодо свого об’єкта загальнонаукових методів і методів інших дисциплін наукового пізнання. Саме це визначило, що до аналізу зовнішньої політики і міжнародних відносин треба застосувати міждисциплінарний підхід, який дасть змогу використати більше інструментів з інших галузей наукового пізнання, які раніше не бралися до уваги у разі вивчення процесів формування та реалізації зовнішньої політики держави.

Посилання

Міжнародні відносини та зовнішня політика держави: сутність, види, принципи та суб’єкти. URL: https://pidru4niki.com/10981205/politologiya/zovnishnya_politika_mizhnarodni_vidnosini

Дурман О. Л. Аналіз деяких механізмів державного управління для формування зовнішньої політики. Науковий вісник: державне управління : журнал. 2020. № 3(5). С. 87–100. DOI: https://doi.org/10.32689/2618-0065-2020-3(5)-87-100 ; URL: https://nvdu.undicz.org.ua/index.php/nvdu/article/view/97

Сандровський К. К. Право зовнішніх зносин. Київ : Вища школа. 1986. 328 с.

Зорин В. А. Основы дипломатической службы. Москва : Межд. отношения. 1977. 368 с.

Дурман О. Л. Аналіз деяких механізмів державного управління для формування зовнішньої політики. Науковий вісник: державне управління. 2020. № 3(5). С. 87–100. DOI: https://doi.org/10.32689/2618-0065-2020-3(5)-87-100 ; URL: https://nvdu.undicz.org.ua/index.php/nvdu/article/view/97

Култаєва М. Німецька політична думка у пошуках методологічного оновлення. Філософська думка. № 5. Київ : НАН України, 2008. 37 с.

Малиновська Н. Актуальні проблеми та різновиди методологічної бази в дослідженні міжнародних відносин. Evropský politický a právní diskurz. 2014. Sv. 1. Vyd. 6. С. 201–214. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2014_1_6_19

Чорний О. В. Економічна наука і міжнародні відносини: міждисциплінарний характер проблематики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 23(2). С. 127–130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_23%282%29__26

Ревенко А. В. Міжнародна економічна система: тенденції і виклики сучасності. Схід. 2018. № 2(154). С. 38–47. 10. Міжнародні відносини та зовнішня політика держави: сутність, види, принципи та суб’єкти. URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-8473.html

Манжола В. А., Коппель О. А., Капітоненко М. Г., Каменецький М. С., Суботін А. А. Міжнародні системи і глобальний розвиток. Київ : Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2008. 188 с.

Гридасова Г. Спектр взаємин міжнародних організацій з транснаціональними корпораціями як новим актором міжнародних відносин. Evropský politický a právní diskurz. 2015. Sv. 2. Vyd. 2. С. 23–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2015_2_2_5

Сорос Дж. Відкрите суспільство. Реформування глобального капіталізму. Київ : Фоліо. 2018. 368 с.

Хвостіков А. І. Розробка когнітивної схеми сутності міжнародних торговельно-економічних відносин. Економічний простір. 2019. № 152. С. 56–65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2019_152_7

Лобас М. Г. Міжнародні фінансові організації та їх значення для економічного розвитку країн. Агроінком. 2010. № 4–6. С. 1–8. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Agroin/2010_4-6/LOBAS.pdf

Марина А. С. Міжнародний валютний фонд і Україна: історія співробітництва та сучасний стан відносин. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2016. Вип. 8(2). С. 12–15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_8%282%29__5

Алексєєва Т. І. Еволюція міграційних процесів крізь призму теорії міжнародних відносин. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 24(1). С. 10–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24%281%29__4

Баула О. В. Глобалізований тероризм як унікальне явище системи сучасних міжнародних політичних та економічних відносин. Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». 2018. Вип. 15. С. 22–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnet_2018_15_5

Панфілов О. Ю. Фактор воєнної сили у сучасних міжнародних відносинах. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія». 2020. № 4. С. 112–126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2020_4_10

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-10

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ