СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ СУЧАСНОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.6.18

Ключові слова:

поліція, історичний розвиток, діяльність керованою аналітикою, Прибалтика, США

Анотація

У статті досліджено історичні етапи розвитку поліцейської науки, проаналізовано основні доктринальні підходи до визначення категорії «поліцейська діяльність», розглянуто основи моделі поліцейської діяльності, зокрема керованої аналітикою, надано авторське визначення зазначеного поняття. Крізь призму зарубіжного досвіду Сполучених Штатів Америки і країн Прибалтики акцентовано увагу на деяких недоліках поліцейської діяльності в Україні, надано конкретні пропозиції щодо вдосконалення діяльності правоохоронної системи країни загалом. Автором проаналізовано новітні зміни у внутрішньому поліцейському законодавстві США, Литви, Латвії та Естонії, відібрано найкращі практики організації та функціонування органів поліції із можливістю подальшої імплементації у вітчизняне законодавство. Доведено, що необхідність реформування українського законодавства зумовлена декількома факторами, найголовнішим із яких є проєвропейська стратегія розвитку держави. До того ж стрімкість розвитку демократичних процесів і суспільних відносин вимагають підвищення ефективності поліцейської діяльності. У роботі автор дійшов таких висновків: у доробках зарубіжних і вітчизняних науковців закріпилися певні моделі поліцейської діяльності. Незважаючи на це, у сучасних умовах чимало правників, науковців-адміністративістів та особисто автор вважають за доцільне перехід поліцейських до моделі управління, керованої аналітикою, під якою слід розуміти одну із сучасних моделей поліцейської діяльності, спрямовану на прогнозування основних ризиків, і таку, що базується на інформаційних ресурсах країни. Аналіз поліцейських систем Литви, Латвії, Естонії і США дозволяє говорити про подібні та відмінні риси поліцейської діяльності в зарубіжних країнах і в Україні. Зокрема, поліцейська система у країнах Прибалтики має свою певну структурованість, ієрархічність, тісну взаємодію поліцейських органів із органами влади. Водночас поліцейська система США характеризується чітким розподілом повноважень між поліцейськими підрозділами і перевагою поліції на місцях (поліція штатів), причому останні зміни у законодавстві країни свідчать про демократизацію поліцейської системи і спрямування її у соціальне русло, що є взірцевим прикладом для України і може стати передумовою для реформування системи поліцейського законодавства.

Посилання

Смірнова О. М. Семантичний аналіз термінів «поліція» та «поліцейська діяльність». Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 3. С. 69–72.

Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 188 с.

Антологія міжнародного поліцейського права (Історія. Предмет. Методи. Норми. Класифікація) : у двох томах / під заг. ред. : Ю. І. Римаренка, В.В. Коваленка, В. Я. Тація, О. М. Бандурки, А. П. Гетьмана, О. М. Джужі, О. В. Негодченка, В. І. Олефіра. Т 1. Від камералістики до поліцеїстики. Херсон : Айлант, 2010. 724 с.

Проневич О. С. Ґенеза та еволюція поліцейського права у контексті формування буржуазної парадигми діяльності поліції (друга половина ХVIII – початок ХХ ст.). Право і безпека. 2010. С. 122–127.

Офіційний веб-портал МВС України. URL: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/sociologi-centrurazumkova-fiksuyut-visokii-riven-doviri-gromadyan-do-organiv-sistemi-mvs (дата звернення 05.09.2021 року).

Мовчан А. В. Актуальні проблеми впровадження в органах Національної поліції України моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою. Соціально-правові студії. 2018. Вип. 1. С. 17–22.

Користін О. Є. Сучасні моделі правоохоронної діяльності. Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку. 2017. 142 с.

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

House passes bill named in honor of George Floyd aimed at preventing police misconduct URL: https://edition.cnn.com/2021/03/03/politics/house-vote-george-floyd-policing-bill/index.html

Roman Shapoval, Iurii Bytiak, Nadiia Khrystynchenko, Khrystyna Solntseva Problematic Issues of the Administrative and Legal Status of the Police in the Baltic States (Lithuania, Latvia, Estonia). Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. Vol. IX. Issue 1(31). SCOPUS. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15613?locale=uk

On State Security Institutions. Likumi.lv. 1994. URL: https://likumi.lv/ta/en/en/id/57256-on-state-securityinstitutions

Latvian State Security Service. URL: https://vdd.gov.lv/en/areas-of-activity/counterintelligence/

Закон Литовської Республіки «Про діяльність поліції» № VIII-2048 від 17.11.2000 року.

Politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seadus Vastu võetud 26.11.2009. URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/13244294

Самоуправления получат право устанавливать камеры контроля скорости. URL: https://rus.err.ee/1608353059/samoupravlenija-poluchat-pravo-ustanavlivat-kamery-kontrolja-skorosti#

Бугайчук К. Л. Закордонний досвід оцінки ефективності поліцейської діяльності та перспективи його використання в Україні : наук.-метод. рек. Харків : Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2016. 52 с.

Polis Knowledge and Learning Platform. URL: https://polis.osce.org/about

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-28