ФОРМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.6.15

Ключові слова:

булінг, мобінг, організаційне середовище, психологічне насильство, психологічна безпека, проактивна агресія

Анотація

У статті розглянуто форми психологічного насильства в організаційному середовищі: булінг, кібербулінг, булінг на робочому місці (мобінг), віктімблеймінг, харасмент, сталкінг, аутинг, газлайтинг. Доведено, що основна небезпека психологічного насильства – в доведенні жертви до психічно нестабільного стану і неадекватного сприйняття реальності, навіть до самогубства. Наведено класифікації булінгу та мобінгу. Підкреслено особливості негативних дій кривдника, такі як повторюваність і тривалість, ця характеристика негативних дій кривдника виникає завдяки тому, що, з одного боку, кривдник зберігає зацікавленість в здійсненні насильницьких дій щодо жертви довгий час і, з іншого боку, в результаті того, що жертва слабкіше і не здатна захистити себе в ситуації булінгу. Обгрунтовано, що характерною рисою булінгу є прояв кривдником проактивної агресії по відношенню до жертви, тобто наступальної, а не оборонної агресії, спрямованої на формування у жертви стану страху і розгубленості. Розглянуто відміну характеристик булінгу від характеристик інших явищ, які порушують процес конструктивного спілкування. Обгрунтовано, що булінг відрізняється від агресії, насильства, жорстокого поводження і хейзінга тим, що має такі стійкі характеристики, як тривалий повторюваний характер насильницьких дій, наявність стійких типів суб’єктів – кривдник, жертва, свідок, отже, відповідних видів девіантної поведінки, які реалізуються в ході булінгу – агресивної, віктимної та конформної. Відзначено, що булінг та мобінг – це тривалий процес, який може тривати місяцями. Виявлений механізм профілактики булінгу – діяльнісне опосередкування передбачає детермінацію поведінки і міжособистісних взаємодій членів групи змістом, цілями і завданнями групової діяльності. Здійснення групою просоціальної колективної діяльності дозволяє у її членів сформувати позитивні моральні ціннісні орієнтації, адекватну самооцінку, вміння конструктивної взаємодії та ін., а також організувати співпрацю членів колективу задля досягнення спільної мети, що дозволяє виключити появу в такій групі індивідуальних і групових факторів виникнення булінгу.

Посилання

Заборонити психологічне насильство (булінг, мобінг, сталкінг, психологічні маніпуляції): електронна петиція № 22/046720-еп. URL: https://petition.president.gov.ua/petition/46720

Конституція України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution

Булінг та кібербулінг у підлітковому середовищі: Статистичні дані щодо булінгу серед підлітків України. URL: https://www.unicef.org/ukraine/bullying-cyberbylling-teens-Ukraine

Пазичук А. Півроку боротьби з цькуванням у школах – підсумки експерта. 2019. Громадський простір : [сайт]. URL: https://www.prostir.ua/?news=piv-roku-borotby-z-tskuvannyam-u-shkolah-pidsumky-eksperta

Михайлова А. Булінг на роботі: як запобігти та знешкодити. URL: https://hurma.work/blog/buling-na-robotiyak-zapobigti-ta-zneshkoditi/

Миронюк Т. В., Запорожець А. К. Удосконалення заходів протидії булінгу в Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 3(112). URL: https://doi.org/10.33270/01191123.21

Meaning of bully in the English Dicteonary. (1998). British Columbia Ministry of Education. Retrieved. URL: https://dictionari.cambridge.org/dictionary/english/bully?q=buling#translations

Heinemann P. P. Mobbing. A whole curriculum approach to bullying. Stoke-on-Trent: Trentham Books. 1973.

Конрад Лоренц. Агрессия. URL: https://mobbingu.net/articles/detail/72/

Olweus D. Bullying or peer abuse in school: intervention and prevention. Psychology, law and criminal justice: international development in research and practice. 1995. P. 248–263.

Olweus D. Bullying at school. What we know and what we can do. Oxford : Blackwell Publishers, 1994. 135 p.

Rigby K. Bullying in schools and what to do about it. Camberwell : Acer Press, 2007. 346 p.

Heald T. R. Defining Bullying: Towards a Clearer General Understanding and More Effective Intervention Strategies. School Psychology International. 1996. № 17. P. 317–329.

Swearer, S. Bullying prevention and intervention. New York : The Guilford Press, 2009. 157 p.

Словарь терминов агрессии Д. В. Жмурова. URL: http://www.vocabulum.ru/word/117/

Randall, P. Adult bullying: Perpetrators and victims. London : Routledge, 1997.

Румянцева Т. Г. Агрессия: проблемы и поиски в западной философии и науке. Минск : Изд-во Университетское, 1991. 150 с.

Крейхи Б. Социальная психология агрессии. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 336.

Мобінг. URL: http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%

D0%BD%D0%B3.pdf

Стрельник О. На роботу як на каторгу: що таке мобінг на робочому місці? URL: https://zmist.pl.ua/publications/na-robotu-yak-na-katorgu-shcho-take-mobing-na-robochomu-misci

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-28