ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.6.14

Ключові слова:

психологічна готовність, компоненти психологічної готовності, сім’я, шлюб, готовність до шлюбно-сімейних відносин, мотиваційно-ціннісні орієнтації, тренінгова програма

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз проблематики вибору шлюбного партнера молоддю, визначено такі провідні психологічні чинники цього процесу: фізична і фізіологічна зрілість; сексуальна, соціальна та педагогічна, а також господарська, інструментальна і психологічна готовність. Установлено, що сучасний шлюб усе менше регламентується економічними чи політичними чинниками, не залежить від чіткого розподілу праці або ієрархії авторитету, оскільки нормативний тиск суспільства на стан шлюбності послаблюється. Такий стан речей спонукає до того, що провідними детермінантами, які впливають на прийняття рішення щодо одруження, стають духовна близькість, кохання, єдність цінностей і світосприймання. Представлено результати емпіричного дослідження, які дали змогу виявити провідні ціннісні орієнтації на шляху підготовки молоді до шлюбно-сімейних стосунків. Виявлено, що майбутні шлюбні партнери серед ціннісно-мотиваційних компонентів віддають перевагу коханню, взаєморозумінню і взаємоповазі. Крім того, визначено високі рівні «розуміння» та «емоційного тяжіння», а також середній рівень «поваги» у студентів молодших курсів до потенційних партнерів шлюбно-сімейних стосунків. Випробувано застосування проєктивної методики задля діагностики емоційно-регулятивного компоненту психологічної готовності молоді до вступу у шлюбно-сімейні відносини, а саме асоціативне відношення емпіричної бази досліджуваних до таких категорій, як «сім’я», «шлюб», «Я». З метою оптимізації ставлення учасників тренінгу до самих себе, підвищення ефективності їх взаємодії із потенційним партнером у різних життєвих ситуаціях, усвідомлення та інтеріоризування цінності взаємного кохання і спільності поглядів як основи довготривалих шлюбно-сімейних стосунків представлено тренінгову програму «Формування психологічної готовності молоді до шлюбу» та визначено ефективність її використання. Окреслено перспективу подальшої роботи, яка полягає у з’ясуванні зв’язку між готовністю молодих людей до шлюбно-сімейних відносин та особливостями гендерної ідентичності молоді.

Посилання

Абрамова Г. С. Возрастная психология. Москва: Академический Проект, 2001. 704 с.

Волкова А. Н., Трапезникова Т. М. Методические приемы диагностики супружеских отношений. Вопросы психологии. 1985. № 5. С. 110–116.

Головей Л. А., Рыбалко Е. Ф. (ред.) Практикум по возрастной психологии. СПб. : Речь, 2002. 694 с.

Голод С. И. Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты. Ленинград : Наука, 1984. 240 с.

Васильченко О. М. Діагностика та корекція репродуктивної поведінки особистості : навчально-методичне видання. Київ ; Нікополь : СПД Фельдман О.О., 2012. 96 с.

Дьоміна Г. А. Психологічні особливості готовності до шлюбу сучасної молоді. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2019. № 1. С. 95–105. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2019_1_12 (дата звернення 23.11.2021).

Захарченко В. Г. Соціально-психологічні особливості готовності молоді до подружнього життя. Український соціум. 2004. № 1(3). C. 14–23.

Карпушевська Л. Р. Виховуємо чоловіків і жінок. Харків : Вид. група «Основа», 2014. 96 с.

Кісарчук З. Г., Єрусевич О. І. Психологічна допомога сім’ї. Київ : Главник, 2006. 128 с.

Ковалев С. В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: тесты, опросники, ролевые игры. Москва : Просвещение, 1991. 143 с.

Лисенкова І. П. Дослідження психологічних механізмів розвитку емоційної сфери. Теорія і практика сучасної психології. 2018. № 3. С. 258–261.

Мушкевич М. І., Федоренко Р. П., Магдисюк Л. І., Дучимінська Т. І. Психологія молодої сім’ї : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 235 с.

Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. СПб. : Речь, 2004. 392 с.

Оліфірович Н. І., Зінкевич-Куземкіна Т. А., Велента Т. Ф. Психологія сімейних криз. СПб. :Речь, 2006. 360 с.

Пезешкиан Н. Треннинг семейных отношений. 33 и 1 форма партнерства, 3-е изд. Москва : Институт позитивной психотерапии, 2009. 288 с.

Тренінг Будуємо щасливу родину. На Урок. Освітній канал : веб-сайт. URL: https://naurok.com.ua/treningbuduemo-schaslivu-rodinu-2929.html (дата звернення 23.11.2021).

Тренінг Готовність до сімейного життя. Маргарита Супрун. Academia : веб-сайт. URL: https://www.academia.edu/38052031.html (дата звернення 23.11.2021).

Тренінг Сім’я – це не просто важлива річ, це все! На Урок. Освітній канал : веб-сайт. URL: https://naurok.com.ua/zanyattya-z-elementami-treningu-dlya-starshoklasnikiv-sim-ya-ce-ne-prosto-vazhliva-rich-cevse-175466.html (дата звернення 23.11.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-28