МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗЛАДІВ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ ТА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.6.12

Ключові слова:

розлади аутистичного спектра, психодіагностика, якість життя, психокорекція, реабілітація

Анотація

У статті розглянуті основні етапи формування підходів щодо визначення та вивчення розладів аутистичного спектра (РАС). РАС розглядається як розлад нейророзвитку, який характеризується соціальними та комунікативними дефіцитами та повторюваною поведінкою. Здебільшого РАС дебютують у ранньому дитинстві та мають значний негативний вплив на особистість дитини, членів її родини та якість життя загалом. За частотою РАС займають четверте місце серед різноманітних видів хронічної нервово-психічної патології в дітей. В Україні зареєстровано понад 7000 дітей та підлітків із РАС. Незважаючи на те, що з часом поведінка осіб із РАС може бути адаптована до життя в суспільстві, ці розлади справляють значний вплив на якість життя, соціальну взаємодію та майбутнє як дітей та дорослих, так і їхніх родин. За даними більшості досліджень, у разі своєчасної та ранньої комплексної діагностики та психологічної корекції, ці розлади можуть бути пом’якшені і більшість таких дітей можуть досягти рівня соціалізації, необхідного для життя в суспільстві. Сучасні уявлення щодо причин і механізмів РАС базуються на численних даних, які свідчать про наявність вираженої патології на різноманітних рівнях організму, від психічного та нейрофізіологічного до нейрохімічного й анатомічного, а також на результатах генетичних досліджень. У психологічній світовій практиці наявна значна кількість емпіричного матеріалу, корекційних методів та методик допомоги дітям із розладами аутистичного спектру. Описані методи корекційного впливу різняться залежно від теоретичних позицій дослідників, їхніх поглядів на етіопатогенез аутизму. Незважаючи на це, більшість із них може бути взята за основу розробки ефективної вітчизняної системи корекції та реабілітації дітей з аутизмом із метою забезпечення адекватного психолого-педагогічного супроводу цієї категорії осіб. Питання про РАС розглядаються більш ніж півстоліття. Залежно від наукового напряму, їх верифікують як симптом, синдром, хворобу або патологію розвитку. Це відображено й у міжнародних класифікаціях хвороб, де аутистичні розлади визначено серед найрізноманітніших порушень розвитку.

Посилання

Арашатская О. С. Психологическая помощь ребенку раннего возраста при формирующемся синдроме детского аутизма : дис. … канд. псих. наук : 19.00.10. Москва, 2005. 266 с.

Никольская О. С. Проблемы обучения аутичных детей. Дефектология. 1995. № 2. С. 8–17.

Никольская О. С. Аутичный ребенок: пути помощи. Москва, 1997. 223 с.

Особое детство: шаг на встречу переменам. Москва : Теревинф, 2006. 168 с.

Hermelin, B., and O’connor, N.. Spatial coding in normal, autistic and blind children, 1971. Percept. Mot. Skills 33, 127–132. doi: 10.2466/pms.1971.33.1.127

Hermelin, B., and O’connor, N. The recall of digits by normal, deaf and autistic children, 1975. Br. J. Psychol. 66, 203–209. doi: 10.1111/j.2044-8295.1975.tb01456

Тарасун В. В. Концепція розвитку, навчання і соціалізації дітей з аутизмом. Київ : Науковий світ, 2004. 100 с.

Чуприков А. П., Хворова Г. М. Розлади спектра аутизму: медична та психолого-педагогічна допомога. Львів, 2012. 184 с.

Mottron, L., and Belleville, S. A study of perceptual analysis in a high-level autistic subject with exceptional graphic abilities,1993. Brain Cogn. 23, 279–309. doi: 10.1006/brcg.1993.1060

Mottron, L., and Belleville, S. Perspective production in a savant autistic draughtsman. Psychol, 1995. Med. 25, 639–648. doi: 10.1017/s0033291700033547

Ранній дитячій аутизм : навчально-методичний посібник. Київ, 2005. 65 с.

Специальная педагогика / под. ред. Н. М. Назаровой. М., 2000. 391 с.

Каган В. Е. Аутизм у детей. Ленинград : Медицина, 1981. 124 с.

Мамайчук И. И. Помощь психолога детям с аутизмом. Санкт-Петербург : Речь, 2007. 288 с.

Аппе Ф. Введение в психологическую теорию аутизма. Москва : Теревинф, 2006. 216 с.

Башина В. М. Современное состояние проблемы аутизма в детском возрасте. Психиатрия. 2003. № 3. С. 7–11.

Башина В. М. Аутизм в детстве. Москва : Медицина, 1999. 240 с.

Борис Л. М. Диференціація раннього дитячого аутизму від інших порушень розумового розвитку. Духовні та соціально-психологічні аспекти допомоги дітям із загальними порушеннями розвитку в системі інтеграційної освіти. Львів : Інститут соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ НАН України і МОН України, 2005. 92 с.

Лебединская К. С. Медикаментозная терапия раннего детского аутизма. Дефектология. 1994. № 2. С. 3–8.

Лебединский В. В. Нарушение психического развития у детей. Москва, 1985. 130 с.

Никольская О. С. и др. Аутичный ребенок, пути помощи. Москва, 2000. 234 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-28