МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.6.6

Ключові слова:

енергетика, енергетична безпека, ринок електроенергії, відновлювані джерела енергії, сонячні електростанції, економічні моделі, автономні енергетичні системи, електромобілі, зарядні пристрої, нічний тариф на електроенергію

Анотація

Сталий розвиток країни потребує надійних поставок енергії за доступною ціною, енергії, що має низький вплив на навколишнє середовище та низькі викиди парникових газів. Однак 85% попиту на первинну енергію забезпечується звичайним спалюванням викопного палива. Намагання країн зменшити залежність від викопних джерел енергії зумовлює державне стимулювання впровадження відновлюваних джерел енергії. Невизначеність у поставках енергії загрожує функціонуванню економіки та національній безпеці, тому питання щодо її вироблення та поставки є пріоритетними в державній політиці незалежно від рівня розвитку країни. Розвинений енергоринок здатний регулювати джерела поставки енергоносіїв ринковим механізмом. Раціональна поведінка учасників ринку спрямована на закупівлю енергоносіїв за нижчою ціною. Задля запобігання монополістичній змові на ринку та забезпечення збереження екології держава втручається в ринкові механізми регулювання енергоринку. Розвиток відновлюваної енергетики в Україні є визначеним пріоритетом державної політики, який відповідає світовим тенденціям розвитку енергетики та стратегічним вимогам щодо зміцнення енергетичної стійкості країни. Тим часом криза дефолту, що розгорнулася в 2020 році на ринку електроенергії на тлі пандемії COVID-19, створює передумову для невиконання зобов’язань низки державних енергетичних компаній через завищені фінансові зобов’язання щодо придбання «зеленої» електроенергії. Аналіз вразливості енергосистеми України та її «зеленої» складника, що наведено в роботі, змушує переглянути підходи до економічних моделей, що експлуатуються в цій галузі. У роботі ланцюг виробництва енергії аналізується з позиції створення цінності для споживача, що дає розуміння недосконалості ринкового механізму і слугує обґрунтуванням авторських пропозицій. Для підтвердження релевантності авторських ідей наведено обґрунтування інвестиційної привабливості проєкту СЕС та його споживчої цінності, представлено економічні характеристики проєкту. За таких умов пошук ефективних економічних моделей для розвитку «зеленої» генерації стає одним із пріоритетів для дослідників та практиків у галузі енергетичних проєктів. Метою представленого дослідження є систематизація проблем проєктів сонячних електростанцій, орієнтованих на продаж електроенергії за «зеленим» тарифом, та розробка критеріїв для створення економічних моделей автономних сонячних електростанцій, орієнтованих на задоволення ринкового попиту цільових аудиторій. Щоб уникнути кризових процесів в енергетичному секторі України, державні органи мають стимулювати проєкти з розвитку альтернативної енергетики для автономної та стійкої місцевої енергетичної системи.

Посилання

Brown D., Eskert A. Pricing Patterns in Wholesale Electricity Markets: Unilateral Market Power or Coordinated Behavior? (with Andrew Eckert). Forthcoming at Journal ofndustrial Economics.

Global Energy Review 2020 The impacts of the Covid-19 crisis on global energy demand and CO2 emissions Flagship report – April 2020. URL: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/renewables#abstract

Kytaiev A, Chala N, Androsov Y. Failures of energy policy in Ukraine in the context of energy security priorities. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal. 2020; 23(3):111–124. doi:10.33223/epj/127509 ; Energy Policy Journal. URL: https://epj.min-pan.krakow.pl/

Alagappan L., Orans R., Woo C.K., What drives renewable energy development?, Energy Policy, Volume 39, Issue 9, 2011, P. 5099–5104, ISSN 0301-4215, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.06.003 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421511004575)

Burke M.J., Stephens J.C. Political power and renewable energy futures: A critical review. Energy Research & Social Science. Volume 35, January 2018, P. 78–93. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629617303468

Salsabila Ahmad, Mohd Zainal Abidin Ab Kadir, Suhaidi Shafie, Current perspective of the renewable energy development in Malaysia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 15, Issue 2, 2011, P. 897–904, ISSN 1364-0321, https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.11.009 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032110003783)

Souvik Sen, Sourav Ganguly, Opportunities, barriers and issues with renewable energy development – A discussion, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 69, 2017, P. 1170–1181, ISSN 1364-0321, https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.137 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116306487)

Umar K. Mirza, Nasir Ahmad, Khanji Harijan, Tariq Majeed, Identifying and addressing barriers to renewable energy development in Pakistan, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 13, Issue 4, 2009, P. 927–931, ISSN 1364-0321, https://doi.org/10.1016/j.rser.2007.11.006 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032107001566)

Xiaofeng Xu, Zhifei Wei, Qiang Ji, Chenglong Wang, Guowei Gao, Global renewable energy development: Influencing factors, trend predictions and countermeasures, Resources Policy, Volume 63, 2019, 101470, ISSN 0301-4207, https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101470 (URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420719303174).

Yatchew A. Economics of energy, big ideas for the non-economist. Energy Research & Social Science. Volume 1, March 2014, P. 74–82. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214629614000188

Білявський М. Орієнтири розвитку альтернативної енергетики України до 2030 р. URL: https://razumkov.org.ua/statti/oriientyry-rozvytku-alternatyvnoi-energetyky-ukrainy-do-2030r#a1

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів : Закон України від 23 листопада 2018 р. № 2628-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2628-19

Про ринок електричної енергії : Закон України від 13 квітня 2017 р. № 2019-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text

Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів : Закон України від 9 липня 2010 р. № 2480-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2480-17#Text

Про альтернативні джерела енергії : Закон України від 20 лютого 2003 р. № 555-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії : Закон України від 21 липня 2020 р. № 810-ІХ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810-20#Text

Портер М.Э. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. 715 с.

Постанова НКРЕКП від 25.03.2020 р. № 723. URL: https://www.nerc.gov.ua/?id=50518

Про схвалення Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні : Постанова НКРЕКП від 17 червня 2020 р. № 1141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1141874-20#Text

Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання : Постанова НКРЕКП від 24 грудня 2019 р. № 3111. URL: https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=48257

Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» : Розпорядження КМУ № 605-Р від 18 серпня 2017 р. / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text

Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року : Розпорядження КМУ № 902-Р від 1 жовтня 2014 р. / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80#Tex

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-28

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ