УПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ МІСТ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.6.5

Ключові слова:

ревіталізація міст, публічна політика ревіталізації міст, реформування, сталий розвиток

Анотація

Статтю присвячено актуальній науковій проблемі впровадження політики ревіталізації міст в Україні. Особливу увагу приділено належному правовому регулюванню окресленої проблеми та ролі органів публічної влади в імплементації політики ревіталізації. Визначено, що поняття «ревіталізація» розуміють як комплексний процес подолання просторових, економічних, соціальних, культурних, екологічних кризових явищ функціонування деградованих міських територій і створення передумов для їхнього сталого розвитку. Проаналізовано зарубіжний досвід упровадження політики відновлення деградованих територій міст таких країн, як Велика Британія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки та інших. На основі проведеного аналізу виокремлено певні особливості. Зокрема підкреслено, що Сполучені Штати Америки використовують фінансові інструменти і субсидіюють території задля покращення життя. Водночас інколи ревіталізація може стосуватися лише окремих районів, а не міста загалом. Визначено, що внаслідок політики ревіталізації у Великій Британії і Франції вдалося подолати низку кризових явищ, а досвід Німеччини дозволяє стверджувати, що інструменти громадської партисипації є ефективними. Проаналізовано прогалини на шляху до ревіталізації українських міст, серед яких є недофінансування, слабка інформаційна політика та низький рівень обізнаності на місцях, а також відсутність комплексної програми розвитку міст. У висновках розроблено рекомендації щодо впровадження політики ревіталізації міст в Україні. Запропоновано створення відповідних інституцій, залучення партнерської підтримки бізнесу, громадськості та органів місцевого самоврядування до розроблення нормативно-правової бази і програми ревіталізацї.

Посилання

Горблюк С. Ревіталізація міста: сутність та ключові характеристики. Збірник наукових праць НАДУ. Теорія і практика публічного управління. 2020. Вип. 2. С. 34–41.

Горблюк С. А. Становлення політики ревіталізації міст у Великій Британії та Франції. Регіональне управління та місцеве самоврядування. С. 196–207. URL: https://maup.com.ua/assets/files/expert/10/15.pdf (дата звернення: 20.11.2021).

Сич О. А. Використання коштів ЄС для фінансування ревіталізації міст (досвід Польщі). Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій : зб. наук. праць. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». 2014. Вип. 4(108). С. 208–214.

Чечель А. О., Тарасенко Д. Л. Концептуальні основи формування механізму реалізації стратегії еколого-економічного розвитку. МЕНЕДЖЕР. Економіка. 2018. № 2(79). С. 22–29.

De la Roca J., Navarrete J., Larraín I. Urban revitalization: assessment methodologies and expected impacts. IDB Technical Note. 2017. 65 p.

MacGregor C. Urban regeneration as a public health intervention. Journal of Social Intervention: Theory and Practice. 2010. Is. 19(3). P. 38–51.

Novikova O.F., Amosha О.І., Antonjuk V.P. at al. Sustainable development of the industrial region: social aspects : monogram. NAS of Ukraine, Institute of economics and industry. Donetsk, 2012. 534 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-28

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ