СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ У СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ. СУДОВА ПРАКТИКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.5.15

Ключові слова:

судовий захист, цивільні права, Цивільний кодекс України, межі здійснення цивільних прав

Анотація

Охарактеризовано важливість права людини на судовий захист цивільних прав у соціальній державі, якою є Україна. Опрацьовано та проаналізовано нормативно-правову базу (Конституція України, Цивільний кодекс України) та фахову літературу з даного питання. Спираючись на чинне законодавство, описано способи захисту цивільних прав та інтересів, а також умови, за яких суд може відмовити в задоволенні позову щодо захисту цивільних прав, тобто межі здійснення цивільних прав. Проаналізовано рішення судів із зазначеної проблематики. У статті як приклади наводяться рішення судів різних інстанцій (як судів першої інстанції, апеляційних, так і рішення Верховного Суду). У характеристиці способів захисту цивільних прав особи як приклад наводяться справи про компенсування моральної шкоди, завданої грубим поводженням поліції під час проведення обшуку (Дніпровський апеляційний суд, справа № 199/6247/20 від 16 червня 2021 року), про припинення дії, яка порушувала права (Васильківський районний суд Дніпропетровської області, справа № 172/798/20 від 12 січня 2021 року), про визнання недійсним договору довічного утримання (Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду, справа № 520/9320/17 від 18 грудня 2020 року). Що ж до меж здійснення цивільних прав, визначених у статті 13 Цивільного кодексу України, то як приклад наводяться рішення у справах про поділ майна подружжя, направлене на недопущення звернення стягнення на майно боржника (Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду, справа № 723/826/19 від 11 серпня 2021 р.), та відчуження боржником свого будинку після пред’явлення до нього позову про стягнення боргу (Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду, справа № 747/306/19 від 16 червня 2021 року). Зроблено висновок про те, що судовий захист є одним із найважливіших захистів прав і свобод людини і громадянина, який гарантується Конституцією України й іншими нормативно-правовими актами.

Посилання

Оцінка ситуації у країні, довіра до інститутів суспільства та політиків, електоральні орієнтації громадян (березень 2021 р.). URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-krainidovira-do-instytutiv-suspilstva-ta-politykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-berezen-2021r.

Довіра до інститутів суспільства та політиків, електоральні орієнтації громадян України (липень – серпень 2021 р.). URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/dovira-do-instytutiv-suspilstva-tapolitykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy.

Стахура Б. Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33956/4/dysertaciya.pdf.

Басенко Р. Соціально-гуманістична спрямованість цивільного правосуддя. Підприємство, господарство і право. 2019. № 11. С. 13–17.

Ткачук О. Сучасні проблеми і напрями спрощення судових процедур у цивільному судочинстві України. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 5. С. 19–24.

Аналіз практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України. URL: https://ips.ligazakon.net/document/VSS00073.

Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

Постанова Дніпровського апеляційного суду від 16.06.2021 р. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/97731737.

Постанова Верховного Суду від 26.08.2020 р. URL: https://protocol.ua/ua/za_bezdiyalnist_yaka_polyagae_v_nevikonanni_zobov_yazuyuchogo_rishennya_sud/.

Ухвала Каховського міськрайонного суду Херсонської області від 01.11.2019 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85471615.

Рішення Овідіопольського районного суду Одеської області від 14.04.2020 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89197929.

Відеозйомка службової особи – головного лікаря без його згоди не є порушенням, оскільки гарантії ст. 307 ЦК України не розповсюджуються. URL: https://protocol.ua/ua/videozyomka_slugbovoi_osobi_golovnogo_likarya_bez_yogo_zgodi_ne_e_porushennyam_oskilki_garantii_st_307_tsk_ukraini_ne_rozpovsyudguyutsya_(vasilkivskiy_rayonniy_sud_dnipropetrovskoi_oblasti_sprava_172_798_20_vid_12_01_2021_r_)/.

Постанова Верховного Суду від 30.01.2020 р. URL: https://protocol.ua/ua/vs_ktss_u_spravah_pro/.

Юридична необізнаність не є підставою для визнання договору недійсним, зокрема договору довічного утримання. URL: https://protocol.ua/ua/vs_kks_yuridichna_neobiznanist/.

Постанова Верховного Суду від 10.03.2021 р. URL: https://protocol.ua/ua/pidstavi_dlya_viznannya_dogovoru_nediysnim_povinni_isnuvati_na_moment_ukladennya_a_ne_za_rezultatom_yogo_vikonannya_(vs_kgs_u_spravi_201_8412_18_vid_10_03_2021)/.

Постанова Верховного Суду від 16.06.2021 р. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/97903470.

Постанова Верховного Суду від 11.08.2021 р. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/99037704?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-01