РЕАДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ, ЩО ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.5.8

Ключові слова:

дитина, адаптація, реадаптація, соціальна робота, психологічний супровід

Анотація

У статті розглянуто підходи до організації роботи спеціальних соціально-педагогічних установ, що працюють із неповнолітніми, що опинилися у складних життєвих обставинах. На думку авторів, для ефективної роботи з реабілітації дітей необхідно виявити психологічні особливості, що призводять до порушення їхньої соціальної адаптації, на основі отриманих знань організувати роботу щодо соціальної реабілітації підлітків, які опинилися у складних життєвих обставинах. Розглянуто теоретичні підходи до інтерпретації соціальної адаптації: психоаналітичний, біхевіористський, гуманістичний, когнітивний. Соціально-психологічна адаптація інтерпретується авторами як один із видів соціальної адаптації, така взаємодія особистості і соціального середовища, яка приводить до оптимального співвідношення цілей і цінностей особистості та групи. Розглядається реадаптація як різновид соціально-психологічної адаптації особистості, яка інтерпретується авторами як комплекс заходів, спрямований на пристосування на тому чи іншому рівні до умов зовнішнього середовища. Обґрунтовано, що система комплексної допомоги дитині у складних життєвих обставинах повинна вибудовуватися як доповнюючий ланцюжок від екстреної соціальної допомоги, педагогічної підтримки і супроводу на рівні масової освітньої установи, спеціалізованої допомоги та консультування у профільних центрах. Проведене дослідження дозволило визначити тенденції до подальшого теоретичного вивчення соціальної реадаптації, а також до практичного застосування отриманих результатів.

Посилання

Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навчальний посібник. Київ, 2009. 208 с.

Психология. Словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевича. Москва : Политиздат, 1990. 494 с.

Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Москва : Международная педагогическая академия, 1994. 680 с.

Годфруа Ж. Что такое психология : в 2-х т. Москва : Мир, 1992. Т. 1. 496 с.

Философские проблемы теории адаптации / под ред. Г.И. Царегородцева. Москва : Мысль, 1975. 231 с.

Наенко Н.И. Психологическая напряженность. Москва : Изд-во МГУ, 1976. 112 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-01