ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИСЯЖНИХ УКРАЇНСЬКИХ СУДІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.5.7

Ключові слова:

суд присяжних, вердикт, суддя, особистісно-психологічні якості, судова практика, правова культура

Анотація

У статті наведені індивідуально-психологічні особливості діяльності присяжних, обґрунтована необхідність у визначенні цих особливостей, які мають вплив на процес ухвалення виваженого, обґрунтованого та, найголовніше, справедливого рішення. Охарактеризовано особливість формування внутрішнього переконання присяжних, названо чинники, які на нього впливають. На сучасному етапі розбудови країни відбувається пошук місця судової системи в контексті загальної державно-правової реформи, у державі та суспільстві точиться досить гостра дискусія про практичне оновлення судової системи. Основою судової реформи є не тільки реалізація самостійної судової влади, забезпечення її належності, а й залучення представників народу (присяжних), до відправлення правосуддя, що відображено в більшості розвинених країн світу. Присяжні, на відміну від професійних суддів, не володіють знаннями у сфері права, зазвичай мають нижчий поріг стресостійкості, морально та психологічно не досвідчені, часто інакше розуміють, що відбувається в залі судових засідань, орієнтуються не на об’єктивні критерії, а на суб’єктивні уявлення, стереотипи, емоції й особисті переживання, що з упевненістю можна віднести до психологічних особливостей кожного. Головна увага приділяється психологічним методикам, прийомам, технікам, які потрібно використовувати для підбору присяжних із метою винесення об’єктивних вердиктів. Отримані результати можуть бути підґрунтям для створення психологічної програми формування списку присяжних під час їх відбору, у якій буде враховано моральні, суб’єктивні та психологічні якості кожного з них.

Посилання

Гуценко К.Ф. Суд присяжных: панацея или иллюзия? Вестник Верховного Суда. 1991. № 3. С. 31.

Селезнев М. Суд присяжных действует, но… Законность. 1998. № 4. С. 4–8.

Брижак З.И. Личностные детерминанты формирования внутреннего убеждения присяжных заседателей : дис. … канд. психол. Наук : 19.00.06. Ростов-на-Дону : РГБ, 2006. URL: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/161898.html.

Шувальська Л.Р. Психологічна діяльність суду присяжних у нарадчій кімнаті. Философия и психология права. 2016–2017. № 1.

Кони А.Ф. Присяжные заседатели. Советская юстиция. 1993. № 17. С. 15.

Винник А. Суд присяжных: шаг к демократии или от нее? Право и жизнь : независимый научно-популярный журнал. Москва : Манускрипт. 1996. № 9. С. 105–135.

Пашин С.А. Отбор присяжных заседателе в суде. Состязательное правосудие : труды научно-практических лабораторий. Москва : Международный комитет содействия правовой реформе, 1996. Вып. 1. Ч. I. С. 25–39.

Гулевич О.А., Дьяконов Т.Ю. Стереотипы маргинальных групп в средствах массовой информации (по материалам статей в российских газетах 1999–2001 гг.). Воображение и творчество в образовании и профессиональной деятельности. Москва, 2004. С. 28–50.

Abwender D.A., Hough K. Interactive effects of characteristics of defendant and mock juror on U.S. participants’ judgment and sentencing recommendations. The Journal of Social Psychology. 2001. Vol. 141. P. 603–615.

Гулевич О.А. – Психологічні основи юриспруденції : навчальний посібник. Москва : НОУ ВПО Московський психолого-соціальний інститут, 2009. 512 с.

Гулевич О.А. Психология в суде присяжных. Аналитический обзор : учебное пособие для студентов факультетов психологии высших учебных заведений по специальности 020400 – «Психология». Москва : Международное общество им. Л.С. Выготского, 2003. 259 с.

Гулевич О.А. Господа присяжные заседатели: размышления психолога. Общественные науки и современность. 1996. № 5. С. 101–106.

Гулевич О.А. Влияние типа преступления на оценку степени ответственности и вины преступника и жертвы. Сборник трудов Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ. 2001. Вып. 1. С. 233–248.

Гулевич О.А. Социальные представления о преступлениях в межличностной и массовой коммуникации. Вопросы психологии. 2001. № 4. С. 53–67.

Правовые представления личности с различной установкой к участию в суде присяжных : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. Краснодар, 2007. 26 с.

Радченко І.А. Теорія і практика наукових досліджень : посібник. Умань, 2013. 104 с.

Eakin D.K., Schreiber T.A., Sergent-Marshall S. Misinformation effects in eyewitness memory: the presence and absence of memory impairment as a function of warning and misinformation accessibility. Journal of Experimental Psychology. 2003. Vol. 29. P. 813–820

The effects of defendant race, victim race, and juror gender on evidence processing in a murder trial / R. Lee Forster et al. Behavioral Sciences and the Law. 2006. Vol. 24. P. 179–198.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-01