ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАВООХОРОНЦІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПСИХОЛОГІЧНОЇ СПЕЦИФІКИ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.5.4

Ключові слова:

синдром професійного вигорання, фази професійного вигорання, «темні» риси особистості, представники правоохоронних органів

Анотація

Дослідженню так званого «синдрому професійного вигорання», що являє собою поєднання емоційного, психічного та фізичного виснаження працівників, присвячена велика кількість робіт як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Попри цей факт, актуальність вивчення такої проблеми у представників правоохоронних органів не зменшується, а дедалі збільшується з кожним роком. Особливо цікавим є уявлення про професійне вигорання залежно від розвитку специфічних, так званих негативних особистісних характеристик, або тріади «темних» рис особистості, компонентами якої є макіавеллізм, неклінічний нарцисизм та неклінічна психопатія. Ця стаття присвячена проблемі виявлення професійного вигорання у представників правоохоронних органів, а також впливу наявності так званої «темної» тріади особистості на виникнення вигорання у такої категорії співробітників. Розглянуто історію вивчення психологічного феномена тріади «темних» рис особистості, а також особливості прояву кожної з її складників. На базі проведеного емпіричного дослідження отримано такі результати. У більшості респондентів діагностується наявність професійного вигорання 1–3 ступенів, при цьому серед усіх фаз синдрому найбільш поширеною є фаза резистенції (виявлено у 30% досліджуваних). Наявність макіавеллізму визначено у 80% опитуваних, тоді як прояви неклінічного нарцисизму та неклінічної психопатії у 25% та 15% досліджуваних відповідно. Отримано статистично значущі результати між показниками синдрому вигорання та складниками тріади «темних» рис особистості. Так, прояви неклінічної психопатії є характерними для кожної з фаз професійного вигорання; спостерігається статистично значущий кореляційний зв’язок між фазами вигорання та деякими показниками нарцисизму (віра у власну унікальність та маніпуляція в міжособистісних стосунках); а також отримано певний статистично значущий зв’язок між проявами макіавеллізму та показниками професійного вигорання серед працівників правоохоронних органів.

Посилання

Paulhus D., Furnham A., Richard S. Dark triad of personality: a 10-year review. Social and Personality Psychology Compass. Vol. 7(3): 199. DOI: 10.1111/spc3.12018.

Аршава І.Ф., Андрійченко А.В. Вплив темних рис особистості на виникнення професійного вигорання спеціаліста. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки». м. Київ, 29–30 листопада 2016 року. Київ : МЦНД, 2016. С. 5–7.

Баратинська А.В. Емоційне (професійне) вигорання фахівця : методичні вказівки до вивчення теми. Дніпро : «ПФ Стандарт–Сервіс», 2020. 18 с.

Burcev A.O. Emergence and development of the concept “psychopathy”: domestic and foreign research of personality disorders in the XIX century. HUMJOURNAL. 2014. No. 3 (6). P. 9–27. URL: http://www.humjournal.rzgmu.ru/.

Yakaley J. Current understanding of narcissism and narcissistic personality disorder. BJPsych Advances, 2018. Vol. 24, p. 305–315. DOI: 10.1192/bja.2018.20.

Поддьяков А.Н., Калуцкая И.Н. Представление о макиавеллизме: разнообразие подходов и оценок. Культурно-историческая психология. № 4, 2007. С. 78–90.

Jones D., Paulhus D. Machiavellianism. Individual differences in social behavior. New York : Guilford, 2009. Pp. 93–108.

Райгородский В.Г. Практическая психодиагностика. Методика и тесты : учебное пособие. Самара : Изд. дом «БАХРАХ», 2002. 672 с.

Шамшикова О.А., Клепикова Н.М. Опросник «Нарциссические черты личности. Психологический журнал. 2010. № 2 (31). С. 114–128.

Знаков В.В. Методика исследования макиавеллизма личности. Москва : Смысл, 2001. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-01