ТРЕНІНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ПОДОЛАННЯ СТРАХІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.4.12

Ключові слова:

страхи, тривожні стани, тренінг, тренінгові технології, когнітивні фільтри

Анотація

У статті розглянуто питання ефективності застосування тренінгу як методу подолання страхів. Метою роботи є теоретичне обґрунтування застосування тренінгових технологій у роботі зі страхами та висвітлення ефективних аспектів застосування тренінгових технік. Окреслено ключові завдання тренінгу, вказано на особливості і переваги групових та індивідуальних занять. Методологія дослідження передбачає застосування загальнонаукових і спеціальних методів та методик, зокрема аналізу, синтезу, абстрагування, конкретизації, описового методу, часткового прогнозування. З метою мінімізації страхів запропоновано різні вправи в рамках тренінгових програм. Акцентовано на необхідності попередньо проводити коротку лекцію, присвячену ролі когнітивних фільтрів у виникненні страхів. Ефективною методикою знайомства запропоновано вправу «Сліпий поводир»; прогнозовано, що в такий спосіб ефективно зняти емоційну напругу, вибрати відповідні засоби налагодження контакту. Обґрунтовано доцільність вправи на формування рефлексії самооцінки. Методику «Драматична арена» запропоновано використовувати з метою формування загальної картини, яка є фактично монтажем індивідуальних флешбеків. З’ясовано доцільність застосування вправи «Цунамі» для викорінення страху самотності. Наголошено на необхідності дотримання організаційних принципів тренінгу (зворотний зв’язок, конфіденційність та закритість групи, обговорення ситуацій, котрі мають місце в групі, активність та спільна відповідальність), що стоять в основі успішності такої форми групової роботи. На основі проведеної роботи сформовано пропозиції щодо оптимальних технологій проведення тренінгів, спрямо- ваних на боротьбу зі страхами. Зроблено висновок щодо доцільності розробки тренінгової програми, спрямованої на зниження інтенсивності переживання різного роду страхів, профілактики і корекції негативних емоційних станів, невпевненості у собі жінок середнього віку.

Посилання

Вознесенська О.Л. Арт-технології у розв’язанні конфліктів. Київ : Human Rights Foundation, 2019. 32 с.

Жуков Ю. Тренинг как метод совершенствования коммуникативной компетентности : дисс. … на соискание научной степени докт. психолог. наук : спец.13.00.07 «Педагогическая психология». Москва, 2003. 369 с.

Київський міжнародний інститут соціології : офіційний сайт. Стресові ситуації в житті українців 2020. Прес-релізи та звіти. URL: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=998&page=1&t=6 (дата звернення: 04.08.2021)

Копытин А.И. Теория и практика арт-терапии. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 368 с.

Лефтеров В. О., Форманюк Ю.В., Третьякова Т.М. Теорія і практика психологічного тренінгу: методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів. Одеса : Фенікс, 2021. 44 с.

Лефтеров В.О. Методологічні основи і принципи психологічного тренінгу. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2007. Вип. 2. С. 49–59.

Практикум із групової психокорекції : підручник. / С.Д. Максименко, О.О. Прокоф’єва, О.В. Царькова, О.В. Кочкурова. Мелітополь : Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2015. 414 с.

Психологія спілкування : збірник тренінгів / за заг. ред. проф. Л.О. Савенкової. Київ : КНЕУ, 2013. 187 с.

Резніченко О.О. Соціально-психологічні особливості прояву страхів у жінок середнього віку. Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць. № 1, Т. 3, 2020. С. 104–110.

Савченко Г.В. Навчально-методичний посібник з організації та проведення тренінгу «Професійно-психологічна підготовка суддів». Київ : ТОВ «Горизонт», 2016. 104 с.

Степанюк І.М. Корекція дитячих страхів в дошкільних дитячих закладах методами арт-терапії. Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць РДГУ. Випуск 11, 2018. С. 155–160.

Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 14 травня 2020 року) / за заг. ред. Т.Д. Перепелюк. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ФСПО. Умань, 2020. 107 с.

Томчук С.М., Томчук М.І. Психологія тривоги, страху та агресії особистості в освітньому процесі : монографія. Вінниця : КВНЗ «ВАНО», 2018. 200 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09