ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ КЕРІВНОМУ СКЛАДУ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЩОДО ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИКОРДОННИКІВ ЗАСОБАМИ ДУШПАСТИРСТВА ВІЙСЬКОВИХ КАПЕЛАНІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.4.11

Ключові слова:

психічне здоров’я, військовий капелан, прикордонник, психологічний супровід, практичні рекомендації

Анотація

У статті актуалізується питання залучення військових капеланів до процесу психологічного супроводу професійної діяльності прикордонників, розглянуто погляди науковців-психологів щодо актуальності застосування потенціалу релігійної віри в контексті збереження психічного здоров’я особистості. Висвітлено результати експертної оцінки (за методом «Делфі») алгоритмів дій військових капеланів, як самостійно, так і у взаємодії з військовими психологами, щодо психологічного супроводу професійної діяльності прикордонників. Було залучено 57 експертів – 20 військових капеланів (що становить 68% від загальної кількості військових капеланів у відомстві) та 37 військових психологів. Дослідження питання душпастирської діяльності військових капеланів як засобу психологічного супроводу прикордонників зумовлена факторами інституалізації військового капеланства в Державній прикордонній службі України, а також результатами психологічних досліджень як українських, так і закордонних вчених. Окреслено необхідність залучення до психологічного супроводу професійної діяльності прикордонників військових капеланів та доцільність розроблених алгоритмів спільних дій військових капеланів та військових психологів прикордонного відомства з метою збереження психічного здоров’я персоналу. Надано практичні рекомендацій керівному складу військових частин, органів і підрозділів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо психологічного супроводу професійної діяльності прикордонників засобами душпастирства військових капеланів. Проведене дослідження визначило проблеми, які потрібно буде вирішити в таких роботах: дослідити наявність взаємозв’язку між релігійністю прикордонників та станом їхнього психічного здоров’я, особистісного благополуччя, екзистенційною сповненістю та толерантністю до невизначеності.

Посилання

Adamantios A. My area or your area? Assumptions about pastoral care, spirituality and mental health. Scottish Journal of Healthcare Chaplaincy. 2008. Vol. 11(2). P. 31–38. URL : https://cutt.ly/gEagHUv (дата звернення: 10.09.2021).

Bulling D., DeKraai M., Abdel-Monem T., Nieuwsma J., Cantrell W., Ethridge K., Meador K. Confidentiality and Mental Health/Chaplaincy Collaboration. Publications of the University of Nebraska Public Policy Center. 2014. 131. URL : https://cutt.ly/IEagu3X (дата звернення: 10.09.2021).

Carey L., Cohen J. Chaplain–Physician Consultancy: When Chaplains and Doctors Meet in the Clinical Context. Journal of Religion and Health. 2009. Vol. 48 (3). P. 353–367. URL : https://cutt.ly/UEagSdX (дата звернення: 10.09.2021).

Hеmming P., Teague P., Crowe T., Levine R. Chaplains on the Medical Team: A Qualitative Analysis of an Interprofessional Curriculum for Internal Medicine Residents and Chaplain Interns. Journal of Religion and Health. 2016. Vol. 55(2). P. 560–571. URL : https://cutt.ly/8EaglRR (дата звернення: 10.09.2021).

Kopacz M., Feldstein B., Asekoff C., Kaprow M., Smith-Coggins R., Kathy A. Rasmussen How Involved are Non-VA Chaplains in Supporting Veterans? Journal of Religion and Health. 2016. Vol. 55 (4). P. 1206–1214. URL : https://cutt.ly/MEagE1V (дата звернення: 10.09.2021).

Makovskiy A. Іnvolvement of military chaplains in the psychological support of border guards. Scientific journal Paradigma of knowledge. 2021. Vol. 2(46). P. 72–82. URL : https://cutt.ly/sEzimqD (дата звернення: 23.09.2021).

Nieuwsma J., King H., Jackson G., Bidassie B., Wright L., Cantrell W., Bates M., Rhodes J., White B., Gatewood S., Meador K. Implementing Integrated Mental Health and Chaplain Care in a National Quality Improvement Initiative. Psychiatric Services. 2017. Vol. 29 Р. 1213-1215. URL : https://cutt.ly/SEagUBs (дата звернення: 10.09.2021).

Nieuwsma J., Jackson G., DeKraai M. Collaborating Across the Departments of Veterans Affairs and Defense to Integrate Mental Health and Chaplaincy Services. Journal of General Internal Medicine. 2014. Vol. 29. P. 885–894. URL : https://cutt.ly/LEagmPu (дата звернення: 10.09.2021).

Nieuwsma J., Rhodes J., Jackson G., Cantrell W., Lane M., Bates M., DeKraai M., Bulling D., Ethridge K., Drescher K., Fitchett G., Tenhula W., Milstein G., Bray R., Meador K. Chaplaincy and Mental Health in the Department of Veterans Affairs and Department of Defense. Publications of the University of Nebraska Public Policy Center. 2013. 139. URL : https://cutt.ly/qEaggYB(дата звернення: 10.09.2021).

Psychological basis of professional problem-solving : collective monograph / M. Smulson, M. Tomchuk, A. Chornyi, V. Demskyi, A. Makovskyi, A. Yakymchuk, T. Scherban, O. Volobuieva. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. 178 p. P. 86–109. URL : https://cutt.ly/ZEziPwZ (дата звернення: 23.09.2021).

Witvliet C., Phipps K., Feldman M., Beckham J. Posttraumatic mental and physical health correlates of forgiveness and religious coping in military veterans. Journal of Traumatic Stress. 2004. Vol. 17. Р. 269–273. URL : https://cutt.ly/PEagvGS (дата звернення: 10.09.2021).

Журавель А.П. Психологічний супровід оперативно-службової діяльності особового складу підрозділів охорони державного кордону : дис. канд. психолог. наук : 19.00.09 ; НАДПСУ. Хмельницький, 2006. 201 с.

Коструба Н.С. Психічне здоров’я і релігія: роль душпастирської опіки у медичних закладах. Теорія і практика сучасної психології. № 1. Т. 1. 2020. С. 112–117.

Маковський А.О. Збереження психічного здоров’я військовослужбовців – прикордонників засобами душпастирської діяльності військових капеланів. Collection of scientific papers «L’OГOƐ». 2020. Vol. 1. P. 157–158. URL : https://cutt.ly/nEziXRh (дата звернення: 23.09.2021).

Маковський А.О., Матеюк О.А. Перспективи залучення військового капелана до збереження психічного здоров’я прикордонників – учасників бойових дій. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки. 2019. Вип. 2(13). С. 170–181.

Потапчук Н.Д. Чутки в умовах надзвичайних ситуацій: теоретичні та практичні аспекти : монографія. Хмельницький : НАДПСУ, 2018. 344 с.

Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Державній прикордонній службі України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.10.2016. № 1065.

Про затвердження Порядку психологічного забезпечення в Державній прикордонній службі України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.03.2021 № 179. URL : https://cutt.ly/qEzi9U6 (дата звернення: 20.09.2021).

Херсонський Б., Яворський І., Донець О. Спільна робота психолога і священика при наданні психологічної допомоги віруючим, що страждають психічними розладами. Вісник ОНУ. Серія: Психологія. 2013. Т. 18. Вип. 4(30). С. 300–307.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09