ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ЗМІН У СИСТЕМІ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ

Автор(и)

  • Ірина Валеріївна Юхно

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.4.10

Ключові слова:

адміністративна реформа, держава, органи влади, публічне управління, судова влада, судова реформа

Анотація

У статті здійснено комплексний аналіз особливостей реалізації реформи органів судової влади в Україні в контексті конституційної реформи та загальної трансформації публічного управління. Розглянуто особливості становлення системи судової влади в історичному контексті на території сучасної України та у період 1996–2021 років. Досліджені базові засади судової реформи в Україні в умовах змін до Конституції 2004–2021 рр. Охарактеризовані новели вітчизняного законодавства у сфері здійснення правосуддя на етапах конституційної реформи. Встановлено, що однією з найважливіших функцій держави є формування дієвої системи судової влади, що забезпечує дотримання прав і свобод громадян, інтересів фізичних та юридичних осіб. Доведено, що реформування судової влади, пов’язане із внесенням змін до Конституції України (щодо правосуддя), прийняттям нової редакції Закону України «Про судоустрій і статус суддів», актуалізувало доцільність аналізу проблеми правового забезпечення правосуддя в Україні, процесів перезавантаження влади в Україні. На цій основі доведено, що в умовах сучасного реформування публічного управління виникає потреба в оновленні національного законодавства, що регулює діяльність судових органів, забезпечує трансформаційні зміни у системі судочинства. Сформульовано структуру та запропоновано результати наукового дослідження, розроблено пропозиції щодо мінімізації сучасних правових та організаційних проблем проведення судової реформи в умовах змін до Конституції України. У процесі проведення дослідження визначено напрями організації судової системи в Україні в контексті реалізації європейських стандартів здійснення правосуддя, організації судового самоврядування, організації діяльності апаратів судів щодо забезпечення реалізації напрямів конституційної реформи. Наводиться теоретичне узагальнення та вирішення наукового завдання, що полягає у формулюванні теоретично та практично обґрунтованих висновків щодо організації роботи апарату суду в системі організаційного забезпечення судової діяльності у контексті конституційних змін.

Посилання

Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Смородинський В. Проблема систематизації функцій судової влади. Вісник Академії правових наук України. 2004. № 3 (38). С. 33–37.

Сердюк В. Правова реформа: теоретико-правові засади визначення терміну. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2013. Випуск 23. Частина 1. Том 1. 101–103.

Баштанник А. Удосконалення механізмів регулювання діяльності органів судової влади в контексті зарубіжного досвіду правових реформ. Науковий вісник АМУ : зб. наук. пр. Київ : АМУ, 2016. Вип. 1. С. 47–55.

Баштанник А. Теоретико-методологічні засади функціонування механізмів регулювання діяльності органів державної влади. Visegrad Journal of human rights. 2016. № 4. Ч. 2. С. 64–69.

Мельник М.Г. Управління діяльністю органів судової гілки державної влади як адміністративно-правова категорія. Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації професійних спілок України. Серія: Право та державне управління. 2011. № 2. С. 142–150.

Кубійда Р. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи. Київ : Атіка, 2004. 288 с.

Бринцев В. Судовий конституціоналізм в Україні: доктрина і практика формування. Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». Харків : Право. 2013. Кн. 1. 392 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 4.1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ