ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

Автор(и)

  • Юрій Григорович Хоміч

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.4.9

Ключові слова:

адміністрування, принципи діяльності, правоохоронні органи, публічне управління, регіональний рівень, територіальна організація влади

Анотація

Стаття присвячена дослідженню формування та реалізації публічно-управлінської діяльності в системі правоохоронних органів. Встановлено залежність стану забезпечення суспільної безпеки і правопорядку від раціонального перебігу реформи правоохоронних органів. Доведено, що реформа правоохоронних органів набула особливої актуальності в умовах децентралізації та цифровізації, оскільки були утворені нові правоохоронні органи в системі виконавчої влади, діяльність яких мала забезпечити ефективність правоохорони в Україні. Наголошено, що в системі правоохоронних органів важливим виcтупає завдання реформування функцій, структури та повноважень таких органів з метою підвищення ефективності та сталості їх функціонування. Встановлено, що у сучасних умовах реформи децентралізації особливого значення набуває здатність системи публічного управління зберігати рівновагу в умовах суттєвої зміни норм і процедур управлінської діяльності. Обгрунтовано, що реалізація функції сучасного правоохоронного органу у сфері публічного управління повинна бути забезпечена дієвими механізмами та раціональними моделями організації управлінської діяльності на основі удосконалення системи публічно-службових відносин, через впровадження принципу інтероперабельності. У статті проаналізовано інституціональну основу сучасних правоохоронних органів, розвиток публічно-управлінських механізмів в системі спеціалізованих правоохоронних органів. Встановлено, що нагальною проблемою виступає несистемність забезпечення реформування правоохоронних органів, подовження у часі структурних реформ, суб’єктна невизначеність реформування. У статті вказані нагальні завдання діяльності правоохоронних органів, зокрема, оптимізація територіальних підрозділів правоохоронних органів в умовах децентралізації; формування засад взаємодії правоохоронних органів та органів виконавчої влади з метою раціоналізації надання публічних послуг; удосконалення нормативно-правового забезпечення реформування правоохоронних органів.

Посилання

Лелеченко А.П. Децентралізація в системі державного управління в Україні: теоретико-методологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2006. 20 с.

Баштанник В. Сутність і зміст правоохоронної діяльності в системі публічного управління. Держ. упр. та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. 2012. № 2. С. 46–54.

Баранник П.Д. Управлінська діяльність у системі органів внутрішніх справ на регіональному рівні: Глосарій. Штаб УМВС України в Дніпропетровській області, «Моноліт», 2007. 128 с.

Баранник П.Д. Теоретико-методологічні засади удосконалення організаційно-управлінської діяльності органів внутрішніх справ. Право України. 2006. № 7. С. 32–35.

Чубара Т. Загальноєвропейські тенденції формування служб охорони порядку в системі публічної влади. Публічне адміністрування: теорія та практика : електр. зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ, 2010. Вип. 2. URL : Режим доступу : http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2010-02/10ctsspv.pdf.

Чубара Т. Реализация правообеспечительной функции государственной службы в сфере охраны общественного порядка Государственное и муниципальное управление. 2012. № 6. С. 16–22.

Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/conv.

Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України. Основа, 1999. 438 с

Баштанник А.Г. Теоретико-методологічні засади функціонування механізмів регулювання діяльності органів державної влади. Visegrad Journal of human rights. 2016. № 4. Ч. 2. С. 64–69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 4.1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ