ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ПИТАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ КАПЕЛАНІВ ДО ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРИКОРДОННИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.3.15

Ключові слова:

психічне здоров’я, опитування, військовий капелан, прикордонник, психологічний супровід

Анотація

У статті актуалізується питання залучення військових капеланів до процесу психологічного супроводу професій- ної діяльності прикордонників, розглянуто погляди науковців-психологів щодо актуальності застосування потенціалу релігійної віри в контексті збереження психічного здоров’я особистості. Висвітлено результати емпіричного дослі- дження, що було проведено серед персоналу Державної прикордонної служби України. Дослідження питання душпас- тирської діяльності військових капеланів як засобу психологічного супроводу прикордонників зумовлено факторами інституалізації військового капеланства в Державній прикордонній службі України, а також результатами психоло- гічних досліджень як українських, так і закордонних вчених. Загалом було опитано 331 респондент (мешканці всіх регіонів нашої країни, за винятком тимчасово окупованих територій). За віковим цензом більшість опитаних прикордонників – це особи віком від 16 до 30 років (210 осіб, що становить 63%). Серед опитаних 102 прикордонники є учасниками бойових дій (31%). До категорії віруючих себе від- несло 271 респондент (82%, релігійна приналежність більшості опитаних – Православ’я). Установлено, що релігій- ність переважно є декларативною та не підкріпляється участю в релігійних обрядах, відвідуванням культових споруд, читанням релігійної літератури, активною участю в житті релігійної громади, з якою віруючий себе ідентифікує. Окреслено необхідність залучення до психологічного супроводу професійної діяльності прикордонників військових капеланів і доцільність розробки певних моделей та алгоритмів спільних дій військових капеланів і військових психоло- гів прикордонного відомства з метою збереження психічного здоров’я персоналу. Проведене дослідження визначило проблеми, які потрібно буде розв’язати в наступних роботах: розробити моделі й алгоритми спільних дій військових капеланів і військових психологів у питанні психологічного супроводу професійної діяльності прикордонників, а також розглянути гендерну релігійність прикордонників.

Посилання

Волинець В.Н. Рекомендації військовим капеланам прикордонного відомства щодо підвищення рівня та збереження особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Психологія: теорія і практика. 2019. Випуск 1 (3). С. 44–54.

Галіченко М.В., Бойко Н.О. Релігійність студентської молоді Херсонщини: соціологічний аналіз. Габітус. 2020. Вип. 17. С. 19–24.

Калениченко Т.А. Релігійна складова суспільно-політичного конфлікту кінця 2013 – 2017 рр. в Україні : дис. … канд. філ. наук : 09.00.11. Київ : НПУ ім. М. Драгоманова, 2018. 210 с.

Коструба Н.С. Психічне здоров’я і релігія: роль душпастирської опіки у медичних закладах. Теорія і практика сучасної психології. 2020. № 1. Т. 1. С. 112–117.

Матласевич О.В. Християнські цінності як основа психологічної практики. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». 2013. Вип. № 25. С. 96–100.

Морозов М.О. Виховання віруючих військовослужбовців Прикордонних військ України : дис. … канд. пед. наук : 20.02.02. Хмельницький : НАПВУ ім. Б. Хмельницького, 2000. 208 с.

Осьодло В.І., Грилюк С.М., Тютюнник Л.Л. Сучасний стан і перспективи психологічного забезпечення в Збройних Силах України. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2021. № 1. С. 89–98. URL: http://chasopys-ppp.dp.ua/index.php/chasopys/article/view/37/34 (дата звернення: 28.08.2021).

Про затвердження Порядку психологічного забезпечення в Державній прикордонній службі України : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09 березня 2021 р. № 179. ЛІГАЗАКОН : вебсайт. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36155.html (дата звернення: 28.08.2021).

Про Стратегію воєнної безпеки України : Указ Президента України від 29 березня 2021 р. № 121/2021 /Президент України. URL: https://cutt.ly/pceo5U3 (дата звернення: 27.08.2021).

Українці найбільше довіряють армії, волонтерам і церкві. УКРІНФОРМ : вебсайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209417-ukrainci-najbilse-doviraut-armii-volonteram-i-cerkvi.html (дата звернення: 27.08.2021).

McGrath J.C. Post-traumatic growth and the origins of early Christianity. Mental Health Religion & Culture. 2006. No. 9 (3). P. 291–306. URL: https://doi.org/10.1080/13694670600615532 (дата звернення: 28.08.2021).

Nelson J.M. Psychology, Religion, and Spirituality. New York : Springer Science + Business Media, 2009. P. 347–390. URL: https://doi.org/10.1007/978-0-387-87573-6 (дата звернення: 28.08.2021).

Watts F. Psychology, Religion, and Spirituality: Concepts and Applications. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2017. 211 p. URL: https://doi.org/10.1017/9781107360549 (дата звернення: 28.08.2021).

Доктрина «Задоволення духовно-релігійних потреб в об’єднаних операціях». Військова керівна публікація військовим організаційним структурам із задоволення духовно-релігійних потреб № 241/НВГШ від 30 вересня 2020 р. URL: https://mil.knu.ua/files/297_1643801753.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12