ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ МОЛОДІ В СУСПІЛЬСТВІ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Й ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.3.11

Ключові слова:

державна молодіжна політика, ідеологічна «поляризація», молодь, політична невизначеність, публічне управління

Анотація

У статті наведено розв’язання актуальної наукової проблеми визначення ролі молоді в суспільстві в умовах полі- тичної невизначеності й особливості формування державної молодіжної політики. Авторка визначила, що державна молодіжна політика − це система інститутів, що містить різноманітні еле- менти (навчально-педагогічні, політично-правові, інституційно-організаційні й фінансово-економічні), вона чинить управлінський вплив на молодь як унікальний феномен суспільства для забезпечення максимально повного використання молоді як потенціалу й ресурсу для досягнення управлінської мети. У статті доведено, що з боку публічного управління молодь виступає одночасно і як ключовий об’єкт управлін- ського впливу, і як активний, гнучкий і потужний ресурс і потенціал суспільно-економічної та політичної дії. Саме цей суб’єкт – об’єктна роль молоді в суспільстві й у публічному управлінні – робить її найчутливішою до політичних та економічних змін, швидкою під час реагування на заклики й ситуативні дії. Політична невизначеність або кри- за, які загострюють суперечності й проблеми в суспільстві, є ключовими чинниками зростання активності моло- ді щодо участі в суспільно-економічних процесах і стають загрозою ймовірної швидкої ідеологічної «поляризації» молоді. Це може сприяти залученню молоді як цінного ресурсу в «арсенал» публічного управління або привести до його втрати. Авторкою узагальнені ключові особливості формування державної молодіжної політики в умовах політичної та економічної невизначеності чи кризи, які потребують реалізації як через інститути молодіжної політики, так і за участі інших інститутів публічного управління. Ці особливості умовно поділено на два блоки: – стратегічно орієнтований, ідеологічний блок, який формується та реалізується впродовж декількох поко- лінь, сприяє спрямуванню потенціалу молоді на творчість, генерацію позитивних ідей і змін з урахуванням об’єкт- суб’єктності молоді й дозволяє усунути загрози її можливої ідеологічної «поляризації»; – тактично спрямований, соціально-економічний блок, який потребує коротко- й середньотермінового вирішен- ня та сприяє створенню соціально-економічних умов соціального становлення та розвитку молодих громадян України в інтересах особистості, суспільства й держави.

Посилання

Буяк Б.Б. Молодь як особлива соціально-демографічна група в умовах становлення соціально-правової держави та громадянського суспільства. Наукові записки. 2007. Випуск 36. С. 198–209. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/buiak_molod.pdf.

Юзич Ю.Ю. Молодь помолодшає? Реанімаційний пакет реформ : вебсайт. URL: https://rpr.org.ua/news/molod-pomolodshaie/.

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : Закон України від 5 лютого 1993 р. № 2998-XII (втратив чинність) / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12#Text.

Про основні засади молодіжної політики : Закон України від 27 квітня 2021 р. № 1414-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text.

Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: популярные лекции по народоведению. Санкт-Петербург : СЗКЭО, Издательский дом «Кристалл», 2002. 416 с.

Манхейм К. Диагноз нашего времени / Пер. с нем. и англ. ; Отв.ред. и сост. Я.М. Бергер и др. Москва : Юрист, 1994. 700 с.

Прокопенко Л.Л. Державна освітня політика: історико-теоретичний аспект. Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць. 2009. № 2 (2). URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-02(2)/Prokopenko.pdf.

Історична роль та місце Збройних Сил України в забезпеченні обороноздатності держави особливості і способи ведення сучасних бойових дій : інформаційно-довідковий матеріал для військовослужбовців Збройних Сил України. Київ : ЦП «Компринт», 2016. 20 с.

Гозуватенко Г.О. Формування українського вільного козацтва в роки національно-демократичної революції (1917–1920 рр.). Відродження Українського війська: сучасність та історична ретроспектива : Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, 1–2 грудня 2016 р. Київ : НУОУ, 2016. С. 49–50. URL: https://nuou.org.ua/assets/documents/zbirnik-ukr-visko-suchasnist.pdf.

Іщук О.О., Ніколаєва Н.Б. Діяльність молодіжних структур ОУН(б) на території центральних та східних областей України у 1945−1954 рр. Український визвольний рух : науковий збірник. Львів, 2006. Збірник 8. С. 225–252. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/64349/11-Ishchuk.pdf?sequence=1.

Біденко А. І. Спадок режиму «червоних кхмерів» як одна з перешкод стабілізації в сучасній Камбоджі. Молодий вчений. Серія «Політичні науки». Квітень 2016 р. № 4 (31). С. 654–657. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/158.pdf.

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea Extraordinary Chambers / ECCC, Cambodia. URL: http://www.eccc.gov.kh/en/media-center/press-releases.

Окіпнюк В.Т. Комплектування кадрового складу органів державної безпеки в Україні в період панування тоталітарного режиму (1929–1953 рр.). Часопис Київського університету права. 2019. № 4. С. 35−41. URL: file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/108-Article%20Text-202-1-10-20200315.pdf. DOI: 10.36695/2219-5521.4.2019.04.

Окіпнюк В.Т. Органи державної безпеки УРСР (1922–1941 рр.): історико-правове дослідження : монографія. 2-ге вид., доопр. та доповн. Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2017. С. 310–311.

Літопис запорізької поліції. Служба дні і ночі. 2012. URL: http://www.veteranovd.zp.ua/2012/05/blogpost_10.html.

Бодня Т.О., Супрун М.М. Батальйони чекають на добровольців. Урядовий кур’єр. 2014. 7 травня. № 81. С. 2.

Стасюк Ю.М. Українські добровольчі формування як унікальне явище незалежної України. Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. Серія «До історії українських військових формувань». 2018. С. 17–29. URL: https://vim.gov.ua/pages/_journal_files/05.07.2018/pdf/VIM_20_2018-17-29.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 5 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 5.1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ