ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОЯВУ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.3.9

Ключові слова:

конфлікт, агресія, підлітковий вік, поведінка, конфліктна ситуація

Анотація

У статті наведено розв’язання актуальної наукової проблеми прояву конфліктної поведінки в підлітків. Проаналізо- вано науково-прикладні підходи вивчення сутності поняття конфлікту, визначено об’єкт, предмет конфлікту, поняття «конфліктна ситуація», стадії конфлікту. Також у роботі розглянуто прояви агресивної поведінки підлітків як наслідок конфліктної ситуації, виділено види агресії. Зазначено, що найбільшою агресивністю відрізняються 12–15-річні підлітки- хлопчики, в яких переважає фізична агресія, що з віком згасає, а в дівчаток із віком спостерігається зростання цієї форми агресії. До 15–18 років у хлопчиків відбувається сплеск вербальної агресії. У разі спаду непрямої агресії в хлопчиків йде значне збільшення її в дівчаток. Негативізм значно проявляють хлопчики у всі вікові періоди. Розглянуто конфлікт у системі «учитель – учні», «учень – учень», де зображено основні причини таких конфліктів. Окрема увага приділяється специфіці конфліктів у шкільному житті. У ньому виділяють прості конфлікти (вирішують- ся самим учителем – сварка між школярами, бійка й інше) і складні конфлікти (конфлікти діяльності, конфлікти поведін- ки, вчинків; конфлікти взаємин; мотиваційні конфлікти; конфлікти, пов’язані з переходом в іншу навчально-вікову групу; конфлікти взаємодії; конфлікти, пов’язані із запровадженням у навчанні й вихованні учнів інноваційних технологій). Наявність агресивності й конфліктності в підлітків – це специфіка протікання вікового періоду. Такі явища під- лягають корекції, тому дуже важливим є психолого-педагогічний супровід, клімат у родині, відносини з однолітками й учителями. У зв’язку із цим виникає необхідність подальшого вивчення проблеми й розробки індивідуальних і групових заходів, що сприяють зниженню конфліктності й агресивності в підлітковому віці.

Посилання

Гришина Н.В. Психология конфликта. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 464 с.

Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М. Конфліктологія : навчальний посібник / за заг. Ред. В.М. Петюха, Л.В. Торгової. Київ : КНЕУ, 2003. 315 с.

Заиченко Н.У. Конфликтные характеристики межличностных отношений и конфликт между детьми и взрослыми. Мир психологии. 2001. № 3. С. 197–208.

Коберник Л.О. Ціннісні орієнтації як чинник виникнення та подолання конфліктних форм поведінки в юнацькому віці : автореф. дис. … канд. психолог. наук 19.00.07. Київ, 2010. 20 с.

Куниця Т.Ю. Проблема конфліктів у шкільному колективі. URL: https://bit.ly/3vPv8p7.

Кулініч І.О. Психологія управління : навчальний посібник. Київ : Знання, 2008. 292 с.

Мудрик А.Б. Гендерна компетентність особистості: теорія, діагностика, розвиток : посібник. Луцьк, 2014. 200 с.

Нагаєв В.М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант) : Навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2004. 198 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12