ПСИХОЛОГІЯ ОСВІТИ ЯК НОВИЙ ПІДХІД У ПЕДАГОГІЧНИХ НАУКАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.3.6

Ключові слова:

педагогічна психологія, наука, освіта, компетенції, навички, навчання

Анотація

Стаття присвячена сучасним тенденціям розвитку психолого-педагогічних наук в умовах кардинальних змін, які відбулися в культурній, гуманітарній, соціальній, науково-технічній, економічній і політичній сферах. Необхідність навчатися протягом усього життя визначила перспективи нових досліджень, які звертають увагу на різноманітні зміни, що відбуваються в житті людини під час її перебування в освітньому середовищі. Також окреслено завдання, які розширилися з психології виховання та навчання до рівня загальногуманітарних, гуманістичних і соціально-куль- турних. Зазначено, що саме психологія в її цілісному змісті стала невід’ємною складовою частиною процесу навчання, виховання та розвитку людини. Ставиться питання співіснування педагогічної психології та психології освіти, а також відзначається наявність фундаментальної основи психолого-педагогічних досліджень, тієї бази наукової психології та філософії, яка визначає становлення та розвиток людини в освітній сфері. Описуються основні харак- теристики освіти: освіта як окрема самостійна сфера життєдіяльності; освіта як універсальний спосіб передачі культурно-історичного досвіду; освіта як загальна культурно-історична форма становлення та розвитку людини про- тягом історичного періоду й у культурному просторі. Розглядається, що психологія освіти є частиною психолого- педагогічної антропології, яка досліджує проблеми послідовного розвитку суб’єктів освіти, індивідуальних векторів самоосвіти, зміну їх положень, а також зміст їхніх складових частин на основних етапах соціалізації та дорослі- шання. Розробляється питання духовно-моральної освіти в контексті педагогічної психології, а також звертається увага на нові навчальні стратегії в освіті, спрямовані на розвиток метанавичок і метакомпетенцій, які дозволяють краще засвоювати навчальний зміст та ефективніше організовувати індивідуальний навчальний простір. Пропону- ється розв’язання сучасних проблем психолого-педагогічного спрямування шляхом створення міждисциплінарних груп, до складу яких мають входити фахівці-практики; а також шляхом звернення особливої уваги на особистість в освіті в усіх аспектах, пов’язаних із цим питанням.

Посилання

Зимняя И.А. Педагогическая психология : Учебник для вузов. 2-е изд. Москва : Логос, 2000. 384 с.

Чупров Л.Ф. Тернистый путь практической психологии образования. Психологическая газета (ИМАТОН). 2000. № 6. С. 13–15. URL: https://scholar.google.com/scholar?cluster=9936685395704953759&hl=en&oi=scholarr.

Костромина С.Н., Медина Бракамонте Н.А., Защиринская О.В. Современные тенденции педагогической психологии и психологии образования. Вестник СПбГУ. Серия 16: Психология. Педагогика. 2016. № 1.

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-pedagogicheskoy-psihologii-i-psihologii-obrazovaniya (дата обращения: 17.08.2021).

Hesson Zachary B. The Role of Cognitive Load and Individual Differences When Interpreting Human-Resource Data Visualizations. University Honors Theses. 2021. Paper 1098. DOI: https://doi.org/10.15760/honors.1125.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12