ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ТА ПРОГРАМ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Світлана Богданівна Терська

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2024.2.10

Ключові слова:

публічне управління, реклама, рекламна діяльність

Анотація

Актуальність теми дослідження у статті обумовлена зростаючим значенням реклами в сучасному суспільстві, її впливом на різні сфери життєдіяльності, появою нових типів реклами, формуванням рекламного стандарту. Наголошено, що реклама стала невід’ємною частиною економіки, політики, культури та соціального життя суспільства, й разом з тим, вийшла за межі лише інформаційного контенту. Доведено, що неконтрольована рекламна діяльність може нести в собі низку ризиків, таких як маніпулювання громадською думкою, поширення недостовірної інформації, пропаганда нездорового способу життя тощо. Встановлено, що публічне управління в сфері реклами відіграє відповідну інтегративну функцію, забезпечуючи баланс між інтересами бізнесу, громадянами, суспільством і державою. Вказано, що публічне управління сприяє формуванню цивілізованого рекламного ринку, який сприяє розвитку економіки, інформуванню споживачів, а також дотриманню етичних та правових норм. Підкреслено, що в умовах правового режиму воєнного стану рекламна діяльність зазнає відповідних обмежень, змінюється формат реклами, посилюється патріотичний тренд реклами в суспільних відносинах: по-перше, підтримка українських брендів підкреслює важливість підтримки української економіки та місцевих виробників; по-друге, підтримка Збройних Сил України, адже рекламодавці можуть направляти частину своїх доходів на допомогу українським військовим; підтримка гуманітарних проектів, адже реклама може допомогти збирати кошти або волонтерську допомогу для людей, постраждалих від війни. Обгрунтовано нову парадигму сучасного дослідження ролі публічного управління в сфері формування стратегій та програм рекламної діяльності. Запропоновані до подальшого дослідження авторські пропозиції щодо теоретико-методологічних основ публічного управління в рекламній сфері, що базуються на сучасних концепціях публічної політики, комунікаційного менеджменту та рекламного бізнесу. Наголошено на доцільності аналізу світового досвіду формування та реалізації стратегій і програм рекламної діяльності на основі наявних концептів публічного управління. У статті на грунті оцінки стану та проблем публічного управління в рекламній сфері в Україні наведені практичні рекомендації щодо удосконалення механізмів публічного управління в сфері формування стратегій та програм рекламної діяльності в Україні. У цій статті досліджується організація публічного управління у формулюванні рекламних стратегій і програм, розглядаються умови, політика та установи, залучені до цього процесу.

Посилання

Pro reklamu, Zakon Ukrainy № 270/96 vid 3 lypnia 1996 roku [On advertising, Law of Ukraine No. 270/96 of July 3, 1996] (Ukraina). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text Ukrainian].

Higgie R. Public Engagement, Propaganda, or Both? Attitudes Toward Politicians on Political Satire and Comedy Programs. International Journal of Communication. URL: https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/5675.

Pomaza-Ponomarenko A.L., Moroz S.A., Akhmedova O.O. Rol reklamnoi diialnosti ta tsyfrovizatsii u mediatyzatsii antykoruptsiinoi polityky // Publichne administruvannia ta natsionalna bezpeka. [Pomaza-Ponomarenko A.L., Moroz S.A., Akhmedova O.O. The role of advertising and digitalization in the mediatization of anti-corruption policy // Public administration and national security. 2024. No. 3 (44)] (2024). № 3 (44). URL: https://www.inter-nauka.com/issues/administration2024/3/9698. [іn Ukrainian].

Akhmedova O.O., Moroz S.A. Rol reklamno-informatsiinoi diialnosti v konteksti publichnoho upravlinnia // Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 2024. № 3.. [Akhmedova O.O., Moroz S.A. The role of advertising and information activities in the context of public administration // State administration: improvement and development 2024. № 3]. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/dy/article/view/3226. [Ukrainian].

Drobot I., Bobrovska O., Pokataiev P., Azhazha M., Zaika O. Public-Private Partnership in the Field of Urban Development: Experience of Countries for the Period of 2010-2020 / / Economic Affairs, Vol. 68(Special Issue), pp. 741-747, May 2023. URL: https://ndpublisher.in/admin/issues/EAv68n2sp.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-24

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ