ФОРМИ І ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТУ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.52

Ключові слова:

форма використання спеціальних знань, вид використання спеціальних знань, спеціаліст, судовий експерт, службове розкрадання

Анотація

У статті досліджено форми і види використання спеціальних знань у кримінальному провадженні та визначено найпоширеніші види використання спеціальних знань під час розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Аналіз даних офіційної статистики засвідчив низьку якість розслідування службових розкрадань в Україні. Наголошено, що використання низкою правоохоронних і контролюючих органів кваліфікованих спеціалістів та експертів є важливою складовою збирання доказів у кримінальному провадженні про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Запропоновано класифікацію форм використання спеціальних знань під час розслідування кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 Кримінального кодексу України, із віднесенням до кожної форми вичерпного переліку відповідних їй видів застосування спеціальних знань. Обґрунтовано, що у кримінальному провадженні формами використання спеціальних знань є процесуальна, непроцесуальна (організаційна) і змішана. Найпоширенішим видом процесуальної форми використання спеціальних знань під час розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем є залучення експерта для проведення експертизи, участь спеціаліста у слідчих (розшукових) діях; надання спеціалістом офіційних консультацій, пояснень, довідок, а також письмових роз’яснень; допит в суді експерта, допит обізнаного свідка в суді. Доведено, що отримані на допиті у суді показання ревізора, бухгалтера, податківця, митника або іншого спеціаліста, який виявив службове розкрадання, можуть вважатися джерелом доказів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо суд не визнав їх недопустимими доказами. Виявлено недоліки у нормативному регулюванні залучення стороною обвинувачення спеціалістів для проведення позапланових ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій для перевірки інформації про службові розкрадання та наголошено на необхідності відповідних змін у чинному законодавстві.

Посилання

П ро зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за період 2020–2023 років : статистика Офісу Генерального прокурора. URL : https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovanikriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2 (дата звернення: 29.01.2024)

В еликий тлумачний словник сучасної української мови : [електронний ресурс]. URL : https://1531.slovaronline.com/185805-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 (Дата звернення: 29.01.2024)

Л ук’янчиков Є. Д . Форми використання спеціальних знань за новим КПК України Київ: КПІ , 2014. С. 206–207. URL : http://tdp.kpi.ua/wp-content/uploads/.pdf

К римінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 29.01.2024)

П ро прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#top (Дата звернення: 29.01.2024)

П ро Службу безпеки України : Закон України від 25 берез. 1992 р. № 2229-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text (Дата звернення: 29.01.2024)

П ро Державне бюро розслідувань : Закон України від 12 листоп. 2015 р. № 794-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#top (Дата звернення: 29.01.2024)

М итний кодекс України : Закон України від 13 берез. 2012 р. № 4495-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#top (Дата звернення: 29.01.2024)

Semeniuk O. A. Conducting an audit as a type of use of special knowledge in the investigation of misappropriation, embezzlement of property, or taking possession of it by abuse of official position. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs. 2021. 26(3), Р. 35–47. doi: 10.33270/01211203.35

Д ячук В. І ., Климчук М. П ., Губська О. А . Використання спеціальних знань при розслідуванні дорожньо-транспортних подій : навч. посіб. / за ред. В. І . Д ячука. Київ : Інтерсервіс, 2012. 220 с.

Гончаренко В. Г. Використання даних природничих і технічних наук у кримінальному судочинстві. Київ : Вища школа, 1980. 160 с.

Ч орноус Ю. М ., Лісіцький А. В . Спеціальні знання у кримінальному провадженні: поняття, зміст, форми реалізації під час розслідування кримінальних правопорушень. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 1. С. 477‒480. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-1/112.

Шрамко О. М . Використання спеціальних знань під час розслідування корупційних кримінальних правопорушень : дис. … д-ра філософії : 081 «Право». Київ, 2021. 269 с.

М ирошниченко Ю. М. Використання спеціальних знань під час судового розгляду кримінальних справ / за ред. проф. М. Г. Щербаковського. Харків : ХНУВС . 2022. 97 с.

П ро основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26 січн. 1993 р. № 2939-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text (Дата звернення: 29.01.2024)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30