СТАН НЕОСУДНОСТІ СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.50

Ключові слова:

адміністративна відповідальність, психологічний стан, психологічна підтримка, забезпечення, удосконалення, неосудність, зарубіжний досвід, причини та умови

Анотація

У статті проведено характеристику неосудності суб’єкта адміністративного правопорушення за законодавством окремих зарубіжних держав. Наголошено на невизначеності шляхів розвитку інституту адміністративної відповідальності в Україні та нагальній потребі його удосконалення. Зауважено на важливості врахування позитивного досвіду держав «молодої демократії» для оцінки можливостей його подальшого впровадження в Україні – Республіки Молдови, Латвійської Республіки, Литовської Республіки. Зроблено висновок про наявність у національних законодавчих актах як спільних (крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність), так і відмінних обставин. Представляє інтерес широкий спектр обставин і умов, які унеможливлюють настання адміністративної відповідальності за литовським законодавством. Встановлено наявність у зарубіжному законодавстві широкого переліку обставин, які відрізняються деталізацією порядку їхнього застосування та суб’єктів на яких поширюється дія цих норм. Дано схвальну оцінку такому підходу законодавця до закріплення широкого переліку обставин, які звільняють особу від адміністративної відповідальності, або виключають протиправність вчиненого нею діяння. Зроблено акцент на врахуванні причин та умов, що спонукали до вчинення протиправного діяння як підстав для звільнення особи від адміністративної відповідальності в законодавстві розглянутих держав. Зокрема, проституція, наркоманія та вчинення правопорушення внаслідок торгівлі людьми або під фізичним/психічним примусом – заслуговують на врахування під час кваліфікації пов’язаних із ними протиправних діянь. Зосереджено увагу на важливості удосконалення вітчизняного законодавства про адміністративну відповідальність.

Посилання

Рубаненко А.М. Зарубіжний досвід адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства. Наукові записки. Серія: Право. 2022. № 12. С. 238-242.

Логвиненко Б.О., Ігнатов С.О. Проблемні аспекти адміністративної відповідальності за вчинення булінгу (цькування). Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 6. С. 266-268.

Codul Contravenţional al Republicii Moldova. Cod № 218 din 24.10.2008. URL : https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=90654&lang=ro (дата звернення 14.01.2024).

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212-24): Закон України від 07.12.1984 № 8073-X. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення 15.01.2024).

Law on Administrative Liability from 25.10.2018. Legal acts of the Republic of Latvia URL : https://likumi.lv/ta/en/en/id/303007 (дата звернення 15.01.2024).

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas. № XII-1869 25.06.2015. URL : https://www.etar.lt/portal/en/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/nudDXDUdec (дата звернення 17.01.2024).

Логвиненко Б.О. Медичний огляд (обстеження) у справах про адміністративні правопорушення: метод. рек. / Б.О. Л огвиненко. Дніпро: ДДУВС , 2023. 64 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30