ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.44

Ключові слова:

банківський сектор, воєнний стан, безпека, банківські установи, кошти, ризики, клієнти, управління

Анотація

У статті розглянуто особливості функціонування банківського сектору України в умовах воєнного стану в контексті безпекового аспекту. З’ясовано, що воєнний стан не міг не позначитися на банківському секторі держави, тому банківські установи постали перед фактом потреби діяти в нових умовах. Відмічено, що діяльність банківської системи в будь-яких умовах базується на основі таких ключових принципів як законність, економічна самостійність, незалежність від державних органів, відповідальність за зобов’язаннями, легальність банківських операцій, дотримання економічних нормативів, право вибору банківської установи та збереження довіри клієнтів. Підкреслено, що на рівні держави з початку війни в Україні було здійснено заходи щодо оптимізації функціонування банківського сектору в умовах воєнного стану. Відзначено, що навіть під час активних воєнних дій на значній території України банківський сектор продемонстрував відносну стабільність у своєму функціонуванні. Підмічено, що все ж у цій сфері існують значні ризики, оскільки продовжує зменшуватися частка строкових коштів у банківській сфері в сучасних умовах. Акцентовано увагу на створенні Національним банком України та системно важливими банками мережі відділень, яка отримала назву POWER BANKING. Зауважено, що банківський сектор України засвідчив високі результати функціонування протягом 2022 року, незважаючи на виклики воєнного часу. Спостережено, що у 2022 році відбулося зростання загальних та чистих активів у зведених балансових показниках банківського сектору Відмічено, що у 2022 році спостерігався значний приплив коштів в банки від фізичних осіб та господарюючих суб’єктів порівняно із 2021 роком. Підсумовано, що забезпечення безпеки банківського сектору України в сучасних умовах повинно передбачати посилення управлінських дій та заходів банківського менеджменту, спрямованого на залучення клієнтів, убезпечення їх вкладів від непередбачених втрат, диверсифікації банківських кредитних ризиків та розширення спектру послуг, які надаватимуть банківські установи фізичним та юридичним особам.

Посилання

Еркес O., Калита O., Сундук T. Банківська система України в умовах війни. Scientia·Fructuosa (Вісник Київського національного торговельно-економічного університету), 2022, 144(4), 122–133. URL : https://doi.org/10.31617/1.2022(144)09 (дата звернення: 15. 01.2024)

Котік Б.С, Смолінська С.Д. Функціонування банківського сектору України в період воєнного стану. Молодий вчений, № 10 (122), 2023. С. 213–217. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-10-122-42

Прокопенко Н.С., Мирончук В.М., Шепель І.В. Принципи функціонування банківської системи України в умовах війни. Економіка та суспільство. Випуск 41. 2022. URL : https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1556/1497 (дата звернення: 15. 01.2024)

Тимошик Н., Крилова О., Мирошниченко Ю., Кириченко К., Мирончук В. Дилеми та шляхи вирішення функціонування банківської системи України в умовах воєнного стану. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2022, 5(46), 40–53. URL : https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.46.2022.3905 (дата звернення: 15. 01.2024)

Халімон Т.М. Принципи (засади) організації та здійснення банківської діяльності. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. Вип. 4(25). Т 3. С. 231–239.

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану : Постанова НБУ від 24.02.2022 р. № 18. URL : https://ips.ligazakon.net/ document/view/pb22027?ed=2022_05_19 (дата звернення: 24.01.2024).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану : Закон України від 15.03.2022р. № 2120-IX. URL : https://ips.ligazakon.net/document/view/T222120?an=1 (дата звернення: 24.01.2024).

За 2022 рік банки скоротили кожне п’яте відділення – огляд банківського сектору від НБУ | Think brave. Think brave | Останні новини бізнесу України. URL : https://biz.ligazakon.net/news/217614_za-2022-rk-banki-skorotilikozhne-pyate-vddlennya---oglyad-bankvskogo-sektoru-vd-nbu (дата звернення: 24.01.2024).

Power Banking. Power Banking. URL : https://power.bank.gov.ua/ (date of access: 24.01.2024).

Огляд банківського сектору. Лютий 2023. URL : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2023-02.pdf?v=4 (дата звернення: 24.01.2024)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ