ВИДИ ТА ОЗНАКИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.31

Ключові слова:

національна безпека, військове формування, правоохоронний орган, військовослужбовці, поліцейські

Анотація

У даній статі розкривається питання щодо виокремлення видів військових формувань, з поміж інших та встановлення притаманних їм ознак в складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Метою та завданням статті є визначення основних видів «військового формування» та встановлення їх типових ознак. Методологічну основу дослідження становить поєднання теоретичного та практичного підходів, у межах яких знайшли застосування загальнонаукові та спеціально-правові методи. Аналіз поняття «військове формування» та встановлення його видів, здійснюється на нормативно-правовому та теоретико-правовому рівнях. В умовах постійної терористичних загроз та подіями, які відбулись на території України, Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» від 8 квітня 2014 року запроваджено кримінальну відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань у особливий період (ст. 114–1 Кримінального кодексу України). Крім того, все частіше можна спостерігати використання терміну «війські формування» на законодавчому рівні, однак без визначення їх видів. Для дотримання законних права і свободи осіб, підозрюваних чи обвинувачених у скоєнні такого кримінального правопорушення, необхідно правильно кваліфікувати вчинене особою діяння, а саме встановити чи відносяться ті чи інші формування до військових. Проаналізована низка законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо військових формувань, Збройних Сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України та виділено сукупність усіх притаманних ознак для військових формувань та встановлення видів військових формувань.

Посилання

Кривенко О.В., Качан І.І. Військова адміністрація (право військової сфери у визначеннях та схемах): навчальний посібник О.В. Кривенко, І.І. Качан. К., 2008. URL : https://mil.knu.ua/files/56_475546309.pdf.

Пилипенко Є.В. Щодо обґрунтованості криміналізації перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Наук. вісн. Львівського держ. ун-ту внутр. справ. Серія юридична. Вип. 1. 2016. С. 266‒277.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Про Збройні Сили України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1934-XII. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1934-12.

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/876-18.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, А. В. Савченко та ін.; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченко, В. В. Чернєя. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 1104 с.

Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України : Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3475-15/page.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n439.

Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб : Закон України від 04.03.1998 № 160/98-ВР URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160/98-%D0%B2%D1%80/ed20220417#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30