ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ РЕКЛАМНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.28

Ключові слова:

адміністративна відповідальність, адміністративно-правові засади, захист прав споживачів, небезпечні відходи, реклама

Анотація

Наукова стаття присвячена особливостям адміністративної відповідальності за порушення рекламного законодавства у сфері небезпечних відходів. Акцентовано увагу, що адміністративне законодавство України з питань застосовування адміністративної відповідальності за порушення рекламного законодавства у сфері небезпечних відходів, вимагає суттєвого вдосконалення, оновлення та проведення його змістовної кодифікації з наступним прийняттям нового Кодексу про адміністративні правопорушення, в якому б вже чітко визначалися усі аспекти адміністративної відповідальності не лише фізичних, але й юридичних осіб. Для того, щоб глибше усвідомити справжню роль та призначення адміністративної відповідальності у сфері небезпечних відходів у механізмі адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг, необхідно декілька слів приділити її функціям. У функціях відповідальності відображаються основні її напрямки та характер впливу на суспільні відносини, та їх учасників. Саме у функціях відповідальності у сфері небезпечних відходів знаходять свою реалізацію, практичне втілення її завдання, тобто функції показують яким саме чином забезпечується виконання намічених обсіяв роботи, досягнення бажаних результатів. Доведено, що законодавство про рекламу у сфері небезпечних відходів передбачає в якості суб’єктів адміністративної відповідальності не лише фізичних, але й юридичних осіб, і дозволяє застосовувати штраф як адміністративне стягнення як до перших, так і до других. Слід відзначити, що питання адміністративної відповідальності юридичних осіб вже давно назріло и вимагає конструктивного вирішення, адже про її фактичну наявність свідчить не тільки закон «Про рекламу», але й цілий рід інших нормативно-правових актів. У зв’язку із цим вдосконалення, перш за все, вимагає основний нормативно-правовий акт з питань врегулювання адміністративної відповідальності в нашій державі – це КУпАП, який не визнає юридичну особу суб’єктом адміністративної відповідальності. Така відмінність положень спеціальних законів, в яких юридичні особи, судячи з усього, визнаються суб’єктами адміністративної відповідальності, від положень КУпАП, в яких такими визнаються лише фізичні особи, може викликати суттєві ускладнення і розбіжності діях у компетентних органів в процесі визначення винних у скоєнні правопорушення (правопорушень) осіб та призначення їм покарання.

Посилання

Грищук В.К. Соціальна відповідальність: навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 152 с.

Про Порядок оплати та визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, за розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності міста Києва : Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.04.2017 № 223/2445 URL : http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/F7A319DF6F7B295BC22581280036FCC 9?OpenDocument.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : Кодекс, Закон Верховної Ради УРСР від 07.12.1984 № 8073 Х. URL .: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732 10

Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.1996 № 236/96 ВР . Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164

Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21.12.1993 № 3759 XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 10, ст. 43 (зі змінами).

Про рекламу : Закон України від 03.07.1996 № 270/96 ВР . Відомості Верховної Ради України. 1996. № 39 Ст. 181

Кузнєцова З. В. Управління у сфері рекламної діяльності: організаційно правовий аспект: дисертація канд. юрид. наук: 12.00.07 / Кузнєцова Зоя Вікторівна. ОНА ім. І. І. Мечникова. О., 2003. 192 с.

Leheza Ye., Filipenko T., Sokolenko O., Darahan V., Kucherenko O. (2020). Ensuring Human Rights in Ukraine: Problematic Issues and Ways of their Solution in the Social and Legal Sphere. Cuestiones Políticas. Vol. 37 №º 64 (enerojunio 2020). P. 123–136. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3764.10

L eheza, Y., Dorokhina, Y., Shamara, O., Miroshnychenko, S., & Moroz, V. (2021). Citizens ‘participation in the fight against criminal offences: political and legal aspects. Cuestiones Políticas, 39(69), 212–224. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.12

Легеза Є.О. Адміністративні послуги, що надаються міліцією громадської безпеки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 Дніпропетровськ, 2011. 263 с.

Matviichuk, Anatolii. Shcherbak, Viktor. Sirko, Viktoria. Malieieva, Hanna. Leheza, Yevhen. 2022. Human principles of law as a universal normative framework: Principios humanos del derecho como marco normativo universal. Cuestiones Políticas, 40(75), 221-231. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4075.14

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30