РЕПРЕЗЕНТАТИВНА СИСТЕМА: ВПЛИВ НА НАВЧАЛЬНУ УСПІШНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.18

Ключові слова:

репрезентативна система, канал сприйняття, інфокомунікаційні технології, експеримент, освітній процес, успішність навчання

Анотація

У статті розглядається взаємозалежність провідної репрезентативної системи та диференційованого застосування інфокомунікаційних технологій на успішність навчання здобувачів вищої освіти. Здійснено теоретичний аналіз досліджень українських та закордонних науковців щодо використання інфокомунікаційних технологій у навчанні, який показав актуальність подальшої наукової розробки обраної проблеми. Проведено експериментальне дослідження, спрямоване на визначення впливу диференційованого застосування ІКТ на успішність навчання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 172 телекомунікації та радіотехніка. Дослідження проводилось на базі Державного університету інтелектуальних технологій та зв’язку на прикладі здобувачів вищої освіти 1 курсу. За допомогою БІАС-тесту визначення репрезентативних систем (Б. Льюїс, Ф. Пуцелік) виявлено провідну репрезентативну систему учасників дослідження. На наступному етапі здобувачів вищої освіти розподілено на дві групи: контрольну та експериментальну, у якій було проведено диференційоване застосування ІКТ-засобів у викладанні дисципліни «Психологія». На констатуючому етапі проведено зріз знань здобувачів вищої освіти. Наступний етап – формуючий – передбачав впровадження у навчання ІКТ-засобів візуального, аудіального та кінестетичного типу. На контрольному етапі проведено повторний зріз знань та проаналізовано якісні показники успішності навчання після застосування ІКТ-засобів. Емпірично доведено, що диференційне застосування ІКТ в освітньому процесі в залежності від типу сприйняття при викладанні дисципліни «Психологія» підвищує рівень засвоєння навчального матеріалу здобувачами вищої освіти.

Посилання

Грищенко І. Активізація репрезентативних систем сприйняття у процесі навчання української мови як іноземної. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. 2018. № 35. С. 15–17.

Зуєв І. Психологічні особливості репрезентативних систем в умовах різних способів організаційно-навчальної діяльності підлітків : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Харків, 2011. 22 с.

Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ : Монографія / А. Тимченко, Ю. Триус, І. Стеценко, Л. Оксамитна, В. Франчук, Г. Заспа, Д. Тупицький, О. Тьорло, І. Герасименко. Черкаси, 2010. 300 с.

Лозинська Л., Іщук І., Феррі А., Ціхоцька О. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов. Молодь і ринок. № 4/190. 2021. С. 125–131. https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.236414

Нетьосов С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках правознавства. Інформаційні технології і засоби навчання. № 3 (23). 2011. [Електронне видання]. URL : http://www.journal.iitta.gov.ua.(дата звернення: 29.01.2024) https://doi.org/10.33407/itlt.v23i3.489

Alemu B. Moges. Integrating ICT into Teaching-learning Practices: Promise, Challenges and Future Directions of H igher Educational Institutes. Universal Journal of Educational Research. 2015. V3. N. 3. p. 170–189.

Chandi F. O. ICT in education: Possibilities and challenges. 2004. 16 рр. URL :https://www.academia.edu/1006536/ICT_in_education_Possibilities_and_challenges (дата звернення: 29.01.2024)

Fitzallen N. Integrating ICT into Professional Practice: A Case Study of Four Mathematics Teachers. Conference: Building Connections: Theory, Research and Practice. Annual Australian Association for Research in Education Conference. Melbourne, Victoria. 2004. Volume 1. pp. 353–360.

Ghavifekr, S. & Rosdy, W.A.W. Teaching and learning with technology: Effectiveness of ICT integration in schools. International Journal of Research in Education and Science. 2015. Volume 1(2). p. 175–191.

Kinaanath M. The use of Information and Communication Technology in Teaching and Learning within Higher Education Sector of a Small Island Developing State: The Case of the Maldives. A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Information Systems. 2013. 326 рр. https://doi.org/10.26686/wgtn.17005597

Srivastava T. K., Waghmare L. S., Jagzape A. T., Rawekar A. T., Quazi N. Z., Mishra V. Pr. Role of Information Communication Technology in Higher Education. Learners Perspective in Rural Medical Schools. 2014. Volume 8(6). Issue 6. p. 97–106. https://doi.org/10.7860/JCDR/2014/8371.4448

Suryani A. Ict in education: its benefits, difficulties, and organizational development issues. Jurnal Sosial Humaniora. Volume 1(1). 2008. р. 109–127. https://doi.org/10.12962/j24433527.v1i1.677

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30