ПСИХОСОМАТИЧНА КОМПЛІМЕНТАРНІСТЬ ЯК ОДИН З СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.17

Ключові слова:

стрес, стресостійкість, психосоматична компліментарність, тілесно-орієнтована терапія, тілесність, масаж

Анотація

У статті висвітлено питання щодо психосоматичної компліментарності особистості, її характеристики та впливу на людину. З’ясовано, що це питання є досить актуальним, про що свідчать численні наукові розробки, в яких дослідники аналізують та пропонують цілу низку рекомендацій щодо ефективного поєднання способів впливу на психічне й тілесне людини. Вченими визначено, що психосоматична компліментарність – це поєднання психічного й соматичного в людині. Поняттями, які найбільш характеризують психосоматичну компліментарність є такі поняття як «стрес», «стресостійність», «тілесність» тощо. Стрес – це захисна реакція психіки людини на зовнішні подразнення. Визначено, що питання стресу тісно пов’ящано з понятям «стресостійкість». Під стресостійкістю особистосі вчені розуміють цілий комплекс особистісних рис людини, завдяки яким вона здатна протистояти негативним впливам на неї як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Тілесність науковці визначають як цілу система/комплекс антропологічних складових, зміст яких розкривається через опосередковані психічні реалії людини. Виявлено, що психосоматична компліментарність тісно пов’язана з тілесно-орієнтованою терапією, що дозволяє знизити рівень соматичних проявів у людини, покращити її емоційний стан, зняти різні тілесні блоки тощо. Тілесноорієнтована терапія – це практика впливу на людську душу завдяки тілу. Діагностичний інструментарій дослідження взаємодії психічного й соматичного включає різноманітні методики, техніки, завдяки яким можна скорегувати, покращити стан людини, одним з таких інструментів є масаж. Встановлено, що масаж досить ефективно впливає на психосоматичну компліментарність особистості. Результати дослідження підтверджують, що проходження повного курсу масажу, позитивно впливає на психофізіологічний стан людини, заряджає її енергією та покращує її життєдіяльність.

Посилання

Ставицька О. Г., Воробей І. І . Психологічні особливості пливу стресостійкості на учбову діяльність студентів. Збірник наукових праць РД ГУ. Вип. 11, 2018. С. 144–149.

Шмаргун В. М . Тілесне у розвитку психіки людини. URL : https://ap.uu.edu.ua/upload/publicationpdf/edbbf4f85df53d1c55ba9c047da9ab63.pdf (дата звернення: 06.01.2024)

Горяча Т. С . До питання про підходи до проблеми психосоматичної єдності особистості. 2009. URL : https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2009/4_2009/3.pdf.pdf (дата звернення: 02.01.2024)

Юрценюк О. С . Тілесно-орієнтована психотерапія. URL : https://www.bsmu.edu.ua/blog/tilesno-ori-ntovanapsihoterapiya/(дата звернення: 10.04.2023 р.)

Аніщенко О. Підвищення комплаєнтності методами тілесно-орієнтованої терапії. Психосиматичні медицина та загальна практика. URL : https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/194 (дата звернення: 10.04.2023 р.)

Тілесно-орієнтована терапія. Психологіс : енциклопедія практичної психології. URL : http://psychologis.com.ua/telesno-orientirovannaya_terapiya-1.htm (дата звернення: 17.04.2023 р.)

Гопкало Ю. Застосування тілесно-орієнтованої терапії, як одного з методів у роботі з дітьми та сім’ями, що пережили травмуючи події. Психологія та соціальна робота. Вип. 1 (51). 2020. С. 54–68.

Юдіна І. Ю.Дослідження впливу тілесно-орієнтованої психотерапії на психоемоційні стани особистості. URL : https://maup.com.ua/assets/files/psihologz/2019-1/12.pdf (дата звернення: 10.04.2023 р.)

Купчишина В.Ч., Янцаловський О. М ., Заводна О. М . Психологічні особливості підвищення стресостійкості осіб зрілого віку. Науковий журнал «Психологічні травелоги». 2023. № 3. С. 178–192.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30