ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНЕТАРНИХ ПЕРЕКОНАНЬ ПІДЛІТКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.15

Ключові слова:

економічна культура, гроші, монетарні атитюди, особистість, підліток

Анотація

Трансформаційні процеси в суспільстві, військові дії на території України, а також глобальні соціально-політичні та економічні кризи суттєво впливають на психічний стан особистостей та на економічну поведінку підлітків. Цей вплив вимагає наукового вивчення різних типів монетарних переконань у підлітків. У статті представлено результати емпіричного дослідження психологічних особливостей монетарних переконань підлітків. Констатовано, що значна кількість респондентів характеризуються домінуванням таким монетарних атитюдів, як-от: «Негативні емоції щодо грошей», «Терапевтична функція грошей» та «Тривожність через гроші». Для особистостей з домінантним монетарним атитюдом «Негативні емоції щодо грошей» характерні схильність цінувати традиції, віра у справедливість у світі та впевненість у тому, що інші люди мають певні обов’язки щодо самих респондентів або до навколишніх загалом. Для респондентів з домінантним монетарним атитюдом «Терапевтична функція грошей» властиві бажання отримувати задоволення від життя та спрямованість на досягнення успіху. Для учасників-підлітків із домінантним монетарним атитюдом «Тривожність через гроші» притаманні схильність до комфортності та катастрофізації різних ситуацій. Досліджено, що в структурі цих шкал домінує афективний компонент, який указує на стихійність процесу формування економічної культури підлітків, недостатній рівень розвитку когнітивного та конативного компонентів, що, як наслідок, негативно впливає на процес економічної культури. Дослідження підкреслює необхідність розробки спеціальних програм для підлітків, спрямованих на формування фінансової грамотності та підтримку психологічного благополуччя в умовах складних соціально-економічних реалій.

Посилання

Власова-Чмерук О., Юдко А. Зв’язок задоволеності життям зі ставленням до грошей у осіб юнацького віку. Психологія особистості. 2019. 1 (10). С. 123–128.

Гуляєва А.С. Роль системи переконань у житті особистості. Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнко. Проблеми сучасної психології. 2017. № 36. С. 31–40.

Зубіашвілі І.К. Психологічні особливості економічного самовизначення старшокласників. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. 2020. 56. С. 30–36.

Карамушка Л. М., Ходакевич О. Г. Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей : монографія. Київ : КНЕУ , 2017. 200 с.

Комарова О.О., Братченко Л.Є. Гроші як чинник соціально-психологічного впливу на людей у сучасному суспільстві. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2019. № 83. С. 125–133.

Москаленко В. Сучасні напрямки досліджень в економічній психології. Соціальна психологія. 2014. 3(5). С. 3–21.

Соціально-психологічні закономірності становлення економічної культури молоді: монографія / В.В.Москаленко, О.В.Лавренко, Н.М.Дембицька, І.К.Зубіашвілі [та ін.]; за ред.. В.В.Москаленко. К. : Педагогічна думка, 2015. 405 с.

Шамне А. В. Ставлення до грошей, монетарні установки і цінності сучасної молоді України. Проблеми сучасної психології. 2018. 1. С. 189–195.

Norvilitis J.M., MacLean M.G. The role of parents in college students’ financial behaviors and attitudes. Journal of Economic Psychology. 2016. 31. 1. Р. 55– 63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30