ФРЕЙМВОРК «КРЕАТИВНЕ МІСТО»: СПОСОБИ ПОСИЛЕННЯ ФРЕЙМВОРКУ ЧЕРЕЗ 6 ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.5

Ключові слова:

креативне місто, креативне середовище, міська реальність, культура та креативність, UNESCO, UNCTAD, OECD, креативний клас, фреймворк, процес переходу, культурно-креативний вимір міського середовища, публічні політики, публічні інституції

Анотація

У статті введене визначення поняття «фреймворк «креативне місто» та досліджено походження поняття «креативне місто», розглянуто його сутність та перспективи розвитку, а також складові концепції, описано основні перешкоди до встановлення стійкої моделі. На основі аналізування прикладів функціонування фреймворку «креативне місто» зроблено висновки щодо доцільності та особливості становлення та розвитку фреймворку з урахуванням сучасних трендів розвитку для можливості подальшого використання на регіональному та локальному рівнях публічного управління. Окрім цього в статті розглянуто основні аспекти впливу фреймворку «креативне місто» на публічну політику на рівні міста. Визначено вплив та сутність кожного з шести трендів на розвиток фреймворку «креативне місто», який вбачається автором як основа для порівняння та відновлення міст у процесі відбудови та відновлення у повоєнний період в Україні. Підкреслено, що розуміння креативного міста як фреймворку впливає на формування, розвиток і взаємодію політик розвитку міста та окремо політик, пов’язаних із розвитком культури і інших складових креативної економіки. Запропонований підхід щодо погляду на фреймворк «креативне місто» як елемент публічної політики. Представлено розроблену автором модель фреймворку «креативне місто» у «період переходу» на основі розширення існуючої концепції з урахуванням основних трендів розвитку. Удосконалена схема фреймворку «креативне місто» у «період переходу» може розглядатися як основа для подальшого формування комплексу методико-технологічного забезпечення процесів розвитку креативних індустрій на регіональному та локальному рівнях. Зроблено висновок, що «фреймворк «креативне місто» є корисним методичним інструментом, який може удосконалюватися та дістати подальший розвиток у подальших дослідженнях через розширення або звуження за чисельністю чи змістовною сутністю інституцій, що входять до нього, реагуючи на поточні виклики чи потреби території.

Посилання

Pratt A. C . The cultural industries production system: a case study of employment change in britain, 1984–91. Environment and planning A: economy and space. 1997. Vol. 29, no. 11. P. 1953–1974. URL : https://doi.org/10.1068/a291953 (date of access: 28.11.2023).

Evans G. Cultural planning: an urban renaissance?. Taylor & Francis Group, 2002. 352 p.

Vivant E. L’instrumentalisation de la culture dans les politiques urbaines : un modèle d’action transposable? Espaces et sociétés. 2007. Vol. 131, no. 4. P. 49. URL : https://doi.org/10.3917/esp.131.0049 (date of access: 29.01.2024).

Blanco I., Subirats J. Políticas urbanas en España:dinámicas de transformación y retos ante la crisis. Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder. 2012. Vol. 3, no. 1. URL : https://doi.org/10.5209/rev_geop.2012.v3.n1.39304 (date of access: 29.11.2023).

Raval H . C . Book reviews : organisation for economic cooperation and development, imple menting change: entrepreneurship and local initiative, Paris: publication service, OECD, 1990, pp.80. The journal of entrepreneurship. 1992. Vol. 1, no. 2. P. 269–272. URL : https://doi.org/10.1177/097135579200100210 (date of access: 28.11.2023).

Pratt A. C . The cultural industries production system: a case study of employment change in Britain, 1984–91. Environment and planning A: economy and space. 1997. Vol. 29, no. 11. P. 1953–1974. URL : https://doi.org/10.1068/a291953 (date of access: 28.11.2023).

D’Ovido M. The creative city does not exist: critical essays on the creative. Milano: ledizioni. 2016.

Bianchini F . Reflections on the origins, interpretations and development of the creative city idea. Cities and creativity from the renaissance to the present. 2017. P. 23–42. URL : https://doi.org/10.4324/9781315167046-2 (date of access: 29.11.2023).

Florida R . New urban crisis: gentrification, housing bubbles, growing inequality, and what we can do about it. Oneworld Publications, 2017.

Landry C ., Caust M. The creative bureaucracy & its radical common sense. Gloucestershire: comedia gloucestershire. 2017.

Дробахіна Т. О. Креативні індустрії як об’єкт публічного управління: підходи до визначення і типологізації. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2022. № 4(42). С. 204–209. DOI: https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.31.

Дробахіна Т . О . Креативні коворкінги як інструмент формування урбаністичного портрету регіону та джерело «пулу талантів». Публічне управління та місцеве самоврядування. 2023. Вип. 3. С. 65–72. DOI: https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-3

Campbell P., Cox T., O’Brien D. The social life of measurement: how methods have shaped the idea of culture in urban regeneration. Journal of cultural economy. 2016. Vol. 10, no. 1. P. 49–62. URL : https://doi.org/10.1080/17530350.2016.1248474 (date of access: 29.11.2023).

Culture in sustainable urban development: practices and policies for spaces of possibility and institutional innovations / S. K agan et al. City, culture and society. 2018. Vol. 13. P. 32–45. URL : https://doi.org/10.1016/j.ccs.2017.09.005 (date of access: 28.11.2023).

Scott A. J. The cultural economy of cities. International journal of urban and regional research. 1997. Vol. 21, no. 2. P. 323–339. URL : https://doi.org/10.1111/1468-2427.00075 (date of access: 28.11.2023).

Culture in sustainable urban development: practices and policies for spaces of possibility and institutional innovations / S. K agan et al. City, culture and society. 2018. Vol. 13. P. 32–45. URL : https://doi.org/10.1016/j.ccs.2017.09.005 (date of access: 28.11.2023).

Rausell-Köster P., Ramos Murphy A., Segovia Collado C . De los equipamientos culturales a la ciudad cultural. La experiencia proyectiva de la Ciutat de l’Artista Faller en València. Debats. Revista de cultura, poder i societat. 2023. Vol. 137, no. 1. P. 99–115. URL : https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-1.6 (date of access: 28.11.2023).

Schedler K ., Proeller I. The new public management: a perspective from mainland europe. New public management, routledge. 2005.

Chatterton P. Will the real creative city please stand up?. City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action. 2010.

Schedler K ., Proeller I. The new public management: a perspective from mainland europe. New public management, routledge. 2005.

Grigolo M. Introducing the human rights city. The human rights city. 1 Ed. New York : Routledge, 2019. Series: Routledge advances in sociology, 2019. P. 1–31. URL : https://doi.org/10.4324/9781315628530-1 (date of access: 29.11.2023).

Harvey D. Rebel cities: from the right to the city to the urban revolution. Verso Books, 2019.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ