КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.4

Ключові слова:

кадрова політика, критерії ефективності політики, політична складова, соціальна безпека, соціальна держава, соціальна політика, соціальне право, соціальний захист, соціально-правовий потенціал

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню сутності та обсягу основних критеріїв, за якими можна було би оцінити соціальну політику на предмет її ефективності, а отже й на її спроможність бути реальною гарантією соціальної безпеки сучасної України. Встановлено, що в Україні відсутні стратегії (концепції), а також програмні документи, що містять конкретну мету і завдання забезпечення соціальної безпеки населення, що ускладнює процес встановлення конкретних критеріїв ефективності соціальної політики держави. Автором наголошується, що наразі є потреба в розробці та прийнятті таких актів, в яких мають бути окреслені, серед іншого: конкретні завдання реалізації соціальної функції держави (мають визначатись за суб’єктами, які забезпечують соціальну безпеку сучасної України); науково обґрунтовані, доцільні, передбачувані результати виконання зазначеного обов’язку; потенційні та реальні ризики досягнення цілей забезпечення соціальної безпеки держави адресатами зазначеного обов’язку. Встановлюється, що ключовими критеріями ефективності соціальної політики, як гарантії соціальної безпеки України, наразі є шість ознак ефективної соціальної політики. Перший критерій – доступність соціальної політики (як за колом осіб, так і за фактичними обставинами набуття та реалізації соціальних прав, а також захисту цих прав, коли вони порушуються). Другий – адекватність соціальної політики (соціальні послуги, допомоги та пільги, що надаються, є об’єктивно достатніми для задоволення соціальних потреб і вирішення проблем, пов’язаних із формуванням соціально небезпечного стану особи). Третій – справедливість соціальної політики (зокрема, різні групи населення можуть характеризуватись специфічними, особливими соціальними ризиками, а отже й потребами в соціальній сфері, які повинні обумовлювати пропорційний розподіл ресурсів в межах соціальної політики). Четвертий – послідовність соціальної політики (обумовлюється економічною життєздатністю, раціональним фіскальним управлінням і створенням стабільних джерел фінансування програм соціального захисту). У висновках до статті узагальнюються результати дослідження.

Посилання

Баланда А.Л. Соціальна політика в контексті забезпечення національної безпеки України. Університетські наукові записки. 2008. № 1. С. 269-274.

Бандура І.С. Соціальна держава як результат ефективної соціальної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 92-95.

Бриндальський Р.В., Дерді Е.Т. Функції соціальної політики України. Економічна наука сьогодення: матеріали наук.-практ. конф. (м. І вано-Франківськ, 29 жовтня 2020 р.). Івано-Франківськ: НАІР . 2020. С. 152-154.

Бутирська І.А. Ефективна соціальна політика – умова безпеки розвитку територіального самоврядування. Scientia. 2020. № 14/2. С. 65-70.

Гончарук Л.Я. Ефективність соціальної політики в умовах ринкових перетворень: проблеми соціалізації економічного розвитку: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.09.01. Львів, 2001. 16 с.

Епель О.В. Система соціального захисту в Україні як чинник формування соціальної держави: стан, проблеми та стратегія розвитку: монографія. Київ: Людмила, 2023. 196 с.

Ларіна Н.Б. Соціальна політика: від системи соціального забезпечення до нової парадигми розвитку. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2015. Вип. 16. С. 172-184.

Нижник В.М. Підвищення ефективності соціальної політики як чинника входження України до ЄС . Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 5, Т. 1. С. 183-186.

Школьна Н.І. Стратегія соціальної політики в Україні (адміністративно-правові аспекти). Форум права. 2012. № 3. С. 840-845.

Sobotka M. Sociální služby a jejich efektivnost. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D: Faculty of Economics and Administration. 2014. Vol. 1 (30). P. 119-126.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ