ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.28

Ключові слова:

публічне управління, медичні послуги, міжнародний досвід, модель, охорона здоров’я, фінансування

Анотація

У статті розглянуто міжнародний досвід публічного управління надання медичних послуг. З’ясовано, що у світі функціонує три основні моделі системи охорони здоров'я: приватна, страхова та державна. Відмічено, що приватна модель охорони здоров'я характеризується наданням медичних послуг за рахунок власних коштів громадян та приватного страхування. Підкреслено, що відповідно до цієї моделі публічне управління надання медичних послуг здійснюється в децентралізованому порядку, а держава задовольняє ринок і надає медичні послуги лише соціально незахищеним верствам населення. Відзначено, що страхова модель спрямована на регулювання страхування здоров'я і поєднує в собі систему державного регулювання та соціальних гарантій і відносини на ринку медичних послуг. Акцентовано увагу на тому, що публічне управління у страховій моделі медичного обслуговування має ознаки децентралізації, зважаючи на велику кількість суб’єктів страхового ринку. Стверджено, що державна модель системи охорони здоров'я передбачає значну участь державних органів влади у процесі функціонування медичної сфери. Зазначено, що характерними ознаками публічного управління надання медичних послуг при державній моделі є високий ступінь централізації, при цьому більша частина медичних послуг надається державними лікувально-профілактичними установами. Аргументовано, що система охорони здоров’я жодної країни не базується на розглянутих вище моделях в чистому вигляді і жодна модель не є універсальною. Підтверджено на основі аналізу багаторічного міжнародного досвіду, що для суспільства дуже ризикованим і найменш ефективним способом фінансування охорони здоров'я є пряма оплата лікування хворих людей, зважаючи на високу вартість медичних послуг. Підсумовано, що міжнародний досвід надання медичних послуг доводить раціональність змішаної форми охорони здоров’я, в основі якої лежить гармонійне поєднання обов’язкового медичного страхування та бюджетного фінансування медицини як додаткового джерела фінансування. Доведено, що в українських реаліях найдоцільнішим є запозичення міжнародного досвіду функціонування змішаної моделі охорони здоров’я та її фінансування.

Посилання

Бойко О., Хижинська Г. Апробація зарубіжного досвіду активізації медичного страхування в Україні. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 27. С. 93–97.

Криничко Л. Р., Крикун О. Д., Малігон Ю. М. Зарубіжний досвід державного регулювання ринку приватних медичних закладів. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 159–164. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.159

Музика-Стефанчук О.А. Публічні адміністративні послуги у сфері охорони здоров’я. Запорізький медичний журнал. 2020. Т. 22. № 2(119). С. 261‒266.

Філіпова Н. В. Досвід європейських країн у фінансуванні охорони здоров’я. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 6. С. 315–320. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-288-6-52

Шелєміна Н. Особливості фінансування системи охорони здоров’я: вітчизняний та закордонний досвід. Економіка та суспільство. 2023. № 53. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-80

Міжнародний досвід реформування системи охорони здоров'я (досвід країн Європейського Союзу) // Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит народного депутата України. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/ 29185.pdf. (дата звернення 11.11.2023)

Are personal budgets really the best way to personalise health care? URL: http://www.kingsfund.org.uk/blog/2011/11/are-personal-budgets-really-bestway- personalise-health-care (дата звернення 12.11.2023)

Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; за ред. С. Л. Шульц. – Львів, 2018.140 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

Most Efficient Health Care: Countries / Bloomberg Visual Data. URL: http://www.bloomberg.com/visual-data/best-and-worst/most-efficient-health-care-countries (дата звернення 13.11.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 5 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 5.1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ