СПОСОБИ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЮ ПРАВАМИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.24

Ключові слова:

зловживання процесуальними правами, недобросовісна поведінка, судовий процес, порушення, принцип естопель, протиправні дії

Анотація

У статті визначено, що правова категорія «зловживання процесуальними правами» не є новою в господарському процесі, але час від часу стає об’єктом дискусії науковців. Зазначається, що це пов’язано з відсутністю консенсусного розуміння та визначення цього поняття в літературі та судовій практиці. Проблема порушення та зловживання процесуальними правами залишається актуальною та законодавчо належним чином не врегульованою. У дослідженні наголошується на актуальності вивчення механізмів протидії зловживанням процесуальними правами не лише в господарському судочинстві, оскільки воно порушує конституційні права громадян та юридичних осіб на судовий захист. Зазначається, що зловживання процесуальними правами визначається як умисні дії учасників судового процесу, що полягають в навмисному спотворенні або використанні не за призначенням процесуальних прав, що впливає на процес та перешкоджає його меті. Доведення справжніх обставин справи, внаслідок таких зловживань, потребує більше часу та коштів. Зроблено висновок, що одним із напрямків розвитку інституту зловживання процесуальними правами може стати створення чітких пропозицій, які дозволять попередити появу нових форм недобросовісної поведінки учасників процесу та підвищити ефективність процесуальної форми вирішення спорів, що буде запобіжником несприятливих наслідків для сторін та загрози їх процесуальної рівності. У статті розглянуто базове визначення поняття «зловживання процесуальними правами». Досліджено встановлені права та зобов’язання учасників господарського процесу. Відповідно до законодавства визначено, які дії суд може вважати зловживанням процесуальними правами. Розглянуто питання заходів, які суд зобов’язаний вжити для запобігання зловживанню процесуальними правами. Особлива увага у дослідженні приділена принципу «естопель». Зроблено висновки щодо ефективності цього принципу в протидії зловживанню правами у господарському судочинстві, а також важливості закріплення його на законодавчому рівні.

Посилання

Господарський процесуальний кодекс України від 06. 11. 1991 року № 1798-XII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1991 № 6, ст. 56. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text (дата звернення: 13.11.2023).

Інформаційний лист ВГСУ від 15.03.2010 № 01-08/140 «Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському судочинстві». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_140600-10#Text (дата звернення: 13.11.2023).

Постанова Пленуму ВГСУ від 17.05.2011 № 7 «Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007600-11#Text (дата звернення: 13.11.2023).

Постанова Пленуму ВГСУ від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018600-11#Text (дата звернення: 13.11.2023).

Похиленко І.С. Неприпустимість зловживання процесуальними правами в господарському та адміністративному процесах. Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності: мат. Міжнарод. наук.-практ. конф. / за заг. ред. І.С. Гриценка, М.І. Смоковича. Київ, 2019. С. 54–57. URL: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/40286/1/Похиленко_І.С_тези.pdf (дата звернення: 10.11.2023).

Кібенко О. Зловживання процесуальними правами в господарському процесі. Семінар для суддів апеляційних та місцевих судів зловживання процесуальними і матеріальними правами: правові наслідки, 2021, 35 с.

URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Kibenko_23_04_2021.pdf (дата звернення: 10.11.2023).

Ухвала КГС Верховного Суду від 25.04.2019 у справі № 903/380/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81434959 (дата звернення: 11.11.2023)

Ухвала КГС Верховного Суду від 06.05.2020 у справі № 920/367/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89084661 (дата звернення: 11.11.2023).

Бутирська І. Процесуальний естопель у господарському судочинстві. Перші наукові читання пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред.: В.В. Поєдинок, С.Я. Вавженчука. Київ: Талком, 2021. С. 40–43. URL: https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3680/Butyrska_estopel.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 11.11.2023).

Юридична енциклопедія: в 6 т. / за ред. Ю.С. Шемшученка. Київ: «Укр. енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1999. Т. 2. 784 с. URL: http://kul.kiev.ua/index.php?option=com_content&id=775&task=view&Itemid=99999999 (дата звернення: 12.11.2023).

Рєзнікова В.В. Зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві. Зловживання правом : зб. ст. / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків : ЕКУС, 2021. С. 122–150. URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=nufPT-sAAAAJ&citation_for_view=nufPT-sAAAAJ:nrtMV_XWKgEC(дата звернення: 12.11.2023).

Степанова Т.В. Ефективність застосування принципу естопель в судочинстві. Матеріали 74-ї звіт. наук. конф. Професорсько-викладацького складу і наук. працівників економіко-правового факультету ОНУ ім І.І. Мечнікова (м. Одеса, 27–29 лист. 2019 р.). Одеса : Фенікс, 2019. С. 9–11. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/26167/1/9-11.pdf (дата звернення: 12.11.2023).

Ухвала Ізюмського міськрайонного суду Харківської області від 17.09.2018 р. у справі №623/3087/18. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/76497378 (дата звернення: 12.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30