ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЩОДО СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.17

Ключові слова:

фінансова безпека, засади фінансової безпеки держави, справляння податків та зборів, сталий розвиток держави

Анотація

У даній статті автором розглянуті, зокрема, але не виключно, теоретичні аспекти доктринального підходу до забезпечення фінансової безпеки держави, зокрема в контексті спрямованості на справляння податків та зборів. Станом на сьогодні в доктрині існує багато позицій з приводу визначення поняття фінансової безпеки та його змісту, а також велика кількість нормативно-правових актів, пов’язаних з регулюванням різних сфер фінансової безпеки. Оскільки забезпечення належного рівня фінансової безпеки є обов’язковою умовою її функціонування, необхідно налагодити внутрішню та зовнішню збалансованість її підсистем за допомогою нормативно-правового регулювання. Враховуючи зарубіжний досвід та вже існуюче українське законодавство, автором пропонується розробити закон, який об’єднував би всі положення, пов’язані з функціонуванням фінансової безпеки. Закон повинен містити інформацію про поняття фінансової безпеки та його зміст; про регулятора фінансової безпеки; види та методи фінансово контролю та моніторингу, а також уповноважених органів для їх здійснення тощо. Через недосконалість нормативного врегулювання, створюються загрози фінансовій безпеці України, що породжує виникнення та поширення економічної злочинності в нашій державі. Серед основних правопорушень, пов’язаних з фінансовою безпекою, можна назвати несплату податків та приховування доходів, шахрайство з фінансовими ресурсами, штучне підвищення та утримання високих цін на товари, приховування іноземної валюти з метою збільшення ціни на неї тощо. Все це і не тільки потребує вирішення, а тому важливо мати належну законодавчу базу для регулювання цієї сфери. Розгляд складових фінансової безпеки держави в контексті справляння податків підкреслює необхідність інтегрованого підходу до управління фінансами. Справедливість, ефективність, прозорість та ефективні контрольні механізми стають важливими елементами стратегії, спрямованої на підтримку фінансової стійкості та сталого розвитку держави через оптимізацію податкової політики.

Посилання

Марченко О. М., Пушак Я. Я., Ревак І. О. Фінансова безпека держави : навч. посібник. Львів, 2020. 356 с.

Семеног А.Ю., Хомутенко А.В., Барвінок В.Ю. Сутність та значення фінансової безпеки України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. № 29. С. 117–120.

Мелих О. Фінансова безпека держави: сутність, критерії оцінки та превентивні заходи зміцнення. Економічний аналіз. 2013. № 12. С. 266–272.

Ладюк О.Д. Фінансова безпека: характеристика складників. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5280;

Михайлюк В.В. Еволюція поняття фінансова безпека держави в глобальних умовах розвитку. Ефективна економіка. 2014. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3359

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241.

Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 № 569-р. Офіційний вісник України. 2012. № 62. Ст. 156.

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 №964-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. С. 351.

Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України № 105/2007 від 12.02.2007 року. Офіційний вісник України. 2007. № 11. С. 7.

Про Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України № 287/2015 від 26.05.2015 року. Офіційний вісник України. 2015. № 43. С. 14.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 25. Ст. 5.

Про Бюро економічної безпеки: Закон України від 28.01.2021 № 1150-IX. Відомості Верховної Ради України. 2021. № 23. Ст. 2.

Риков В.В. Державна політика гарантій економічної безпеки: зарубіжний досвід. Публічне управління та адміністрування в Україні. 2020. № 17. С. 86–90.

Люх В.В. Зарубіжний досвід діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансової безпеки держави. Науковий вісник публічного та приватного права. 2021. № 1. С. 89–96.

Loi française n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000428977/?isSuggest=true

Правдюк А.Л. Особливості законодавчого забезпечення економічної безпеки країни. Інформація і право. 2021. № 2(37). С. 170–182.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30