ПРО МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ Й МОЖЛИВОСТЯХ ЇЇ ПРЕДИКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ОСОБИСТІСНИХ ДОМІНАНТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.9

Ключові слова:

суїцидальна поведінка, психотравмуюча ситуація, особистісні домінанти, емоційна стійкість, підлітковий вік

Анотація

Через ситуацію повномасштабного вторгнення країни – агресора на територію нашої держави, українське суспільство більше року проживає в екстремальних умовах, зазнаючи страшних наслідків війни – ситуацію втрати, окупацію територій, руйнування цілих міст та селищ, вимушене переселення; в свою чергу, постійні артобстріли, бомбардування, вибухи, звуки сирени, затяжні блекаути та багато чого іншого стали реаліями сьогодення. Тривожність, хронічний стрес, прояви депресивних станів, страх за близьких та рідних та за майбутнє в цілому є характерним для психологічного стану українського населення різних вікових категорій, серед яких особливе місце посідають підлітки. Оскільки підлітковий вік є найскладнішим та найсуперечливішим періодом онтогенетичного розвитку, знання про механізми формування суїцидальної поведінки серед підлітків та можливості її предикції з урахуванням особистісних домінант є не просто вкрай важливими, а необхідними для збереження психічного і фізичного здоров’я зростаючого покоління України. За допомогою використання таких психодіагностичних методик, як «Тест на виявлення суїцидального ризику СР-45» (П.І.Юнацкевич); «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк); «П’ятифакторний особистісний опитувальник (Р. МакКрає – П. Коста); «Опитувальник депресивності» (А. Бек); «Методика діагностики соціально – психологічної адаптації» (К. Роджерс, Р. Даймонд) в ході емпіричного дослідження встановлено: статистично значущий позитивний кореляційний зв’язок між показниками тривожності; фрустрації та рівнем суїцидального ризику підлітків; статистично значущий негативний кореляційний зв’язок між показниками екстраверсії; емоційної стійкості та рівнем суїцидального ризику. Важливо зазначити, що існує негативний статистично підтверджений кореляційний зв’язок між показниками адаптації, самоприйняття, емоційним комфортом та рівнем суїцидального ризику в підлітковому віці і, відповідно, статистично підтверджений позитивний кореляційний зв’язок між рівнем суїцидального ризику та такими шкалами, як неприйняття себе та емоційний дискомфорт підлітків. Виявлено, що такий особистісний показник як самоконтроль разом з наявністю так званого емоційного комфорту, мають певний вплив на рівень формування суїцидальної поведінки у підлітковому віці.

Посилання

Аршава І.Ф. Емоційна стійкість людини та її діагностика: Монографія. Д.: Вид-во ДНУ, 2006. 336 с.

Аршава І.Ф., Корнієнко В.В. Суїцидальна поведінка: діагностика та корекція. Д.: РВВ ДНУ, 2019. 80 с.

Вашека Т.В. Рання діагностика та профілактика суїцидальної поведінки в підлітковому віці // Практична психологія та соціальна робота . 2006. № 6. С. 64–66.

Lerner M.S., Clum G.A. Treatment of suicide ideators: A problem – solving approach // Behav. Therapy. 1990. V. 21 (4). P. 403–411.

O’ Connor R.C. Prediciting hopelessness and psychological distress : The role of perfectionism and coping / R.C. O’ Connor, D.B. Connor // Journal of Counseling Psychology. 2003. Vol. 5. P. 362–367.

Данилова М.В., Сучкова М.А. Особливості суїцидального ризику у підлітків : аналіз гендерних проявів // Молодий вчений. 2014. № 8. С. 175–178.

Рибалка В.В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівській молоді: Методичні рекомендації. К: ІПППЩ АПН України, КФ ВМУРоЛ «Україна», ПП Щербатих О.В. 2007. 68 с.

Соціально – педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктній та пост конфліктний період : метод. рек. / Н.П. Бочкор, Є.В. Дубровська, О.В. Залеська та ін.. – Київ: МЖПЦ «Ла Страда – Україна», 2014. 84с.

Войтко В. Характерні особливості суїциду та суїциадальної поведінки – К.: Вид-во Кропивниц.комун. закл. ім. В. Сухомлинського, 2016. 44 с.

Beck A.T., Steer R.A. et al. Hopelessness, depression, suicidal ideation, and clinical diagnosis of depression // Suicide and Life – Threatening Behavior. 1993. V. 23 (2). P. 139–145.

Slaney R. The Almost Perfect Scale Revised / R. Slaney // Measurement and Evalution in Counseling and Development . 2001. Vol. 34. № 3. P. 130–145.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30