БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.7

Ключові слова:

публічне управління, державна політика, державна ідеологія, суспільство без обмежень, сталий розвиток, територіальні громади, безбар’єрність, стратегія безбар’єрності, забезпечення рівних прав громадян

Анотація

Досліджено науково-теоретичні питання забезпечення безбар’єрності як вектору розвитку системи публічного управління загалом і державної ідеології зокрема. Аргументовано, що остання має передбачати механізми забезпечення рівних прав громадян і їхнього безперешкодного доступу до об’єктів фізичного оточення. З цієї позиції проаналізовано Розділ ІІ «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» Конституції України та підкреслено, що вона заклала базис для забезпечення безбар’єрності. Крім того, досліджено підзаконні акти, спрямовані на деталізацію декларативних конституційних норм, зокрема, Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні. Виявлено, що в межах цієї стратегії та в науково-теоретичних публікаціях соціально-правового блоку запропоновано виокремлювати такі види безбар’єрності, як соціальна, економічна, освітня, цифрова, інформаційна, фізична, екологічна, громадська (суспільна) тощо. Відзначено, що прийняттю цієї стратегії передувало прийняття низки інших підзаконних актів, а на її виконання розроблено та впроваджуються методичні рекомендації, необхідні державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування під час реалізації ними заходів із забезпечення безбар’єрності до всіх сфер державної політики. Установлено, що в Україні ще тільки напрацьовується позитивна управлінська практика щодо забезпечення безбар’єрності та рівності прав громадян, а саме: 1) у 2021 році прийнято Національну стратегію із створення безбар’єрного простору в Україні; 2) у 2021 році вітчизняним урядом створено міжвідомчу робочу групу з питань реалізації цієї стратегії, яку (групу) очолює Міністр розвитку громад та територій; 3) у 2022 році фахівцями Міністерства розвитку громад та територій проведено обстеження об’єктів територіальних громад (обстежувалися 5 типів об’єктів). З’ясовано, що через повномасштабну війну проти України, з одного боку, актуалізувалися питання забезпечення безбар’єрності та захисту прав громадян, а з другого боку, ускладнилися засоби діагностики рівня її забезпеченості на місцях. З урахуванням таких обставин до моніторингу рівня безбар’єрності долучилися всі громади тільки в Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській та Житомирській областях і в м. Києві. Обґрунтовано, що з метою повсюдного впровадження безбар’єрності на вітчизняних теренах доречно враховувати відповідний позитивний закордонний досвід. Акцетовано, що найбільш дієві управлінські практики щодо гарантування безбар’єрності напрацьовані в країнах, що впроваджують соціально орієнтовану державну політику, тобто в Скандинавських країнах і Німеччині. Наполягається на важливості проведення подальших наукових досліджень у сфері забезпечення безбар’єрності як загально державної ідеології України, а також упровадження на її теренах філософії суспільства без обмежень, що є основою правової держави, верховенства права та сталого розвитку територіальних громад.

Посилання

Безбар'єрний простір для будівель – більший комфорт та якість життя для кожного. URL: https://www.geze.ua/uk/cikavi-novini/temi/bezbarjernii-prostir-dlja-vsikh.

Забезпечення безбар’єрного доступу для осіб з інвалідністю // Хмельницька обласна військова адміністрація. URL: https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=9845.

Закон України «Про засади державної регіональної політики» № 156-VIII від 05.02.2015 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text.

Закону України «Про інформацію» № 2657-XII від 02.10.1992 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.

Затверджено склад міжвідомчої робочої групи з розроблення проекту Національної стратегії безбар’єрності. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/zatverdzheno-sklad-mizhvidomchoyi-robochoyi-grupi-z-rozroblennya-proektunacionalnoyi-strategiyi-bezbaryernosti.

Довідник безбар’єрності. URL: https://bf.in.ua/.

Кисіль С. С. Дизайн доступного та безбар’єрного архітектурного середовища об’єктів транспортної інфраструктури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 53. 2019. С. 29–37.

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Методичні рекомендації з питань формування безбар’єрності на робочому місці в державних органах, затверджені наказом НАДС від 31 березня 2023 року № 51-23. URL: https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhenniametodychnykh-rekomendatsii-z-pytan-formuvannia-bezbariernosti-na-robochomu-mistsi-v-derzhavnykh-orhanakh.

Методичні рекомендації з питань формування безбар’єрності на робочому місці в органах місцевого самоврядування, затверджені наказом НАДС від 04 квітня 2023 року № 52-23. URL: https://nads.gov.ua/npas/prozatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsii-z-pytan-formuvannia-bezbariernosti-na-robochomu-mistsi-v-orhanakhmistsevoho-samovriaduvannia.

На засіданні Ради безбар'єрності за участю першої леді представлено пріоритетні проекти міністерств у цьому напрямку на 2023–2024 роки. URL: https://www.president.gov.ua/ru/news/na-zasidanni-radi-bezbaryernosti-zauchastyu-pershoyi-ledi-p-80989.

Офіційний вебпортал Національного агентства України з питань державної служби. URL: https://pdp.nacs.gov.ua/news/.

Пиріг Л. А. Сучасний стан інтеграції людей з обмеженими можливостями в суспільство // Вісник Дніпропетровського університету. 2012. №9/2. Випуск 22. С. 135–140.

Помаза-Пономаренко А.Л. Соціальний розвиток і безпека регіонів: державно-управлінські аспекти : монографія. Харків: Видавництво «Діса плюс», 2017. 270 с.

Портал державних послуг «ДІЯ». URL: https://bf.diia.gov.ua.

Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні: Указ Президента України від 03 грудня 2020 року № 533/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/5332020-35809.

Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text.

Рейтинг адміністрацій Рейтинг адміністрацій за ступенем безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. URL: https://mtu.gov.ua/content/reyting-administraciy-za-stupenem-bezbarernostiobektiv-fizichnogo-otochennya-i-poslug-dlya-osib-z-invalidnistyu.html.

Романюк С. В. Сучасні технології навчання осіб з особливими освітніми потребами // Педагогічний пошук, 2019. № 1 (101). С. 37–40.

Фізична безбар'єрність: що нам заважає? URL: https://www.uoz.cn.ua/pub12082022.pdf.

Good Examples on Barrier Free Nature Experience / Education in Europe. URL: https://www.nature-withoutbarriers.eu/en/good-examples-on-barrier-free-nature-experience-education-in-europe.html.

Nationaler Aktionsplan 2.0. URL: https://www.bmas.de/DE/Soziales/Teilhabe-und-Inklusion/Nationaler-Aktionsplan/nationaler-aktionsplan-2-0.html.

Pomaza-Ponomarenko A., Hren L., Durman O., Bondarchuk N., Vorobets V. Management mechanisms in the context of digitalization of all spheres of society // Revista San Gregorio. SPECIAL EDITION-2020. Núm. 42 . URL: http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/issue/view/RSAN42/showToc.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ