ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК СТРАТЕГІЯ ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ (НА ПРИКЛАДІ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.5

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, сталий розвиток, реформування системи охорони здоров’я, система перинатальної допомоги, повоєнна відбудова, війна, механізми державного управління

Анотація

Стаття присвячена переосмисленню явища державно-приватного партнерства в умовах сучасної України. Проаналізовано доцільності застосування його як однієї зі стратегій досягнення цілей сталого розвитку. Охарактеризовано глобальні тенденції у розвитку державно-приватного партнерства такі як: покращення конкуренції, ефективності та підзвітності на ринках інфраструктури; прискорити «коефіцієнт конверсії» ініціатив у мобілізацію капіталу та покращення інфраструктурних послуг шляхом адаптації підтримки для створення рамок, спроможності та інституцій для розробки проектів державно-приватного партнерства на різних рівнях управління; зменшення ризиків, збільшення фондів та фінансування в програмах державно-приватного партнерства; пріоритет питань клімату та справедливості у розбудові державно-приватного партнерства, гарантування всіх форм рівності у приватній інфраструктурі. Проаналізовані зусилля України за останні два роки, з моменту початку повномасштабного вторгнення, у напрямах створення позитивного інвестиційного клімату, розбудови технічних, юридичних, комунікаційних і регуляторних умов для залучення проектів державно-приватного партнерства. Наведені приклади із застосування проектів державно-приватного партнерства у галузі охорони здоров’я на міжнародному, національному та місцевому рівнях. На прикладі Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області та діяльності Львівського обласного клінічного перинатального центру розглянутий потенціал інституцій та установ у досягнені цілей сталого розвитку засобами механізму державно-приватного партнерства. Визначено основні глобальні проблеми охорони здоров'я в контексті досягнення ЦСР (такі як інфекційні захворювання; висока пологова смертність, здоров'я матері та дитини, низькі темпи розбудови системи перинатальної допомоги, скорочення медичних витрат разом із збільшенням витрат на охорону здоров'я).

Посилання

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722/2019 / Президент України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text

Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна» : Аналітична доповідь 12 вересня 2019 р. / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: https://me.gov.ua/Documents/Download?id=22e86f94-a9dd-421e-adcb-e38748a4b7cb

Wang N, Ma M. Public–private partnership as a tool for sustainable development – What literatures say? Sustainable Development. 2020. Р. 1–16. URL: https:// doi.org/10.1002/sd.212

Babacan H. Public–Private Partnerships for Global Health. In: Kickbusch, I., Ganten, D., Moeti, M. (eds) Handbook of Global Health. 2021. Р. 117–163. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-45009-0_117

Криничко Л.Р., Криничко Ф.Р., Петрик С.М. Алгоритм реалізації державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров’я. Науковий вісник Ужгородського Університету 2020. Серія Економіка. 2020. Випуск 2 (56). С. 22–28. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2020.2(56).22-28.

Петрик С. М. Форми реалізації проектів державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я. Економіка, управління та адміністрування. 2020. Випуск 2(92). С. 88–94. URL: https://doi.org/10.26642/ema-2020-2(92)-88-94.

Методичні рекомендації для впровадження проектів державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я : Методичні рекомендації 2018 р. / Міністерство охорони здоров’я України. 72 с. URL: https://moz.gov.ua/uploads/1/7840-1234567890.pdf.

Principles to guide health system recovery and transformation in Ukraine. Consultation draft: May 2022 [Принципи відновлення та трансформації системи охорони здоров’я в Україні. Проект консультації: травень 2022 р]. Копенгаген: Європейське регіональне бюро ВООЗ; 2022. URL: https://www.euro. who.int/en/countries/ukraine/publications/principles-to-guide-health-systemrecovery-and-transformation-in-ukraine-consultation-draft-may-2022.

The APMG public-private partnerships certification program [Програма сертифікації державно-приватного партнерства APMG] / APMG International. 2022. URL: https://ppp-certification.com/.

Annual Report 2023. PPIAF [Річний звіт PPIAF за 2023 рік] / PPIAF. 2023. URL:https://documents1.worldbank.org/curated/en/099433011162311647/pdf/ IDU002e5d5a10eb5e047280aaf2088a5c6f0f2f4.pdf

Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства. Офіційний веб-ресурс. Новини. 30 листопада 2023 р. URL: https://pppagency.me.gov.ua/uk/ppiaf-prezentuvav-richnyj-zvit-pro-svoyu-diyalnist-u-t-ch-v-ukrayini/

Про затвердження Порядку прийняття рішення про надання державної підтримки здійснення державно-приватного партнерства : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2023 р. № 117 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2023-%D0%BF#Text.

Про затвердження Порядку спрямування коштів на підготовку проектів державно-приватного партнерства та виконання довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної власності : Постанова від 14.03.2023 р. № 222 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-2023-%D0%BF#Text.

Про державно-приватне партнерство : Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI зі змінами / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text.

Калашник Н. С. Забезпечення цілей сталого розвитку в Україні: концептуальні перетворення сприйняття в умовах воєнного стану. Ефективність державного управління. 2023. Випуск 4 (73). С. 11–16. URL: https://doi.org/10.36930/507301

МОЗ. Віктор Ляшко: Опрацьовується можливість будівництва дитячого реабілітаційного центру на умовах державно-приватного партнерства. Новини. 19 жовтня 2023 р. URL: https://moz.gov.ua/article/news/viktor-ljashkoopracovuetsja-mozhlivist-budivnictva-ditjachogo-reabilitacijnogo-centru-na-umovah-derzhavno-privatnogo-partnerstva

Ukraine – Netherlands | Public-Private Health Care Recovery Platform. 31 жовтня 2023 р. URL: https://www.tfhc.nl/ukraine-platform-public-private-health-care-recovery-platform/

Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021–2025 роки : Програма зі змінами від 7 квітня 2023 р. / Львівська обласна рада. URL: https://lvivoblrada.gov.ua/programi-2021-2025-rokiv

Львівський перинатальний центр. Офіційний веб-ресурс. URL: https://www.perinatal.center/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ