АКРЕДИТАЦІЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КВАЛІФІКАЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.1

Ключові слова:

кваліфікаційний центр, акредитація, неформальне та інформальне навчання, критерії акредитації кваліфікаційного центру

Анотація

Розглянуто нормативно-правову базу, що регулює процедуру акредитації кваліфікаційних центрів. Здійснено порівняльний аналіз процедури акредитації кваліфікаційного центру відповідно до законодавства з проходженням зазначеної процедури на практиці. Встановлено, що чинні нормативно-правові акти, які регулюють процедуру акредитації кваліфікаційного центру, містять колізії, а також не охоплюють практичних аспектів процедури акредитації кваліфікаційного центру в повному обсязі, що може призвести до зниження якості самої процедури та негативно вплине на євроінтеграційні перспективи України і внутрішній ринок праці. Проаналізовано всі етапи процедури акредитації, такі як підготовка і подання документів, акредитаційна експертиза, зокрема розглянуто всі шість критеріїв акредитації кваліфікаційного центру, формулу розрахунку вартості акредитації. Наголошено, що прийняття змін до установчих документів (статуту, положення про структурний або відокремлений підрозділ тощо) дає змогу підтвердити відповідність заявника критерію акредитації кваліфікаційного центру в частині наявності положень про провадження діяльності, пов’язаної з функціюванням кваліфікаційного центру в установчих документах заявника, й водночас потребує внесення таких змін потребує чималої кількості матеріальних ресурсів і часу, особливо на великих підприємствах, які мають розгалужену мережу підприємств по всій Україні. Акцентовано увагу, що другий критерій акредитації вимагає наявності фахівців у заявника або його відокремленого підрозділу, яких буде залучено як оцінювачів на підставі трудового або цивільно-правового договору з розрахунку два оцінювачі на одну професійну кваліфікацію. Встановлено, що список обов’язкових документів, необхідних для проведення процедури акредитації кваліфікаційного центру, потребує розширення, а самі критерії акредитації – доопрацювання і внесення змін з метою визначення чітких і прозорих мінімальних вимог забезпечення відповідності зазначеним критеріям. Використано практичний досвід у формуванні пропозицій щодо внесення змін до законодавства, які спрямовані на усунення більшості колізій у нормативно-правових актах, що регулюють процедуру акредитації кваліфікаційного центру.

Посилання

Державна служба статистики України : офіційний сайт. URL: https://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html.

Деякі питання акредитації кваліфікаційних центрів : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 986 «Деякі питання акредитації кваліфікаційних центрів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/986-2021-п (дата звернення 29.04.2023).

Деякі питання Національного агентства кваліфікацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 1029. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1029-2018-п (дата звернення: 24.05.2023 р.).

Посібник для оцінювачів результатів навчання для присвоєння професійних кваліфікацій / за заг. ред. В. Ковтунця та Т. Семигіної. Київ : ТОВ «ВІСТКА», 2021. 156 с.

Про затвердження Порядку присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 956. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-2021-п (дата звернення 29.04.2023).

Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 317. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2017-п (дата звернення 15.05.2023).

Про затвердження Положення про Реєстр кваліфікацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 року № 620. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/620-2021-%D0%BF#Text (дата звернення 10.05.2023).

Реєстр кваліфікацій : офіційний сайт. URL: https://register.nqa.gov.ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ