ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МИРОТВОРЧИХ СИЛ ООН ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.4.16

Ключові слова:

миротворці ООН, миротворчі сили ООН, блакитні шоломи, війна, миротворчі операції

Анотація

У статті визначено, що поняття «миротворчість» доцільно тлумачити як діяльність міжнародних міжурядових організацій або окремих держав, а також інших суб’єктів міжнародної політики, яка спрямована на запобігання та врегулювання міжнародних конфліктів як мирними методами, так і з використанням військової сили, застосування якої має бути затверджене рішенням ООН. Окреслено, що сучасна практика ООН включає різноманітні механізми для досягнення міжнародного миру та безпеки, такі як превентивна дипломатія, утвердження миру, підтримання миру, примус до миру та будівництво миру в постконфліктний період. Охарактеризовано основні особливості миротворчих сил ООН («блакитні шоломи»). Визначено особливості проведення миротворчих операцій під егідою ООН. Визначено основні критерії затвердження мандату миротворчої операції. Розглянуто порядок прийняття рішення Радою Безпеки ООН щодо проведення миротворчої операції. Обґрунтовано думку щодо доцільності проведення миротворчої операції під егідою ООН в Україні як способу припинення війни з рф. Підсумовано, що миротворчі сили ООН є одним з механізмів забезпечення міжнародної безпеки, який гарантує підтримку демократичних принципів, сприяє припиненню вогню між сторонами конфлікту, доставці гуманітарної допомоги і створенню умов примирення. Зауважено, що доцільно розробити окремий міжнародний нормативний акт ООН, у якому чітко врегулювати порядок залучення миротворців до збройних конфліктів та їх статус. Зроблено висновок, що залучення миротворців ООН «блакитних шоломів» до воєнних дій в Україні матиме позитивний вплив на подальший хід російсько-української війни за певних умов: 1) надання Радою Безпеки ООН «жорсткого мандату» з можливістю застосування зброї не лише для самозахисту персоналу ООН; 2) надання досить великої кількості особового складу миротворців (близько 50 тисяч); 3) до складу миротворчої місії не повинні входити сили рф та дружніх до неї держав; 4) введення миротворчих сил на окуповані території виключно на вигідних для України умовах.

Посилання

Квасній Л.Г., Паславська В.В., Басараб О.В. Роль миротворців у забезпеченні міжнародної колективної безпеки. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18(1). С. 140–147.

Статут Організації Об’єднаних Націй URL: https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf (дата звернення: 31.08.2023).

Возняк С.М. Модель визначення співвідношення воєнних та невоєнних сил і засобів у складі багатопрофільної інтегрованої міжнародної операції з підтримання миру та безпеки. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2022. № 1. С. 37–44.

Хвіст В. Функції та форми участі міжнародних організацій у світополітичних процесах і регулювання міжнародних конфліктів. Acta de Historia & Politica: Saeculum XXІ. 2022. № 4. С. 36–46.

Лібрук-Ліпкевич С. Збройні сили ООН з підтримання миру та участь україни в проведенні миротворчих операцій. Схід 6. 2012. № 120. С. 117–121.

Мельниченко Н.О. Міжнародно-правове забезпечення постконфліктного врегулювання (на прикладі практики ООН). Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія «Право». 2022. № 69. С. 451–455.

Бані-Насер Фаді. Миротворчі операції ООН: теорія і практика. Проблеми міжнародних відносин. Київ : КиМУ, 2015. Вип. 10–11. С. 24–36.

Реньов Є.В. Щодо деяких аспектів діяльності ООН в контексті підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Juris Europensis Scientia. 2022. Вип. 5. С. 44–48.

Лисенко А.В. Проблема ефективності функціонування миротворчих місій через призму війни в Україні. Права людини в період збройних конфліктів : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 18 листопада 2022 р.) / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; каф. міжнародного та європейського права НУ «ОЮА». У 2 т. Одеса, 2022. С. 263–266.

Statement by the President of the Security Council:Official Document System of the United Nations. S/PRST/1994/22. URL: https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FPRST%2F1994%2F22&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False (дата звернення: 31.08.2023).

Козюпа В. Проведення миротворчих операцій: виклики сучасної миротворчої діяльності. Консенсус. 2023. № 1. С. 163–177.

«Блакитні шоломи»: що треба знати про миротворчі місії ООН. URL: http://surl.li/grduh (дата звернення: 31.08.2023).

Черкес М.Ю. Міжнародне право : підручник. Київ : Правова єдність, 2009. 392 с.

Захарків А.Д. Статус миротворців ООН в міжнародному гуманітарному праві. 75-а річниця ООН – сучасний стан та розвиток міжнародного права : збірник матеріалів Всеукр. наук. студент. конф. (м. Одеса, 30 листопада 2020 р.) / МОН України, НУ «ОЮА» ; відп. вед. М.Р. Аракелян. Одеса : Гельветика, 2020. С. 183–186.

Грушко М.В. Становлення та специфіка міжнародно-правового режиму військовополонених : монографія. Одесса, 2015. 287 с.

Ковтун О.Ю. Миротворча діяльність ООН у ХХІ столітті. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2011. Вип. 96(1). С. 118–122.

Доценко О.М. Введення миротворчої місії ООН на Донбасі: проблеми та перспективи. Сучасна міжнародна безпека: виклики глобалізації : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (29 березня 2018 року). Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. С. 26–28.

Зельманович І.І. Миротворча місія ООН на Донбасі: міф чи реальність? Прикарпатський вісник НТШ. 2018. № 5. С. 187–194.

Міжнародна миротворчість та війна на сході України: чи є точки дотику? URL: https://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/t_mirotvorchist_a5.pdf (дата звернення: 31.08.2023).

Сокирчук Н. Миротворці на Донбасі: місія здійсненна? URL: https://glavcom.ua/ publications/mirotvorci-nadonbasi-misiya-zdiysnenna-473553.html (дата звернення: 31.08.2023).

Єльченко В. Вже запізно: введення миротворців заморозить конфлікт в Україні. URL: https://focus.ua/uk/voennye-novosti/558220-vzhe-zapizno-zaprovadzhennya-mirotvorciv-zamorozit-konflikt-v-ukrayini-ekspostpred-oonvideo (дата звернення: 31.08.2023).

Краєв О. Миротворці ООН: як контингент змінить війну в Україні. URL: https://gazeta.ua/articles/politics/_mirotvorci-oon-yak-kontingent-zminit-vijnu-v-ukrayini/1077416 (дата звернення: 31.08.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-07