ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.4.13

Ключові слова:

професійна самореалізація педагога, психологічні особливості професійної самореалізації педагога, самоактуалізація, мотивація, самооцінка

Анотація

У статті проаналізовано стан дослідження проблеми професійної самореалізації педагогів, з’ясовано, що вона має тривалу історію та є одним з ключових питань професійної педагогічної діяльності та розвитку особистості педагогів. Актуальність проблеми професійної самореалізації визначається тим, що незважаючи на значний обсяг досліджень, що проводяться в галузі професійної самореалізації педагогів, все ще існує декілька невирішених аспектів, які варто розглянути детальніше, зокрема: існують психологічні особливості, які можуть впливати на процес самореалізації педагога та її результати. Дослідження цих особливостей може привести до розуміння та розв’язання проблем, з якими зіштовхуються педагоги під час професійної самореалізації. Визначено основні психологічні особливості, що впливають на професійну самореалізацію та включають: мотивацію, самооцінку, емоційний інтелект, толерантність, саморегуляцію, креативність, відповідальність, самостійність, навчання, співпрацю. Охарактеризовано результати досліджень психологічних особливостей професійної самореалізації педагогів. Виявлено, що певна частина педагогів має низькі показники самореалізації, саморегуляції, мотивації професійної діяльності та самооцінки. Це свідчить про проблеми, з якими зіштовхуються ці педагоги, такі як обмеження у самовираженні, незадоволення від роботи, недостатнє відчуття власних досягнень та низька мотивація до саморозвитку. Низький рівень самооцінки, саморегуляції, мотивації та самореалізації обмежує професійний потенціал педагогів та негативно впливає на їхню роботу та особистісний розвиток. Питання професійної самореалізації педагогів потребує подальшого дослідження. Доведено, що врахування психологічних факторів, їх впливу на саморозвиток педагогів та впровадження ефективних методів підтримки та розвитку професійної самореалізації сприятиме покращенню роботи педагогів та навчанню учнів. Результати досліджень підкреслюють важливість підтримки та співпраці в колективі, які сприяють професійній самореалізації педагогів. Створення сприятливого середовища, де педагоги можуть ділитися своїм досвідом, отримувати фідбек та підтримку від колег, позитивно впливає на їхню мотивацію та розвиток.

Посилання

Smith A. The Role of Personality Factors in Teacher Self-Realization. Journal of Educational Psychology. 2019. Vol. 42(3). Р. 345–362.

Deci E.L., Ryan, R.M. Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne. 2008. Vol. 49(3) P. 182–185.

Dweck C.S. Mindset: The new psychology of success. London : Robinson, 2017. 288 p.

Johnson M., Jackson L. Organizational Support and Teacher Self-Realization: A Meta-Analysis. Educational Research Review. 2021. Vol. 28. P. 1–15.

Thompson R., Wilson K. Enhancing Teacher Self-Realization through Professional Development Programs. Journal of Teacher Education. 2022. Vol. 6(2). P. 123–140.

Brown S., Jones, L. Social Environment and Teacher Self-Realization: Exploring the Impact of Relationships on Professional Growth. Teaching and Teacher Education. 2023. Vol. 45, P. 67–82.

Попова О.В., Цапко А.М. Обґрунтування змісту етапів технології підготовки майбутніх учителів до педагогічної фасилітації у професійній діяльності. Педагогічні науки. 2020. № 93. С. 117–122.

Кульчицька О.В. Професійна самореалізація педагога як феномен педагогічної культури. Наукові записки. Серія «Педагогічні науки». 2015. Вип. 132. С. 85–89.

Кісельова І.П. Формування професійної самореалізації майбутніх учителів на заняттях з іноземної мови. Актуальні проблеми професійної підготовки вчителів іноземних мов в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Острог, 21–22 вересня 2017 р.) / за ред. проф. В.Г. Шарпана. Острог : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 45–47.

Кравченко Л.В. Професійна самореалізація педагога в контексті модернізації вищої освіти. Наукові записки. Серія «Проблеми методики фізичного виховання і спорту». 2016. Т. 3. Вип. 3. С. 99–103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-07