ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЗНАНЬ СТЕЙКГОЛДЕРІВ, ЯКІ ЗАЛУЧЕНІ ДО ПРОЦЕСІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ОСНОВІ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.4.9

Ключові слова:

процеси, смарт-спеціалізація, стейкголдери, стратегія, регіональний розвиток, місцевий розвиток, публічне управління, модель

Анотація

У статті визначено актуальні зміни правової основи застосування підходу смарт-спеціалізація, які модернізують відповідні складники алгоритмів взаємодії органів публічного управління та стейкголдерів, зокрема: проведення (за потреби) консультації із суб’єктами публічної регіональної політики, а також представниками стейкголдерів та вигодонабувачів (бенефіціарів) для узгодження позицій; залучення агенції регіонального розвитку, асоціації органів місцевого самоврядування та їх об’єднання, громадські об’єднання, інші суб’єкти регіональної політики, представники стейкголдерів. Виявлено, що участь регіональних стейкголдерів має бути узгоджена з вимогами процесу розробки стратегії і здатністю кожного учасника відповідати цим вимогам. Комплекс знань і навичок стейкхолдерів має забезпечить достатній рівень для успішної підготовки кожного сегменту стратегії регіонального розвитку. Розглянуто кращі практики широкомасштабних та комплексних процесів взаємодії стейкголдерів регіональної смарт-спеціалізації у Європі, які передбачають використання різноманітних форм та видів взаємодії. Визначено елементи і змістовні складники моделі знань, яка має стати основою розроблення освітніх програм підготовки фахівців зі смарт-спеціалізації через здобуття вищої освіти, короткотермінового підвищення кваліфікації, участі в спеціалізованих семінарах і тренінгах, створення груп у месенджерах для обміну між фахівцями інформацією, досвідом і комунікацією тощо, що відповідатиме не лише сьогоднішнім, а й майбутнім вимогам до компетентності учасників розроблення стратегій розвитку на основі смарт-спеціалізації.

Посилання

Бородін Є., Маматова Т. Розвиток освіти та S3 навичок в межах «рамки смарт-спеціалізації регіону розширення та сусідства ЄС». Аспекти публічного управління. 2023. № 11(1). С. 72–78. DOI:10.15421/152310

Андрієнко А.О. Перспективи впровадження SMАRT-підходів до розвитку українських міст у воєнний і пов єнний період. Формування ефективної системи управління та публічного адміністрування в умовах транзитивної економіки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 2022. С. 117–118. URL: https://mmgh.kname.edu.ua/images/NAUKA/2022/Zbirnik_tez_konf__2022.pdf (дата звернення 02.09.2023).

Брич В.Я., Пуцентейло П.Р., Костецький Я.І., Гунько С.І. Смарт-спеціалізація як драйвер системи інноваційного регіонального розвитку. Інноваційна економіка. 2022. № 1(90). С. 141–151.

Левченко О.М., Ткачук О.В. Особливості застосування smart-підходу під час розробки стратегій соціально-економічного розвитку територій. Центральноукраїнський науковий вісник. Серія «Економічні науки». 2019. Вип. 3(36). С. 12–23.

Мартінович П. Г. Смарт-спеціалізація регіону: засади формування, розвитку та поширення. Збірник наукових праць ЧДТУ. 2022. Вип. 67. С. 43–50.

Носирєв О. Смарт-спеціалізація регіонів як інноваційний вектор промислової політики. Соціально-економічні проблеми і держава. 2022. Вип. 2(27). С. 115–130. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22noovpp.pdf

Слинько М.Ю. Перспективи інноваційного розвитку регіонів України через реалізацію інструмента смарт-спеціалізації. Економіка і організація управління. 2020. № 4(40). С. 167–177.

Березняк Н.В., Рожкова Л.В. Процес підприємницького відкриття в контексті регіональної смартспеціалізації: деякі теоретичні та концептуальні аспекти. Наука, технології, інновації. 2020. № 1. С. 42–48.

Laranja M., Perianez-Forte I. and Reimeris R. Discovery processes for transformative innovation policy. JRC131330. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022. DOI: 10.2760/763572

Вишневський О.С., Рабошук С.Я., Лісовець І.С., Гончаренко М.О. Напрями вдосконалення стратегування смарт-спеціалізації регіонів України з позицій шумпетеріанства, інституціоналізму та девелопменталізму. Економіка промисловості. 2023. № 1(101). С. 40–55.

Деякі питання розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів : Постанова Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 р. № 816. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-2023-%D0%BF#Text (дата звернення: 31.08.2023).

Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05 лютого 2015 р. № 156. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (дата звернення: 31.08.2023).

Методологія планування регіонального розвитку в Україні. URL: https://cg.gov.ua/web_docs/1/2014/11/docs/Methodology_of_RD_planning.pdf

Звіт про результати, засвоєні уроки та порядок дій щодо трансформації вугільних регіонів. URL: https://tracer-h2020.eu/wp-content/uploads/2020/10/TRA CER-D2.7_UA.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-07

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ