НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.4.2

Ключові слова:

публічне управління, державна енергетична політика, енергетична безпека, енергоефективність та енергозбереження, правовий режим воєнного стану, повоєнне відновлення, сталий розвиток, енергетична стратегія

Анотація

У статті відображено результати дослідження нормативно-правових та організаційно-управлінських засад формування та реалізації сучасної енергетичної політики в Україні. Показано, що особливої актуальності питання енергетичної безпеки, енергоефективності та енергозбереження країни набули в умовах збройної агресії рф проти України та введення в дію правового режиму воєнного стану, а також у контексті набуття Україною у червні 2022 року статусу повноправного члена Європейського Союзу. Тому проведення такого дослідження дозволило зробити певні висновки та обґрунтувати шляхи удосконалення вітчизняної законодавчої бази у цій сфері, а також буде сприяти забезпеченню ефективного функціонування енергетичної системи країни у повоєнний період, енергетичній безпеці, розвитку відновлюваних джерел енергії та енергоефективності, виконанню міжнародних зобов’язань в сфері енергозабезпечення й енергозбереження. Показано, що на протязі майже двох десятиріч в Україні розроблялися довгострокові енергетичні стратегії (до 2030 р., до 2035 р.), які з часом втрачали актуальність і чинність, так і не будучи реалізованими у повному обсязі. Вони були нежиттєздатними внаслідок, насамперед, відсутності механізмів та засобів, що стимулюють ініціаторів та розробників енергетичної політики до її успішної реалізації. Запропоновано переглянути останню енергетичну стратегію на предмет її актуалізації з урахуванням сучасних умов та реалій, оскільки кардинальні зміни на світових енергетичних ринках і погіршення стану національної економіки внаслідок війни рф на території України ускладнюють гарантування енергетичної безпеки України. Сучасна енергетична стратегія має містити амбітне стратегічне бачення і систему стратегічних та операційних цілей і завдань, спрямованих на довгостроковий розвиток енергетичного сектора країни у повоєнний період, з урахуванням вимог щодо майбутнього членства України в ЄС, а також визначати дієві антикризові механізми державної енергетичної політики на всіх етапах її реалізації, що забезпечить досягнення задекларованих стратегічних цілей і отримання очікуваних результатів у сфері енергоефективності та енергозбереження.

Посилання

Безус В.О. Енергетичний менеджмент як інструмент підвищення ефективності функціонування господарського комплексу міста. Стратегія сучасного розвитку України: синтез правових, освітніх та економічних механізмів : колективна монографія / за заг. ред. професора Г.В. Старченка. Чернігів : ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2022. С. 50–66.

Енергетична політика – у фокусі зовнішньої політики ЄС. Представництво Європейського Союзу в Україні. 23.05.2022 p. URL: https://is.gd/RMLhcz

Енергетична стратегія на період до 2035 року «Безпека, Енергоефективність, Конкурентоспроможність» : розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 p. № 605-р (втрата чинності 21.04.2023). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text

Про альтернативні джерела енергії : Закон України від 20.02.2003 p. № 555-IV. Редакція від 27.07.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text

Про енергетичну ефективність : Закон України від 21.10.2021 p. № 1818-IX. Редакція від 27.07.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-20#Text.

Про критичну інфраструктуру : Закон України від 16.11.2021 p. №1882-IX (із змінами, внесеними згідно із Законом від 18.10.2022 p. № 2684-IX). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 p. № 389-VIII. Редакція від 09.07.2023, підстава – 2320-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text

Про природні монополії : Закон України ід 20.04.2000 p. № 1682-III. Редакція від 31.03.2023, підстава – 2849-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14#Text

Про ринок електричної енергії : Закон України від 13.04.2017 p. № 2019-VIII. Редакція від 27.07.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text

Рябцев Г.Л. Енергетична стратегія України на період до 2030 року: критичний аналіз та нові підходи до постановки задачі. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 6. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=863

Шевцов В., Бараннік В., Земляний М. Ряузова Т. Енергоефективність у регіональному вимірі. Проблеми та перспективи. Аналітична доповідь / Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Дніпропетровську. Дніпропетровськ, 2014. С. 3–4, 60–63. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2014-08/energoefekt-b40dc.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-07

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ