МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ: ІСТОРИЧНИЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ТА АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.4.1

Ключові слова:

інститут, державно-політичний інститут, новий інституціоналізм, історичний інституціоналізм, публічне управління

Анотація

У статті автором обґрунтовується, що дослідження особливостей функціонування політичних інститутів на сьогоднішній день може бути реалізовано через використання широких методологічних орієнтирів, але загальна теорія інституціоналізму залишається пріоритетною для більшості вчених. Історичний інституціоналізм, як дослідницька стратегія нового інституціоналізму, тяжіє більшою мірою до аналізу формалізованих політичних інститутів (таких як органів державної влади), які і до тепер мають вирішальний вплив на політичний процес. Метою дослідження є аналіз можливостей застосування методології історичного інституціоналізму стосовно дослідження особливостей функціонування державно-політичних інститутів різного типу – від вивчення ролі міжнародних організацій в глобальній політиці до трансформаційних процесів у перехідних суспільствах та особливостей розвитку внутрішньодержавних локальних утворень. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що використання методології історичного інституціоналізму в дослідницькому процесі представляє інтерес тим, що відкриває можливості не лише для ретроспективного аналізу політики, але і для виведення закономірностей, які б дозволяли прогнозувати її – що особливо важливо для реалізації публічної політики. Більшою мірою увага вчених в даному аспекті спрямовується на розгляд формалізованих аспектів політики, тих інститутів і процесів політичної системи, що пов’язані з реалізацією державної влади в першу чергу (є функціональними елементами системи державного управління). Але дослідження історичного підґрунтя виникнення і розвитку означених феноменів, пов’язаного із культурними, традиційними, неформальними чинниками (в рамках, наприклад, публічної історії), поглиблює розкриття їх змістовного наповнення і може сприяти досягненню практичних результатів від політичного курсу при впровадженні в дію отриманих висновків.

Посилання

Fioretos О. Historical institutionalism in International relations. International organization. Spring 2011. № 65. P. 367–399.

Gruboviс L. New institutionalism as a new theoretical framework for urban political analysis. URL: http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=1450-569X0411041G (дата звернення: 09.09.2023).

Iannarone S.S. Historic Institutionalism in Urban Sociology and Politics. URL: http://web.pdx.edu/~sari/HI_essay_final.pdf (дата звернення: 09.09.2023).

Jönsson C. Institutional Theory in International Relations. URL: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId= 534142&fileOId=625444 (дата звернення: 09.09.2023).

Katzenstein P.J. Analyzing Change in International Politics: The New Institutionalism and the Interpretative Approach. URL: http://www.mpi-fg-koeln.mpg.de/pu/mpifg_dp/dp90-10.pdf (дата звернення: 09.09.2023).

Бабухіна С.А., Савельєва Т.П. Сучасні політичні дослідження у контексті неоінституціоналізму: стратегії наукових розвідок. Сучасне суспільство. 2020. Вип. 1(20). С. 4–17.

Бунецький Л. Інституціональна проблематика в сучасній політичній науці: аналіз феномену «політичний інститут». Вісник Львівського університету. Серія «Філос.- політолог. студії». 2010. Вип. 1. С. 70–78.

Древаль Ю.Д. Феноменологія історичного підходу в державноуправлінських дослідженнях. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2015. № 2. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/ 2015_2/33.pdf (дата звернення: 09.09.2023).

Кальян С.Є. Становлення та розвиток концептуальних підходів й інструментів дослідження політичного процесу. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2008. Вип. 41. С. 25–35.

Колодій А. Неоінституціоналізм та його пізнавальні можливості в політичних дослідженнях. Вісник Львівського університету. Серія «Філос.- політолог. студії». 2010. Вип. 1. С. 60–69.

Кондратюк Т.В. Сучасний розвиток інституціонального підходу в науці державного управління. Економiка та держава. № 10/2009. С. 48–50.

Чальцева О. Концептуалізація публічної політики через призму інституціонального підходу. Вісник Львівського університету. Серія «Філос.- політолог. студії». 2019. Вип. 25. С. 176–182.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-07

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ